{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 11

tema: ARV OG TRAUMER

RÆDSLER UNDER 2. VERDENSKRIG Livsstils- og miljøpåvirkninger kan påvirke, hvordan generne kommer til udtryk. Epigentik drejer sig netop om sådanne genetiske forandringer, der skyldes påvirkninger i miljø eller livsstil. Forskere inden for epigenetik undersøger, hvorvidt genetiske forandringer bliver ført videre til de næste generationer. Rachel Yehuda er en af de fremmeste forskere inden for posttraumatisk stress og epigenetik. Hun er professor ved Mount Sinai School of Medicine i New York. Hun stod i 2015 bag et studie om jødeforfølgelse og epigenetik. Rachel Yehuda undersøgte blodprøver fra 32 jøder, der på forskellig vis havde været udsat for jødeforfølgelse under 2. verdenskrig. De havde opholdt sig i KZ-lejre, været udsat for tortur eller tvunget til at skjule sig. Hun fastslog, at traumerne havde påvirket de overlevendes gener. Professoren undersøgte desuden 22 af de overlevendes børn. Det stod allerede klart, at børn af Holocaust-forældre ofte udviklede angst, depression eller posttraumatisk stress (PTSD). Men udfordringen for tidligere studier var at fastslå, om børnenes psykiske lidelser skyldtes sociale forhold - eller om de også skyldtes genetiske påvirkninger. Rachel Yehudas interesse var netop at fastslå, om forældrenes traumer også påvirkede børnene på det genetiske plan. FKBP5 er et stressrelateret gen, der forbindes med angst, depression og PTSD. ”Det giver mening at se på dette gen. Hvis der er en overført effekt af traumer, så vil det være i et stressrelateret gen, der former hvor-

dan vi klarer os i vores miljø,” forklarer professoren. ”Om det omtalte gen er tændt eller slukket kan have virkelig stor indflydelse på, hvor meget stresshormon, der bliver produceret og hvordan vi håndterer stress.” Analysen viste, at både de overlevende og deres børn havde ændringer i FKBP5. ”De genetiske ændringer hos børnene kunne kun tilskrives, at deres forældre var blevet udsat for Holocaust.”

”Disse observationer peger på, at forældres traumer bidrager til børnenes biologi,” siger Rachel Yehuda. Professoren anser resultatet for et tydeligt eksempel på, at miljø- og livsstilsmæssige faktorer kan påvirke de næste generationers gener. Samtidig minder hun dog om, at det er en kontroversiel konklusion og at der er mange spørgsmålstegn. Studiet blev bragt i tidsskriftet Biological Psychiatry. Januar-Februar // 2020

| 11

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020