a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 54

MINDFULNESS OG MEDITATION

RO PÅ, OG BLIV GAMMEL Vejen til et længere liv kan være at få sig en rolig hjerne uden for megen aktivitet. Det viser et nyt studie, der har undersøgt hjernevæv fra afdøde mennesker. Megen forskning har peget på, at det er vigtigt at blive ved med at bruge sin hjerne og at være aktiv til langt op i alderen. Derfor kommer studiet som noget af en overraskelse. ”Det chokerende ved det nye studie er, at det sædvanlige budskab lyder, at vi skal holde hjernen i gang, når vi kommer op i alderen,” siger hjerneforsker Michael McConnell som reaktion på studiet. Michael McConnell var ikke selv med til at udarbejde studiet. ”Det meget uventede er, at det faktisk er godt for sund aldring at begrænse sin hjerneaktivitet.” Forskerne fra Harvard Medical School analyserede hjernevæv, der var blevet doneret og kom fra afdøde. Nogle af de afdøde havde levet et relativt kort liv, mens andre af dem var blevet over 100 år gamle. Det stod klart, at personer, der var afgået ved døden, inden de fyldte 80 år, havde lavere niveauer i hjernen af proteinet REST. Eksisterende forskning har påvist, at REST beskytter mod Alzheimers. Men eksisterende forskning har ikke svaret på, om REST nedsætter dødeligheden. Det er ikke muligt at måle REST i hjernen på levende mennesker. Forskerne fra Harvard forsøgte sig derfor på orme og mus, for at se om REST er bestemmende for, hvor længe man lever. Når REST blev øget i hjernen på dyrene, så faldt hjerneaktiviteten og dyrene levede længere.

54 |

MAGASINET SUNDHED

Når REST derimod blev reduceret i hjernen på dyrene, så steg hjerneaktiviteten og de døde langt tidligere. Denne overaktivitet i hjernen er altså skidt for hjernen. Professor Bruce Yanker mener, at resultaterne kan have vidtrækkende konsekvenser for, hvor længe vi kan leve. Han bidrog til udarbejdelsen af studiet. Indtil der udvikles medicin, der kan hjælpe os med at styre REST, så peger han på, at vi blandt andet kan bruge mindfulness og meditation til at påvirke tempoet i hjernen. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Nature.

STYR PÅ ABESINDET

San Francisco State University har sammenlignet meditationsteknikker for at se, hvilke der virker bedst med sigte på at undgå forstyrrende tanker. Der forekommer ofte forstyrrende tanker under forsøg på meditation. Det er så hyppigt forekommende, at det har fået sin egen betegnelse ”monkey mind”, fordi hjernen ikke kan holde sig i ro. ”Ironisk nok så foreslår det nye stu-

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020