{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 14

tema: ARV OG TRAUMER

REJSTE FRA MOR OG FAR Finnebørn er betegnelsen for finske børn, der i 1940erne blev sendt til blandt andet Danmark og Sverige, fordi der var krig i Finland. Studier har vist, at finnebørnene i voksenlivet fik større psykiske problemer end jævnaldrende, der blev i Finland og opholdt sig med forældrene. Et studie fra 2015 sammenlignede finnebørn og søskende, der blev i hjemmet. Det fastslog, at finnebørnene som voksne fik større psykiske problemer end deres søskende, som blev i hjemmet. Et studie fra 2017 viser, at de traumatiske oplevelser også har sat spor i den næste generation. Altså til finnebørnenes egne børn. Studiet bestod af data fra 3.000 personer, som var børn af finnebørn. Finnebørnenes børn havde større tendens til psykiske lidelser - i forhold til børn af finner, der blev sammen med deres familier under krigen. ”Her har vi fundet bevis for, at en mors traumatiske barndomsoplevelser - som i dette tilfælde var at blive adskilt fra familiemedlemmer under krigen - kan have langvarige helbredsmæssige konsekvenser for hendes døtre,” siger Torsten Santavirta, Uppsala universitet.

Studiet bekræfter, at traumer kan overføres fra en generation til den næste. Det står dog mindre klart, om effekten er DNA-relateret, indrømmer forskeren. Torsten Santavirta mener, at resultatet til dels skyldes dårligere omsorg. Da mange finnebørn sloges med psykiske lidelser, kunne de have vanskeligt ved forældrerollen. Han mener dog, at resultatet først og fremmest

SylliFlor ® er et sprødt

fiberdrys af loppefrøskaller, der er nemt at spise på daglig basis for at opnå en regelmæssig fordøjelse. Biodane-Pharma A/S Tlf.: 75 555 777 info@biodanepharma.com www.biodanepharma.com V

14 |

Bestil vareprøver på

www.biodanepharma.com MAGASINET SUNDHED

Driller maven? SylliFlor® - smager bedre end du tror

skyldes epigenetik. Problemet med denne påstand er imidlertid, at studiet ikke undersøgte hvilke gener, der kunne være tale om. Påstanden er derfor alene baseret på, at det ifølge Torsten Santavirta ikke alene er dårligere omsorg, der er årsag til de psykiske problemer blandt finnebørnenes egne børn. Studiet blev bragt i tidsskriftet JAMA Psychiatry.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020