{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 56

HJERNELIDELSER

BEDRE HØRELSE, STYRKET HELBRED Høreapparater giver lavere risiko for demens, depression og angst. Budskabet kommer fra University of Michigan. Universitetet har undersøgt tal bestående af cirka 115.000 personer over 66 år, som alle led af høretab. “Det er allerede kendt, at personer med høretab oplever flere helbredsproblemer, men dette studie giver os mulighed for at se effekten af en handling og se på sammenhænge mellem høretabet og hvad der sker med helbredet,” fortæller lektor Elham Mahmoudi. Studiet forholdt sig til, hvorvidt personerne fik demens, depression eller angst inden for en tre-årig perio-

de, efter at de havde fået konstateret nedsat hørelse. Der viste sig herved betydelige forskelle afhængigt af, om personen fik høreapparat eller ej. Risikoen for at blive diagnosticeret med demens inden for den tre-årige periode var 18 procent lavere for dem, der fik høreapparat, sammenlignet med dem, der ikke fik. Risikoen for at blive diagnosticeret med depression eller angst inden for den tre-årige periode var 11 procent mindre for dem, der brugte høreapparat. Uanset om man får høreapparat eller ej, så er risikoen for demens, depression eller angst dog betydeligt

større blandt personer med høretab, sammenlignet med personer i samme aldersgruppe og med velfungerende hørelse. Der er flere årsager til den øgede risiko. Det kan skyldes mindre socialt liv, mindre selvstændighed, dårligere balance og mindre stimulering af hjernen. ”Vi håber, at vores forskning vil hjælpe både fagfolk og personer med høretab til at forstå sammenhængen mellem at få sig et høreapparat og andre helbredsaspekter,” siger Elham Mahmoudi. Studiet er offentliggjort i tidsskriftet Journal of the American Geriatrics Society.

HVAD KAN NONNER FORTÆLLE OS OM DEMEMS? Det interessante ved at studere nonner er, at de lever meget ens liv. Med så ensartet livsstil er det nemmere at sammenligne hvilken effekt, sprog kan have på demens. For så behøver forskerne ikke at tage så meget højde for andre livsstilsforhold, der ellers kan påvirke folks risiko for demens. Netop denne fordel be-

56 |

MAGASINET SUNDHED

nyttede professor Suzanne Tyas sig af, da hun forholdt sig til 325 katolske nonner i USA. Blot 6 procent af de nonner, som talte mindst fire sprog, udviklede demens. Til sammenligning udviklede 31 procent af dem, som kun talte et sprog, demens. ”Sprog er en kompleks evne i den menneskelige hjerne, og det kræver

kognitiv fleksibilitet at skifte mellem forskellige sprog. Så det giver god mening, at den mentale øvelse, det kræver hos flersprogede, kan hjælpe deres hjerne med at holde sig i bedre form,” siger hun. Suzanne Tyas undersøgte desuden talrige eksempler på nonnernes skriftlige arbejde. Her fandt hun ligeledes, at

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020