{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 58

HJERNELIDELSER

PARKINSON-DANS EN SUCCES Med dans og musik bliver der bragt livsglæde, selvværd og sundhed til landets parkinsonfamilier. TEKST: LOUISE HJERTING NIELSEN OG NILS SJØBERG

”Projekt Dans med Parkinson, hvor Parkinsonforeningen igennem de sidste tre år har budt personer med parkinson og pårørende op til dans, har været en stor succes. Ved afslutningen af den tre-årige projektperiode er der ingen tvivl om, at dansen giver den parkinsonramte bedre fysik og styrker den ramte både mentalt og socialt. Derfor vil dansen også fortsætte fremover.” Sådan siger Michael Buksti, landsformand i Parkinsonforeningen. Samtidig glæder han sig over den store tilstrømning til de netop gennemførte dansefester, som markerede, at den

formelle projektperiode var tilendebragt. Med 700 dansere og 30 dedikerede frivillige er der blevet danset over hele landet. Selvom projektet, som er støttet af Tryg Fonden, formelt sluttede med udgangen af 2019, så fortsætter dansen i Parkinsonforeningens lokale afdelinger over hele landet. Med 75 lokale dansehold på landsplan har dansen også fået et solidt ståsted blandt personer med parkinson og de pårørende. ”Vi kan se, at mange med parkinson har fået det bedre af at danse,” fortæller Michael Buksti. Landsformanden henviser i den forbindelse til

OM PARKINSON

Godt 800 danskere diagnosticeres med parkinsonsyndromet hvert år. Det gør Parkinson til en af de almindeligste nervesygdomme i Danmark med omkring 8.000 ramte danskere. Det er en sygdom, som både ændrer livet for den ramte og for de pårørende. Gennemsnitsalderen er godt 60 år, når diagnosen stilles, men unge helt ned i 20’erne rammes af sygdommen. Parkinsons sygdom har følgende hovedsymptomer: • Rysten • Muskelstivhed • Langsomme, træge bevægelser Parkinson er en neurologisk lidelse forårsaget af, at der ikke produceres nok dopamin i hjernen. Der er for lidt signalstof til at fortælle kroppen, hvordan den skal bevæge sig. Men Parkinson er også et stort kompleks af fysiske og psykiske symptomer,

58 |

MAGASINET SUNDHED

begrænsninger og følgevirkninger. Parkinsonpatienter kan således leve med alt fra rysten, langsommelighed og stivhed til søvnforstyrrelser, kognitive symptomer og depression. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men ved et optimalt behandlingsforløb kan langt de f leste personer forvente en høj grad af symptomdæmpning og et livsforløb, som ikke bliver kortere på grund af sygdommen.

de foreløbige resultater fra projektets evaluering: • 8 ud af 10 deltagere i evalueringen mener, at deres krop føles bedre eller meget bedre efter danseundervisningen. • 9 ud af 10 angiver, at deres humør og overskud er bedre eller meget bedre end før danseundervisningen.

SAMMENHOLD OG DANSEGLÆDE ”Det er helt afgørende, at vi danser ud fra en fælles opfattelse af, at vi alle er lige. Vi er ikke patienter og pårørende. Vi er dansere på lige fod,” siger Michael Buksti. ”Det er også skønt at se sammenholdet blandt medlemmerne. Vi går til dans en time hver tirsdag eftermiddag og drikker en kop kaffe efterfølgende. Det er tydeligt at mærke, at medlemmerne respekterer hinanden, har det sjovt og kan spejle sig i hinandens hverdag. Det er en fornøjelse at være klubleder - og døren står åben for nye medlemmer,” udtaler Karen Jacobsen, der er klubleder i Assens. Ambitionen har været at nå ethvert hjørne af landet med ugentlige danseaktiviteter. Det er lykkedes. Der bliver nu danset i Parkinsonforeningens 15 lokale kredse.

KOORDINATION OG BALANCE ”Der er ingen tvivl om, at dansen hjælper på de parkinsonramtes koordina-

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020