Page 14

tema: SUCCES

Bedre liv med realistiske mål Psykologer fra Universität Basel i Schweiz har undersøgt, hvordan forskellige livsmål påvirker vores livsglæde. Psykologerne fulgte 970 schweizere mellem 18 og 92 år. De fleste deltagere blev fulgt i 4 år. Deltagerne skulle vurdere vigtigheden af livsmål på 10 områder, og hvorvidt de tænkte, at målene var realistiske. Målene omfattede områder som helbred, socialt fællesskab, personlig udvikling og karriere. Resultaterne peger på, at når vi oplever vores mål som opnåelige, så bliver

vi mere tilfredse med livet. Budskabet lyder derfor, at du bør sætte dig mål, som du selv oplever er realistiske. ”Forsøg altid at gøre dem opnåelige, eller del højtragende mål op i en serie af lettere håndterbare bidder. Selv hvis du ikke når dem, så vil du muligvis stadigvæk blive gladere i det lange løb,” siger psykolog Janina Bühler, Universität Basel. Over de 4 år kunne der også ses en sammenhæng mellem, hvilke mål en person havde prioriteret og hvilke om-

råder, personen blev mest tilfreds på. Deltagere, som prioriterede sociale relationer og helbred, udtrykte eksempelvis stigende tilfredshed med deres sociale relationer og helbred. Det gjaldt uanset deltagernes alder. Man bliver altså generelt mest tilfreds med de områder, hvor man har sat sig mål. Studiets andet budskab lyder derfor, at du bør overveje dine mål og hvad, der egentlig er vigtigst i livet. Derudover er studiet interessant, fordi det tegner et billede af forskellige generationer og hvilke mål de prioriterer. De yngre fremhævede personlig udvikling, status og arbejde, mens de ældre lagde mest vægt på helbred og sociale relationer. Resultaterne er præsenteret i tidsskriftet European Journal of Personality.

Har du en ”action crisis”? Har du tænkt på at droppe et af dine mål? Så læs med her. Alt for ofte kan en såkaldt ”action crisis” få en person til at revurdere sine mål. Et nyt studie forklarer, hvordan folk reagerer, når der opstår en ”action crisis”. Du har sat dig et mål om, at du vil i bedre form og du har lagt dig en plan, så det kan lykkes. Du vil til at begynde i fitnesscentret. Men efter en god start får du desværre en skade. Når man udsættes for en serie af tilbageslag, kaldes det en ”action crisis”. Det er et tidspunkt, hvor omstændighederne får personen til at stille spørgsmål ved, om målet overhoved er vigtigt. ”Action crisis” gælder ikke alene motion. Det gælder faktisk alle facetter af

14 |

MAGASINET SUNDHED

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | November 2019  

Sundhed | November 2019