a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 18

ARBEJDSLIV

GODE RÅD TIL DIG, SOM HAR EN DÅRLIG LEDER Nyt studie kommer med gode råd, hvis din hverdag foregår i et ubehageligt arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø kan påvirke dit humør og gå ud over dit helbred. Abigail Phillips fra Manchester Business School har skrevet sin ph.d. om arbejdsmiljø. Hun forklarer, at et arbejdsmiljø, der er præget af mobning om manglende empati, kan give de ansatte stress og depression. ”Hvis du befinder dig i sådan et miljø, er det vigtigt at træffe et valg om,

hvordan du vil håndtere situationen,” pointerer hun. Ubehaget i hverdagen, samt risikoen for stress og depression, er gode grunde til at forlade stillingen. Der kan imidlertid også være gode grunde til at fortsætte i jobbet. Du kan være glad for selve jobbet, men ikke for ledelsen. Det kan være svært at finde en anden stilling. Eller jobbet bidrager med noget værdifuldt på dit CV. For blot at nævne et

par grunde til at beholde jobbet. En af måderne, du kan forsøge at håndtere situationen, er ved at ignorere problemerne i ledelsen og fokusere mere på selve jobbet og på gode kollegaer. Fokusér på dine evner og udvælg områder hvor du ønsker at forbedre din faglighed. ”Koncentrér dig om at holde dit bord rent, struktureret og positivt,” siger Abigail Phillips. Måske der er mulighed for at adskille sig fysisk fra problemerne. Der kan eventuelt byde sig en chance for at arbejde hjemmefra, tage på kurser eller på kundebesøg. Abigail Phillips anbefaler: ”Forhold dig neutralt til de giftige personer i arbejdsmiljøet, og gør i stedet mere for at blive støttende, tolerant og venlig over for dine kollegaer, som kan sidde med samme følelse som dig.” ”Du må også huske at passe på dig selv i fritiden.” Du kan få selvkontrol og komme i bedre humør ved at dyrke motion eller tilbringe tid med venner og familie. ”Det kan være svært at undgå ubehagelige arbejdsmiljøer undervejs i sin karriere. Men du har selv indflydelse på dit helbred, dit positive sind og din selvkontrol,” afslutter Abigail Phillips.

KRÆNKELSER PÅ JOBBET En professor har undersøgt, hvordan ansatte reagerer på krænkelser, der sker på arbejdspladsen. Professor Cynthia Wang, Kellogg School of Management, har undersøgt, hvordan ansatte reagerer, når de bliver udsat for mobning, sexchikane eller andre krænkelser på jobbet. De fleste ansatte gør gengæld, når de oplever sig krænket på arbejdsplad-

18 |

MAGASINET SUNDHED

sen - og de svarer igen med mindst lige så hårde midler. Negativ adfærd skaber altså endnu mere negativ adfærd. ”Denne tendens til gengæld eksisterer, uanset om man er målet for en lille eller en alvorlig overtrædelse,” siger professoren. Hun har analyseret allerede udførte studier med i alt knapt 100.000 personer. Før professoren gik i gang med

analysen, var hun ikke bevidst om, hvilket mønster der ville vise sig. Hun forventede en blanding af forskellige reaktioner: alt fra tilfælde hvor offeret ville forsøge at mildne situationen, til reaktioner hvor offeret ville eskalere konflikten. Virkeligheden var dog langt mere entydig. I stedet for en blanding af forskellige reaktioner, så gør de fleste ansatte gengæld.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhes | Marts 2020  

Sundhes | Marts 2020