a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 44

RYGGEN

NY VIDEN OM RYGSMERTER Rygsøjlegigt rammer cirka 1 procent af danskerne, men alt for mange overbehandles. Ny dansk forskning giver nu mulighed for at hjælpe de rigtige. TEKST: NILS SJØBERG

Rygsøjlegigt er en alvorlig sygdom. Men det er også alvorligt at overbehandle. Forskere fra Syddansk Universitet giver nu lægerne mulighed for at hjælpe de rette. ”Det er vores erfaring, at diagnosen for rygsøjlegigt alt for ofte bliver stillet på et usikkert grundlag. Det giver risiko for overdiagnosticering og overbehandling. Derfor er det vigtigt, at vi nu kan finde dem, der virkelig har sygdommen,” siger Bodil Arnbak, kiropraktor og lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik. Hun gør samtidig opmærksom på, at mange danskere har rygsmerter, der nedsætter deres livsglæde og aktivitet i dagligdagen. ”Hos flertallet skyldes smerterne en forholdsvis ’godartet’ tilstand, som ikke medfører vedvarende skade i muskler og led. Hos en mindre andel skyldes smerterne rygsøjlegigt, som på sigt kan ødelægge leddene og medføre svære begrænsninger af funktionsniveauet.” Problemet er, at rygsøjlegigt kan være vanskeligt at adskille fra ’godartede’ rygsmerter, som er meget hyppigere.

”Vi anvender i dag undersøgelsesmetoder, der er usikre og ofte ikke gode nok til at kende forskel. Vores analyser viser, at nogle af de MR-fund, man tidligere har antaget var helt bestemte for rygsøjlegigt, ofte er forbigående og ikke udvikler sig til strukturel ledskade,” siger Bodil Arnbak. Behandlingen af rygsøjlegigt sker for en dels vedkommende gennem en vedvarende medicinsk behandling, som er forbundet med svære bivirkninger og er meget dyr. Resultaterne fra studiet kan være med til at forbedre diagnosen af rygsøjlegigt. Sådan at de, der har en potentielt invaliderende sygdom, får den nødvendige medicinske behandling - og samtidig mindske risikoen for at raske fejldiagnosticeres og sættes i langvarig medicinsk behandling. Den nye viden fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet er netop offentliggjort i tidsskriftet Arthritis & Rheumatology. Projektet er støttet af Kiropraktorfonden, Region Syddanmarks Forskningspulje og Gigtforeningen og er lavet i samarbejde med Rygcenter Syddanmark, Røntgenafdelingen på Vejle Sygehus, Gråsten Gigthospital og Rigshospitalet.

HVAD ER RYGSØJLEGIGT?

• Rygsøjlegigt rammer cirka 1 procent af befolkningen i Danmark. Sygdommen kaldes i fagsprog spondylartrit.

• Rygsøjlegigt er en gigtsygdom, som typisk opstår i en ung alder.

• For dem, der er hårdest ramt, er slutstadiet svære deformiteter på grund af sammenvoksning af led i ryg og bækken.

• Behandlingsmulighederne udgøres af information, træning, NSAID (Non-steroide antiinflammatoriske midler) og biologisk behandling.

44 |

MAGASINET SUNDHED

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020