Page 30

HOS TANDLÆGEN

E-CIGARETTER

kan give alvorlige SKADER I MUNDEN

Mens danskerne trodser advarslerne og fortsætter med at bruge e-cigaretter, peger mere og mere forskning på, at e-cigaretter øger risikoen for skader i munden. TEKST: CHARLOTTE HOLST, TANDLÆGEFORENINGEN

En mere eller mindre uskadelig variant af cigaretten eller et middel til rygestop. Sådan er der måske mange, der opfatter e-cigaretten, som de senere år er blevet populær i Danmark. Men der er stigende evidens for, at e-cigaretter skader helbredet - også mundhulen og svælget - og der er ikke noget, der tyder på, at e-cigaretter er et godt rygestopmiddel.

studier, hvor e-cigaretter øger risikoen for parodontitis og tandtab, samt undersøgelser der viser DNA-skader, hvilket tyder på potentiel kræftdannelse på lang sigt.

E-DAMPE KAN SKADE CELLERNE I MUNDEN

Du kan læse mere om e-cigaretter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk og Kræftens Bekæmpelses hjemmeside www.cancer.dk.

Der findes over 500 e-cigaretmærker og flere tusind smagsstoffer, og nogle e-cigaretter er mere skadelige end andre. Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse, står bag en større WHO-baggrundsrapport, der giver et samlet overblik over al relevant forskning om de helbredsmæssige konsekvenser af e-cigaretter. Forskningen viser, at de almindeligste bivirkninger i mundhule og svælg er tørhed, irritation og hoste, men flere studier finder også, at e-dampe skader cellerne i munden - faktisk på samme niveau, som var man udsat for tobaksrygning. Ifølge Charlotta Pisinger dukker der flere og flere enkeltstudier op, der indikerer, at e-cigaretter også kan forårsage andre komplikationer. Det er for eksempel

ET SUNDT SAMARBEJDE Denne side er lavet i samarbejde med Tandlægeforeningen, der arbejder for at fremme den orale sundhed i befolkningen. Her kan du finde ny viden og gode råd om tandsundhed og mundhygiejne. Læs mere på tandlaegeforeningen.dk under ”Patienter” og ”Sygdomme og behandlinger”.

30 SUNDHED DECEMBER / 2018

Helt nye studier peger på, at smagsstofferne i e-cigaretter - for eksempel menthol - kan give skader, og at e-cigaretter med søde smagsstoffer måske kan øge

risikoen for caries. Og så er der enkelte tilfælde, hvor en e-cigaret er eksploderet i munden og har ødelagt tænder og mundhule. Men ifølge Charlotta Pisinger mangler der stadig langtidsstudier, der viser langtidseffekterne af e-cigaretter.

E-CIGARETTEN TÆNDES FLERE GANGE DAGLIGT Tre procent af danskerne bruger e-cigaretter. Det viser den nyeste undersøgelse af danskernes rygevaner, som Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse blandt andet står bag. Et stigende antal bruger e-cigaretter mange gange dagligt, og størstedelen bruger e-cigaretter med nikotin, som er svært afhængighedsskabende. Nogle starter med at bruge e-cigaretten for at holde op med at ryge almindelige cigaretter, men ifølge Charlotta Pisinger er der ingen evidens for, at e-cigaretter er et godt rygestopmiddel. Hun advarer mod et dobbeltforbrug, blandt andet fordi man endnu ikke ved, om blandingen af stoffer kan give en sundhedsskadelig cocktaileffekt. I juni 2016 blev det lovligt at købe e-cigaretter i supermarkeder landet over, men til gengæld skal det anmeldes til Sikkerhedsstyrelsen, som fører tilsyn med forhandlerne af e-cigaretter.

Sundhed | December 2018  
Sundhed | December 2018