a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 29

SUNDT OG GODT

HJÆLP TIL BØRN MED LAVT BLODSUKKER

LEVERSYGDOMME OPSPORES Mennesker i risiko for alvorlig leversygdom på grund af alkohol var tidligere henvist til unøjagtige tests og forældede udredningssystemer, når de gik til deres egen læge i håb om at blive undersøgt. Det er nu blevet bedre. Senest har et internationalt hold af forskere med Odense Center for Leverforskning i spidsen vist, at de praktiserende læger både kan redde liv og spare penge for sundhedsvæsenet ved at bruge et helt nyt system af blodprøver. ”Testen er desværre stadig meget dyr og er endnu ikke frit tilgængelig. Det er dog vores håb, at regionerne forhåbentlig vil tage resultaterne til sig og indføre de nye tests, som er mere nøjagtige end de nuværende,” siger Maja Thiele, lektor i leversygdomme. De nye tests finder ifølge Center for Leverforskning skjulte leversygdomme med 96 procent nøjagtighed og giver en beregnet overlevelsesgevinst på mere end tre år uden sygdom. KILDE: SYDDANSK UNIVERSITET

”Vi har identificeret fire nye gener, hvor mutationer synes at kunne forklare lavt blodsukker hos børn,” siger Yazied Alhaidan, som i sit ph.d.-projekt på Odense Universitetshospital har forsøgt at forstå de genetiske årsager til uforklaret lavt blodsukker hos børn. På trods af grundige undersøgelser for forstyrrelser i kroppens hormonbalancer og cellernes stofskifte, er der hidtil kun sket få fremskridt på området. ”Børnenes sukkerdepoter er på en eller anden måde ikke effektive nok og derfor kan en normal nats søvn uden mad efter en aktiv dag udløse et anfald med lavt blodsukker og udskilning af ketonstoffer,” siger Yazied Alhaidan og tilføjer: ”Ketonstofferne gør, at børnene får kvalme og kaster op - og så

har de svært ved at få blodsukkeret op igen med mad og drikke. Det bliver en ond cirkel, som først bliver brudt, når blodsukkeret er kommet op, så fedtforbrændingen stopper”. De nye genetiske forklaringer kan være det første skridt i udviklingen af ny medicin mod diabetes. KILDE: SYDDANSK UNIVERSITET

KRÆFTMUTATIONER KORTLÆGGES Mutationer i 38 forskellige typer af kræft er blevet kortlagt af et internationalt hold af forskere blandt andet fra Danmark. Forskerne har udarbejdet et katalog over kræftmutationerne, som læger og forskere verden rundt kan søge i på nettet og finde viden om en given patients kræft. ”Vi er nu i stand til genetisk at forklare 95 procent af de kræfttilfælde,

som vi har undersøgt, ved hjælp af mutationer,” siger Joachim Weischenfeldt, lektor ved Københavns Universitet, og tilføjer: ”Hvis du ved, hvilke mutationer der har forårsaget kræft, så kan du også bedre skræddersy en behandling med de bedst egnede lægemidler eller designe nye lægemidler mod kræften.” De nye forskningsresultater er publiceret i en særudgave af det videnskabelige tidsskrift Nature. Analysen er foretaget på materiale fra det væv, hvor tumoren er opstået og før patienten har fået en eventuel behandling. Fra Danmark indgår der forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. KILDE: AARHUS UNIVERSITET

Marts // 2019

| 29

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020