{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 57

HJERNELIDELSER

HJÆLP TIL PARKINSONS PATIENTER Nyt studie viser, at mild og kontrolleret stimulering af ørekanalen kan hjælpe med at reducere symptomerne ved Parkinsons. University of Kent udførte et studie, hvor øret blev stimuleret to gange dagligt i to måneder. Universitetet konkluderer, at det var forbundet med betydelig reduktion i Parkinsons symptomerne. Deltagerne meldte om større bevægelighed og mobilitet. De oplevede styrket opmærksomhed, hukommelse, humør og søvn. Deltagerne fik således nemmere ved selv at klare forskellige opgaver i dagligdagen. Den positive effekt var faktisk størst fem uger efter behandlingen.

Det peger på, at stimulering af øret kan bidrage med langsigtet virkning. Behandlingen foregik i deltagernes hjem ved hjælp af et head-set. Det var således nemt for deltagerne selv at foretage stimulering. Studiet blev ledet af professor David Wilkinson fra University of Kent, og blev udført på 46 personer med Parkinsons sygdom. ”Studiet peger på, at nogle aspekter af Parkinsons kan håndteres bed-

re, hvis den traditionelle medicinske behandling, bliver kombineret med mild og ikke-indgribende stimulering.” David Wilkinson er begejstret for de nye resultater, fordi det vil gavne patienternes livskvalitet på mange måder. Beckie Port, som er Research Manager ved Parkinson’s UK reagerer på studiet: ”Resultaterne er meget spændende. Der er brug for mere forskning for bedre at forstå, hvordan stimulering af nerverne i øret virker. Men det ser lovende ud, med henblik på at afhjælpe de problemer, som mange med Parkinsons oplever.” Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Parkinsonism and Related Disorders.

på sproglige færdigheder,” bemærker professoren. Professoren bemærker i øvrigt, at der er flere spørgsmål, det ville være interessant at få svar på: ”For eksempel om det har nogen effekt, hvorvidt sprogene minder om hinanden. Sådan viden kan bruges til at udforme strategier til at reducere risikoen for demens.” sproglige færdigheder påvirkede nonnernes risiko for demens. Faktisk så havde nonner, der udviste store sproglige færdigheder på skrift, endnu lave-

re risiko for demens end dem, der talte fire sprog. ”Studiet viser, at mens flersprogethed er vigtigt, så bør vi også forholde os mere til andre eksempler

Studiet er præsenteret i tidsskriftet Journal of Alzheimer’s Disease. Professor Suzanne Tyas er ansat ved University of Waterloo.

Januar-Februar // 2020

| 57

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020