Page 74

BØRN OG TRIVSEL

DANMARKS

GLEMTE BØRN I Danmark hører vi ofte om fattige og udsatte børn i U-landene. Men hvad med vores egne børn. Har vi glemt dem? Danske børn, der lider alvorlige psykiske og fysiske omsorgssvigt, og som i dag lever et liv på et børnehjem. TEKST OG FOTO: MENTORBARN

I 2014 var lige godt 11.000 danske børn og unge anbragt uden for hjemmet. Størstedelen i plejefamilier, der som udgangspunkt giver udsatte børn og unge mulighed for en opvækst, der med familie, venner, fritidsbeskæftigelser og skolegang ligner andre børn og unges. Men cirka 4.000 børn og unge er anbragt på forskellige typer af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. De børn er typisk så påvirket psykisk og fysisk af forhold i deres opvækst, at det er vanskeligt for dem at håndtere og fungere i nære familierelationer. Det betyder dog ikke, at behovet for nære relationer ikke er der. Tværtimod er det af afgørende betydning for børnenes personlige, sociale og faglige udvikling. BARN PÅ BØRNEHJEM Det er yderst sjældent, at vi som danskere hører om de børn, der er anbragt i Danmark. Man foranlediges næsten til at stille spørgsmålstegn ved, om vi bevist har revet netop dén side ud af den fiktive bog ’Det danske samfund’. I hvert fald er det tydeligt, 74 | SUNDHED+

at vi danskere ikke er særligt oplyste om det triste faktum, at en hel del danske børn lever på børnehjem. Vi ved heller ikke meget om, hvordan hverdagen ser ud for et barn eller en ung person, der bor på et børnehjem i Danmark. Måske vil vi ikke vide det. Måske kommer det for tæt på, fordi det netop er ’vores egne børn’, der er tale om. Men vi er nødt til at åbne øjnene for de børn, vi har en tendens til at glemme. Børn der allerede tidligt i deres liv er blevet glemt og forsømt, og som ligesom ethvert andet barn eller ungt menneske har brug for støtte, omsorg, nærhed og tryghed fra voksenrelationer. HVOR HAR JEG HJEMME? Undersøgelser viser, at anbragte børn og unge på døgninstitutioner i højere grad end børn og unge i plejefamilier, mangler følelsen af at føle sig ’hjemme’ i hverdagen. Mennesker har generelt brug for et holdepunkt, der defineres af både fysiske og sociale forhold - der giver følelsen af stabilitet. Og lige netop følelsen af stabilitet mangler i højere grad blandt anbragte børn og unge

end hos børn i familiepleje. Ligesom også oplevelsen af ensomhed og manglende social støtte viser sig blandt børnene. Følelsen af at kunne søge social støtte hos en betydningsfuld voksen er en helt central del af børn og unges oplevelse af stabilitet og nærhed i deres hverdag. Ditte Reedtz, der i dag er 40 år og har stiftet organisationen MENTORBARN, har på egen krop oplevet, hvad det vil sige at opleve psykisk omsorgssvigt og at skulle etablere en hverdag på et børnehjem. DER KOMMER INGEN TIL MIN FØDSELSDAG Dittes egne børn går på en skole, hvor der også går børn fra et nærtliggende børnehjem, og flere gange har hun været i kontakt med en lille dreng. En dag fortalte han Ditte, at han havde fødselsdag, men at der ikke kom nogen til hans fødselsdag. Måske bagte børnehjemmet en kage til ham, men det var ikke dét, der betød noget. Han var alene. Alene på sin fødselsdag. Efter det rørende møde satte hun MENTORBARN i verden. MENTORBARN arbejder for at få danske

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhedplus | Marts 2018  

Sundhedplus | Marts 2018