a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 63

MÆND OG KVINDER

efterfølgende 18 år udviklede knapt 300 af kvinderne hjerte-kar-sygdom. ”Resultaterne peger på, at kvinder efter overgangsalderen har forskellig risiko for hjerte-kar-sygdom, afhængig af placering af fedtet,” siger lektor Qibin Qi, Albert Einstein College of Medicine. ”Udover at holde styr på deres kropsvægt bliver kvinder derfor også nødt til at lægge mærke til fedtet forskellige steder på kroppen - og det gælder endda også kvinder, som har en sund kropsvægt og et normalt BMI.”

”BMI er en almindelig måde at måle en persons risiko for hjerte-kar-sygdom. Normalt måles taljen kun som en yderligere information, i forhold til personer med et højt BMI,” uddyber han. ”Så der mangler i dag opmærksomhed på de normalvægtige kvinder, som har en øget risiko for hjer-

te-kar-sygdom på grund af fedtets placering. Det vil sige, at der ikke sker de forebyggende tiltag, der kunne gavne dem.” ”Fysisk aktivitet og kost menes at spille en nøglerolle i forhold til at bestemme, hvor fedtet bliver placeret. Som det næste vil vi derfor undersøge, den effekt motion og madvalg kan have på fedtplacering,” afslutter forskeren fra New York. Studiet blev bragt i tidsskriftet European Heart Journal.

NYT SYN PÅ DEPRESSION Forskere har haft svært ved at svare på, om inflammation (betændelse) er årsag til depression. Men et nyt studie kan nu dokumentere linket mellem inflammation og depression - når det gælder kvinder. Studiet peger nemlig på, at inflammation kan udløse anhedonia. Anhedonia er en betydeligt reduceret interesse eller fornøjelse forbundet med nærmest alle aktiviteter. Eksperimentet begyndte med at give deltagere et stof, kaldet endotoxin, der midlertidigt øger inflammation. Andre deltagere fik et placebo-produkt. Da inflammations-niveauet to timer senere havde

nået sit højeste, spillede deltagerne et spil beregnet til at øge deres forventningsglæde. Deres hjerner blev scannet imens, for at spore aktiviteten i belønningscentret. Hos de kvinder, hvor der opstod mest inflammation, dalede aktiviteten i belønningscentret mest. Men det var kun hos kvindelige deltagere, at inflammation påvirkede belønningscentret. Det vil sige, at linket mellem inflammation og depression tilsyneladende adskiller sig mellem kønnene. ”Det peger på en årsag til, at kvinder langt oftere oplever depression end mænd,” siger Naomi Eisenber-

ger, University of California. Kvinder har omtrent dobbelt så stor sandsynlighed for at blive diagnosticeret med depression som mænd. ”Studiet peger på, at kvinder med kroniske inflammatoriske sygdomme er særligt sårbare over for udvikling af depression. Så kvinder med høje inflammations-tal og sundhedsfagligt personale bør være særligt opmærksomme på depressive symptomer,” afslutter Naomi Eisenberger. Studiet bestod af 115 deltagere. Studiet blev bragt i tidsskriftet Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.

Marts // 2019

| 63

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020