{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 16

ARBEJDSLIV

SYNDROM PÅVIRKER FRITIDEN

Impostersyndromet handler om, at man får præstationsangst og ikke føler, at man er kompetent til sit job. Ifølge et nyt studie fra University of Houston så smitter impostersyndromet af på hjemmefronten.

Forskerne fra Houston søgte at skaffe bedre indblik i, hvordan den som lider af imposter-syndromet, føler om sig selv i fritiden. 450 personer blev spurgt om deres følelser på jobbet. Spørgsmålene gik på, om deltagerne følte sig inkompetente på jobbet. Udover at undersøge om deltagerne var ramt af syndromet, blev deltagerne også spurgt til, hvor tilfredse de var på hjemmefronten. De blev ligeledes spurgt til, hvorvidt de følte sig udmattede på jobbet og om de formåede at finde balance mellem arbejde og fritid. Svarene gav indblik i, hvilke af deltagerne som var ramt af syndromet. Dem, som led af syndromet oplevede større udbrændthed og havde sværere ved at finde balance mellem arbejde og fritid. De følte sig desuden mindre tilfredse med deres fritidsliv. ”Studiets vigtigste pointe er at vise, at disse følelser ikke alene har negativ effekt på jobbet, men ligeledes i hjemmet,” siger Lisa Sublett, Uni-

16 |

MAGASINET SUNDHED

versity of Houston. ”Dem, som lider af syndromet, har større risiko for at opleve alvorlig udbrændthed, jobutilfredshed og konflikt mellem arbejde og familie.” ”Vi anbefaler, at ledere bliver mere opmærksomme på tegn, der signalerer, at ansatte kæmper med imposter-syndromet,” pointerer Lisa Sublett.

”Udover at bidrage med følelsesmæssig støtte til disse personer, kan lederne bidrage med coaching i perfektionisme og give oftere tilbagemeldinger på de ansattes præstationer.” Syndromet er hyppigt forekommende og arbejdspladser gør klogt i at gøre håndtering af syndromet til en fast del af arbejdet med mentalt helbred.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020