{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

tema: ARV OG TRAUMER

BEDSTEFAR SPISTE FOR MEGET Studierne, som er omtalt her i Temaet, handler om traumer, der har påvirket de næste generationer. De handler blandt andet om sult og hungersnød. Men et studie fra Stockholm universitet siger, at bedstefarens gode adgang til fødevarer øger risikoen for kræft blandt drenge-børnebørn. Studiet fra Stockholm undersøger tre generationer af svenskere. Studiet bestod af cirka 9.000 bedstefædre og undersøgte dødeligheden blandt cirka 11.500 børnebørn. Bedstefædrenes barndom blev kortlagt ved hjælp af regionale data om, hvorvidt høsten havde slået fejl eller havde bragt rigelig føde. Denne høst-statistik blev brugt til at fastslå, hvor meget det kunne forventes, at bedstefædrene havde spist i deres barndom. De svenske forskere antog, at bedstefædrene havde spist mere de år og de steder, hvor høsten var god. Disse data blev sammenlignet med dødeligheden blandt børnebørnene. Resultatet lød, at hvis bedstefaren havde rigelig adgang til mad, så havde drenge-børnebørnene øget risiko for kræft. ”Bedstefarens adgang til føde forudsiger dødeligheden blandt drenge-børnebørn, og det gælder især kræft-dødeligheden,” fastslår de svenske forskere i tidsskriftet Nature Communications. ”Resultaterne er meget tydelige, når det gælder sammenhængen mellem en bedstefars adgang til føde og hans drenge-barnebarns dødelighed,” uddyber de. De svenske forskere tror, at epigenetik kan være årsag til den større dødelighed: altså at livsstil og miljø i en generation påvirker helbredet i de næste generationer.

Men denne sammenhæng kunne kun aflæses, når det gjaldt bedstefædre og børnebørn, som var drenge/mænd. Pige-børnebørns dødelighed blev ikke påvirket af bedstefarens adgang til føde. “Den mest troværdige forklaring er, at cellerne hos drengene, men ikke hos pigerne, er modtagelige for epigentiske forandringer, der skyldes næring,” mener

professor Denny Vågerö. Hvis det er tilfældet, så kan ændringerne også blive ført videre til de generationer, der kommer efter børnebørnene. Der er imidlertid behov for yderligere forskning for at kunne give sikre svar, understreger professoren. Studiet blev bragt i tidsskriftet Nature Communications i december 2018. Januar-Februar // 2020

| 13

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020