{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 50

KÆRLIGHED

SPÆNDER BEN FOR KVINDERNE

Nyt amerikansk studie viser, at amerikanske mænd undgår kvinder på arbejdspladsen. Studiet fastslår, at mænd i kølvandet på #MeToo er blevet tilbageholdende i kontakten med kvindelige kollegaer. En fjerdedel af mændene undgår en-til-en møder med kvindelige kollegaer. En femtedel er tilbageholdende med at ansætte kvinder til et job, der kræver nær kontakt, eksempelvis ved forretningsrejser. En femtedel er ligeledes tilbageholdende med at ansætte attraktive kvinder. Tallene er fra 2019 og stammer fra en række brancher. Tallene er steget mellem 2018 og 2019. Så mænd er altså blevet mere forsigtige i kontakten med kvinder på arbejdspladsen. Nogle mænd er bange for, at en velment handling kan betragtes som sexchikane - og vil derfor helle-

re helt undgå kontakt til kvinder på arbejdspladsen. Studiet viser imidlertid, at mænd i virkeligheden har godt greb om, hvad der udgør sexchikane. ”De fleste mænd og kvinder ved godt, hvad der er sexchikane. Ideen om at mænd ikke selv er klar over, at deres opførsel er dårlig, er dybest set forkert,” påpeger professor Leanne Atwater, University of Houston, der bidrog til studiet. Da mænd godt selv er bevidste om, hvornår det er sexchikane, bør de ikke være så tilbageholdende med kontakt til kvinder på arbejdspladsen, konkluderer studiet. Sådan tilbageholdenhed spænder nemlig ben for, at kvinder bliver ansat og får succes på jobbet. Studiet blev bragt i tidsskriftet Organizational Dynamics.

PÅRØRENDE SKAL PASSE PÅ SIG SELV

Pas på dig selv som pårørende til en, der er alvorligt syg. Budskabet kommer fra Diana Lund, der befinder sig i rollen som pårørende og er forfatter til en ny bog om emnet. Med udgangspunkt i egne oplevelser har hun skrevet en bog, der interviewer pårørende og kommer med råd til, hvordan man kan passe på sig selv som pårørende. ”Nogle pårørende bliver meget plejere for deres syge. Derfor kan opgaven som plejer gå ud over den pårørendes job og sociale liv.” ”Omgivelserne spørger ofte, hvordan den syge har det. Til gengæld er der ikke nogen, der spørger, hvordan den pårørende selv har det. Pårørende risikerer altså at blive bipersoner i deres eget liv.” Forfatteren mener, at problemet går igen i mange familier, som er ramt af alvorlig sygdom.

50 |

MAGASINET SUNDHED

”Sygdommen fylder så meget, at de pårørendes velbefindende bliver glemt. Ofte glemmer de pårørende også sig selv i kærlighed til deres syge familiemedlem.” ”De pårørendes velbefindende er vigtigt,” påpeger Diana Lund. ”Deres velbefindende er også vigtigt, fordi de kun kan yde deres bedste over for den syge, hvis de selv har det godt.” Budskabet om at huske sig selv følger af bogens titel: ”Jeg er også vigtig - husk dig selv som pårørende.” Bogen udkom i oktober 2019.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020