{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 73

DANSKE REGIONER

Se journal og prøvesvar på mobilen Ny app er den røde tråd i dit helbred. På MinSundhed fra Danske Regioner og Sundhed.dk, kan du blandt andet se din egen journal, tjekke dine personlige prøvesvar og se dine pårørendes helbredsoplysninger med deres samtykke. App’en er din egen indgang til sundhedsvæsenet og det er nemt at finde rundt. Danskere i forskellige aldre har været direkte involveret i udviklingen af app’en. Du kan også selv påvirke udviklingen. På Ønskeknappen kan du foreslå, hvad app’en skal kunne i fremtiden og alle ønsker bliver samlet ind.

Indsats mod multisygdom styrkes

Faldende brug af bælte i psykiatrien

Brugen af bælte på landets psykiatriske afdelinger falder. En ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at brugen af bælte er bragt ned med 35 procent siden antallet i årene 2011-2013, som er udgangspunktet, der måles efter. Det er en udvikling, som glæder Sophie Hæstorp

Andersen, formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg: ”Jeg er glad for, at stadigt færre patienter i psykiatrien bliver bæltefikseret, for det kan være et voldsomt indgreb. Det vidner om, at den målrettede indsats, der laves ude på afdelingerne, virker.”

Overvægt øger risiko for kroniske sygdomme

Cirka 240.000 danskere eller lidt mere end der tilsammen bor i Vejle og Esbjerg Kommune. Så mange er ramt af kompleks multisygdom. Det betyder, at de lever med to eller flere af de fem kroniske sygdomme såsom diabetes, KOL, hjertesygdomme, gigt eller psykiske lidelser som angst eller depression. Det viser en ny kortlægning fra Danske Regioner. ”Vi står med en voksende gruppe pa-

tienter, som har behov for en mere helhedsorienteret indsats på tværs af både somatiske og psykiske sygdomme. Vi skal derhen, hvor patienter med multisygdom og særlige behov tildeles mere tid i mødet med vores sundhedspersonale. Det vil give mulighed for mere differentierede og dermed også bedre indsatser,” siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Hjertekarsygdomme, KOL, diabetes, slidgigt, hovedpine og psykisk sygdom. Det er nogle af de sygdomme, som ofte fremgår sammen hos mennesker med multisygdom. En ny analyse, som Danske Regioner står bag, viser at svær overvægt er den største katalysator for, at man udvikler flere kroniske sygdomme. Faktisk viser analysen, at svært overvægtige mennesker har tre gange højere risiko for at udvikle kompleks multisygdom, som er kendetegnet ved, at man både har kroniske somatiske og

psykiske sygdomme. ”Det er ny viden, og det kalder på handling. Det er trist for den enkelte, der udvikler flere sygdomme, der kan forringe livskvaliteten markant. Og så er det samtidig dyrt for samfundet, at flere udvikler sygdomme, som kunne være forebygget,” siger Ulla Astman, der er næstformand i Danske Regioner.

TEKST: EMMA LINDEGAARD, DANSKE REGIONER

ET SUNDT SAMARBEJDE

Disse sider er skrevet af Danske Regioner og bringes i magasinet Sundhed. Danske Regioner repræsenterer de fem danske regioner og deres interesser nationalt og internationalt. Følg Regionernes arbejde med at udvikle sundhedsvæsenet på Facebook.com/DanskeRegioner og hjemmesiden regioner.dk.

Januar-Februar // 2020

| 73

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020