Page 24

DYR OG MENNESKER

DIT KÆLEDYR GAVNER DIT HELBRED Kæledyr er sundt for ældre mennesker. Det er konklusionen i et studie, der fastslår, at kæledyr kan hjælpe ældre til at blive mere fysisk aktive og sociale. Kæledyr kan med andre ord styrke både det fysiske og mentale helbred. Det er også noget, som ejerne selv oplever. Tre ud af fire i undersøgelsen svarer således, at deres kæledyr gør dem mindre stressede. Flere og flere studier peger på, at det er afgørende for et sundt liv, at man oplever et mål eller en mening med livet. For mange ejere kan kæledyret bidrage med sådan mening i livet. Knapt halvdelen svarer således,

HUND OG EJER LIGNER HINANDEN Forskere fra det svenske Linköpings Universitet har undersøgt, hvordan hundes stressniveau bliver påvirket af ejernes stressniveau. Testen tog udgangspunkt i hormonet kortisol. De svenske forskere målte kortisol ved hjælp af hår fra hundeejerne og hundene. Studiet bestod af 58 hunde og deres ejere. ”Vi fandt frem til, at niveauerne af kortisol var synkroniseret mellem hund og ejer. Sådan at ejere med højt kortisol-niveau har hunde med højt kortisol-niveau. Tilsvarende har ejere med lavt kortisol-niveau hunde med lavt kortisol-niveau,” fortæller Ann-Sofie Sundman, Linköpings Universitet.

24 |

MAGASINET SUNDHED

Studiet fortæller, at jo mere hund og ejer tilbringer tiden sammen, desto større er ligheden i deres kortisol-niveauer. De svenske forskere har en fascinerende teori: ”Hvis vi lærer mere om, hvordan forskellige hunde påvirkes af mennesker, så bliver det muligt at matche hunde og ejere på en måde, der er til gavn for begge i forhold til stresshåndtering.” Hos 57 af hundene om sommeren og 55 af hundene om vinteren svarede deres kortisol-niveauer til ejer-

nes. Hvis du selv har hund, og reducerer dit eget stressniveau, vil du altså gøre noget godt for din hund. Som du har kunnet læse i magasinet, så fortæller en masse ny forskning, at det er gavnligt for stressniveauet at opholde sig i naturen. En tur i naturen er derfor en oplagt måde at sænke både dit og din hunds stressniveau. Linköpings Universitets studie er offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019