Page 26

PSYKOLOGI

NYT FOKUS PÅ ONDSKAB Et nyt dansk-tysk forskningsprojekt kortlægger menneskets mørke personlighedstræk i D-faktorer, som findes i ni mørke personlighedstræk. TEKST: NILS SJØBERG Selvom der umiddelbart er stor forskel på narcissistiske og psykopatiske træk - og det kan lyde mere tilforladeligt at være egoist end psykopat - så viser resultaterne af ny forskning, at de mørke sider af den menneskelige personlighed er tæt koblet sammen. Det vil i praksis sige, at har man tendens til et af disse mørke personlighedstræk, er man også mere tilbøjelig til at have en høj grad af et eller flere af de andre negative personlighedstræk. Det er resultatet af et nyt dansktysk forskningsprojekt, der netop er blevet offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Psychological Review.

Narcissisme er overdreven selvoptagethed, tendens til selvophøjelse og et ekstremt behov for opmærksomhed fra andre. Mens ondsindethed betyder destruktivitet og vilje til at påføre andre skade, også selvom det går ud over en selv. Ved psykopati forstås mangel på empati, selvkontrol og impulsivitet. Sadisme er ønsket om at tilføje andre psykisk eller fysisk lidelse til fordel for egen fornøjelse eller behov. Og endelig betyder skruppelløshed en generel tendens til at være samvittighedsløs og uden moralske kvaler.

”I projektet kortlægger vi menneskets mørke personlighedstræk”, siger Ingo Zettler, der er professor i psykologi og den danske forskningsleder bag projektet.

DE NI PERSONLIGHEDSTRÆK Ved egoisme forstås overdreven optagethed af egen fordel på bekostning af andre og fællesskabet.

Ved selvpromovering forstås ønsket om at forøge og synliggøre egen status i sociale og økonomiske sammenhænge. 26 SUNDHED DECEMBER / 2018

Ingo Zettler gør opmærksom på, at verdenshistorien - og hverdagen - er fuld af eksempler på mennesker, som handler egoistisk, hensynsløst eller ondskabsfuldt. I april satte Magasinet Sundhed+ således fokus på de mørke karaktertræk i et Tema om vold i forbindelse med domsafsigelsen af Peter Madsen. ”Psykopati, hvor mennesket mangler empati, narcissisme, hvor mennesket er overdrevent selvoptaget og machiavellisme, hvor målet helliger midlet, kaldes de mørke triade, og flankeres af en række andre mørke personlighedstræk. For eksempel sadisme, egoisme og ondsindethed. Det skyldes, at de mørke personlighedstræk har en fællesnævner, vi kalder D-faktor, der står for en basal tendens til at maksimere nytteværdien for en selv - bevidst eller ubevidst - på bekostning af andre og kombineret med overbevisninger, der begrunder ens handlinger”, påpeger Ingo Zettler og tilføjer: ”Vi opfatter her begrebet 'nytteværdi' som det at nå sine mål på trods af, at det - forsætligt eller ej - har negative konsekvenser for andre.”

I forskningen er der sat fokus på egoisme, machiavellisme, mereværdsfølelse, selvpromovering, narcissisme, ondsindethed, psykopati, sadisme og skruppelløshed. Ni personlighedstræk, som beskriver den mørke side af menneskets personlighed.

Machiavellisme er en manipulerende og afstumpet holdning om, at målet helliger midlet. Mens mereværdsfølelse betyder en gennemgående holdning om, at man er bedre end andre og fortjener bedre behandling.

man senere kan bruge mod andre'.

EN FÆLLES KERNE MØDER DEM I HVERDAGEN En spørgeskemaundersøgelse blandt 2.500 personer, udvalgt af et tysk onlinepanel, spurgte forskerne, om personen er mere eller mindre enig i udsagn som 'Alle har følelser og kan blive såret', eller 'Gode gerninger er spild af tid, det gør bare folk fattige og dovne' eller 'Det er klogt at samle informationer, som

Udover professor Ingo Zettler har hans to tyske forskerkolleger - Morten Moshagen fra Ulm universitet og Benjamin E. Hilbig fra Koblenz-Landau universitet - deltaget i kortlægningen af D-faktorerne. Forskningen viser, at menneskets mørke sider overordnet set har fælles træk. ”D-faktor kan hos en bestemt

Sundhed | December 2018  
Sundhed | December 2018