a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 48

HJERNEN

MENINGSFULD TRÆNING

Det er svært at tænke positivt som hjerneskadet. Men det er nødvendigt for at komme videre. Det påpeger eksperter, som hjælper med meningsfuld træning. TEKST: NILS SJØBERG

”Det er bedre at træne noget, som er opnåeligt og giver mening for én selv frem for at holde fast i et urealistisk mål.” Sådan siger Iris Dam, der er ledende neuropsykolog på Vejlefjord Rehabilitering. Her arbejder hun og kollegaer med at tilrettelægge rehabilitering af personer med hjerneskade. Formålet med et ophold på Vejlefjord Rehabilitering er således, at få patienten tilbage til hverdagen. ”Vi finder inspiration i patientens interesser, fra før skaden indtraf og inddrager det i træningen. Samtidig møder vi patienten, dér hvor han/hun er og ikke dér hvor han/hun var, før skaden indtraf,” fortæller Iris Dam. Neuropsykologen gør opmærksom på, at det ofte skaber frustration både hos patienten og personalet, hvis målene er urealistiske. ”Vi gør det også klart for vores patienter, at der er forskel på at acceptere sin livssituation eller passivt at affinde sig med den. Det drejer sig om at finde ro med den situation, man er i og at arbejde ud fra de aktuelle forhold.” Iris Dam tilføjer, at neuropsykologerne og deres kollegaer i høj grad arbejder med den enkelte patients psykologiske fleksibilitet. ”Det vil sige, at vi arbejder med den enkeltes evne til at acceptere, at livssituationen er blevet anderledes efter hjerneskaden og at den enkelte person måske skal lære at gøre nogle ting på en anden måde end før skaden.”

Andre undersøgelser har fundet en sammenhæng mellem hjerneskaderamte patienters livskvalitet og deres evne til at acceptere og tilpasse sig den nye situation med en hjerneskade. ”Sagt med andre ord: Jo mere personalet kan hjælpe patienten med at øge den psykologiske fleksibilitet under indlæggelsen, desto større livskvalitet kan patienten opnå på sigt,” siger psykolog Rikke Stokholm, der netop har færdiggjort en større undersøgelse om dette på Vejlefjord Rehabilitering.

VIS RESPEKT Det giver klart bonus at arbejde med den psykologiske fleksibilitet i rehabiliteringen. Således har et pilotprojekt med 18 deltagende patienter på Vejlefjord Rehabilitering vist, at de indlagte i højere grad accepterede deres nye livssituation efter rehabiliteringsforløbet.

48 |

MAGASINET SUNDHED

Psykolog Rikke Stokholm understøtter dermed neuropsykolog Iris Dams antagelser. De to eksperter mener således begge, at man hjælper personen med ikke at ende i en depression. ”Hvis en person med hjerneskade oplever, at han/hun ikke lykkes

med noget, så er det svært at opretholde hans/hendes lyst til at træne. De kommer let til at tænke: Det bliver aldrig bedre. Det ender galt. Motivationen forsvinder og uden motivation er det også svært for os at hjælpe den enkelte til at få det bedre,” siger Iris Dam og Rikke Stokholm. Som ledende neuropsykolog igennem mange år med flere hundrede hjerneskadede patienter gør Iris Dam det samtidig klart, at vi alle har hver vores historie at bygge videre på. ”Det gælder om at respektere den enkelte og at finde mulighederne både i sig selv og andre. Når vi kombinerer det med den rette hjælp, så kan den enkelte nå langt. Derfor er det vigtigt, at vores patienter ikke kommer til at tænke meget negativt om deres situation,” forklarer Iris Dam.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020