Page 15

tema: SUCCES

Hold fast ved dine mål Vedholdenhed når det kommer til dine livsmål kan holde depression og angst på afstand. Det fortæller et studie, som har fulgt 3.294 deltagere over 18 år. Over de 18 år skulle deltagerne flere gange besvare spørgsmål, som forholdt sig til, om de var vedholdende. Et af udsagnene lød: ”Når jeg møder problemer, giver jeg ikke op, før jeg har løst dem.” Over de 18 år blev deltagerne også undersøgt for, om de led af depression eller angst. De deltagere, som gav udtryk for størst vedholdenhed, havde mindst tendens til depression og angst. ”Når man holder fast ved sine mål, så styrker man samtidig sin modstandsdygtighed over for væsentlige mentale sygdomme,” forklarer Nur Hani Zainal, Pennsylvania State

livet, hvor vi sætter os mål og forsøger at opnå noget. ”Tilbageslag udgør en reel udfordring i forhold til at forfølge vores mål,” fortæller Richard Vann, der er lektor ved Pennsylvania State University. ”Når vores mål bliver forhindret, så bliver vi ofte ærgerlige over os selv og holder nogle gange op med at forfølge målene.” Det er netop dette fænomen, som Richard Vann har undersøgt. ”Vi ville virkelig gerne forstå, hvad der sker ved gentagne tilbageslag og forhindringer.” Han beskriver formålet med studiet: ”Hvis vi skal være i stand til at hjælpe folk, når de støder på en periode med gentagne forhindringer og tilbageslag, så må vi forstå, hvad der sker i denne si-

University. ”Når man kigger på den lyse side af uheldige begivenheder, så har det samme effekt, fordi folk så føler, at livet er meningsfuldt, forståeligt og håndterbart.” ”Når man sigter efter personlige mål eller karrieremål, så kan det få folk til at føle, at deres liv giver mening. Hvis man på den anden side holder op med at sigte efter sine mål, kan det koste på det mentale helbred,” uddyber Michelle Newman, ligeledes fra Pennsylvania State University. Det er ifølge forskerne fra Pennsylvania State relevant for lægen at forholde sig til patientens livsmål.

tuation. Det er grunden til, at jeg mener dette studie har værdi.” Som en del af studiet, så Richard Vann på, hvordan folk reagerer på ”action crisis” i forskellige situationer. En af de undersøgte situationer fokuserede på målet om at ville tabe sig. Eksperimenterne blev udført online ved hjælp af spørgsmål, som simulerede situationer, hvor der opstod en ”action crisis”. I hvert tilfælde stod det klart, at kriserne fik deltageren til at koncentrere sig om at komme ud af situationen, snarere end på at bevare målet. ”Vi så det samme mønster på tværs af alle områder. Folk begyndte at devaluere deres mål og stille spørgsmål ved, om det var værd at beholde målet. Det får folk til at udtrykke mindre vedhol-

”Lægen kan hjælpe sine patienter med at forstå den onde cirkel, som sættes i gang, når man opgiver sine professionelle eller personlige ambitioner. Når man giver op, kan det føles som en midlertidig lettelse. Men med den efterfølgende fortrydelse og skuffelse opstår der risiko for tilbageslag,” pointerer Nur Hani Zainal. ”Så når lægen bakker op om patientens drømme og taler om, hvordan der kan ske opfyldelse, så bidrager det til positivt humør og en følelse af mening.” Studiet præsenteres i tidsskriftet Journal of Abnormal Psychology. Det er offentliggjort af American Psychological Association.

denhed.” Når en person derimod i god tid er bevidst om, at en ”action crisis” kan opstå, så har personen større tendens til at beholde målet. Det er netop med denne pointe, at Richard Vann mener, at hans studie bidrager med noget centralt. ”Der er ingen nem vej udenom. Undervejs når man forsøger at blive sundere, så vil man blive ramt af forhindringer. De tager kræfter og påvirker os alle. Men når vi lærer mere om, hvad der sker ved tilbageslag og hvordan vi reagerer på dem, så kan vi blive bedre til at klare dem: sådan at vi enten når vores mål eller lærer at opstille mål, der egner sig bedre til vores situation.” Studiet præsenteres i tidsskriftet Psychology & Marketing. November nr.8 // 2019

| 15

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019