a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 65

FAMILIEBREVKASSEN

Hvis I vælger at arbejde på jeres forhold mod målet om at blive sammen, så skal I huske at anerkende de små skridt og anerkende hinandens bestræbelser og gode intentioner. Du skriver i dit brev, at I sidder fast i et mønster, hvor din mand er tavs og vred og du er ’hakkende’ og krævende. Sådant et mønster forstærker den negative spiral, fordi vi ser os selv med den andens øjne. Hvis det vi ser, er kritik og mangler, så har det med tiden også indflydelse på, hvordan vi ser os selv. Hvad afspejler dine øjne, når din mand kigger på dig? Ser han mistillid, uindfriede forventninger og sine egne mangler? Hvordan ser du dig selv i hans blik? Ser du en krævende og skinger kvinde, som er svær at elske?

Vælg at se venligt og kærligt på hinanden. Kommunikation er et af de allervigtigste punkter, som I kan tage fat på. Det er gennem ord, at vi finder ud af, hvad den anden tænker og gennem handlinger, at vi finder ud af, om ordene virkelig betyder noget.

Tips til god kommunikation:

•• Tal sammen i fredstid. Sæt tid af til samtalen og sørg for at I ikke bliver forstyrret. Behandl jeres aftale som var det en vigtig aftale på jobbet lad være med at aflyse den. •• Positiv intentionsforståelse er vigtigt. Når I har besluttet at tale sammen, så gå ud fra at I begge har positive intentioner, som ligger bag det, I får sagt og måden I får sagt det på. Undgå fælden med at reage-

Skriv til INGE TEMPLE

re på ordvalg og tone og ret i stedet fokus mod indhold og intention. Udvis respekt og venlighed. •• Lyt til hinanden og lad den anden tale ud. Lad være med at afbryde hinanden og find ud af om du fanger det egentlige budskab ved at spørge: Jeg forstod det du sagde på denne her måde. Er det sådan, du mente det? •• Hvis det trækker op til skænderi, så tag 5 minutters pause hvor I trækker lidt luft og køler af. Mind hinanden om ’spillereglerne’. Vi får kun adgang til den mængde kærlighed, som vi selv føler, vi fortjener. Derfor er det vigtigt, at I også ser på jer selv med kærlige øjne og anerkender jeres egen elsk-værdighed. Stor hilsen Inge

ET SUNDT SAMARBEJDE Inge Temple er coach og trivselskonsulent specialiseret i arbejdet med børn, unge og familier. Derudover er hun formand for den frivillige landsforening, ’Ung Uden Mobning’. Læs mere på www.houseofheroes.dk Marts // 2019

| 65

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020