{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 10

tema: ARV OG TRAUMER

INTRO TIL EPIGENETIK ”Det seneste årtis forskning i epigenetik har vist, at vi ikke længere kan tænke miljø og gener helt adskilt. Vores gener er vores udgangspunkt, men miljøet omkring os påvirker generne.” Det skriver Videnskab. dk, som har forfattet en artikel om epigenetik. Både ydre påvirkninger som miljøgifte og ”indre forstyrrelser” som angst, stress og depression kan føre til epigenetiske forandringer.

Selve DNA’et ændrer sig ikke. Men nogle af generne kan blive aktive eller inaktive som følge af miljø- og livsstilsmæssige påvirkninger. ”Forskere verden over har været meget optaget af at finde forklaringen på, hvordan en celle ved, hvad den skal blive,” fortæller professor Kristian Helin. ”Nok indeholder cellerne samme DNA, men det, der adskiller cellerne er, hvilke gener der er tændte og hvilke der er slukkede. Det er nemlig sam-

Foto: Professor Kristian Helin, der forsker i epigenetik

”Epigenetikken bestemmer, hvordan vores DNA skal opføre sig og kan tænde og slukke for forskellige mekanismer,” forklarer Videnskab.dk.

10 |

MAGASINET SUNDHED

mensætningen af tændte og slukkede gener, der bestemmer hvilke proteiner og derfor hvilke egenskaber cellen har,” siger professoren.

Han er en af Danmarks førende forskere i epigenetik og har i mere end 10 år beskæftiget sig med de mekanismer, der styrer, om et gen er aktivt eller ej. Kristian Helin mener, at traumatiske oplevelser muligvis kan overføres genetisk mellem generationer. Han udtrykker sig dog med en vis forsigtighed. ”Studierne på mennesker kræver undersøgelser af flere generationer og bedre dokumentation for årsagssammenhængen. Men omvendt kan vi ikke afvise, at epigenetik kan nedarves i forældre-barn-generationer,” siger han. Ifølge Videnskab.dk er der ”potentielt mulighed for at forandringerne bliver videregivet til barnet - og senere børnebørnene.” Som det fremgår er hverken professoren eller artiklen på Videnskab.dk helt overbevist om, at påvirkningerne kan overføres mellem generationer. ”Hvis epigenetiske mønstre virkeligt kan nedarves fra forældre til børn, er de epigenetiske mønstre i vores celler modtagelige for miljømæssige forandringer, som vi oplever lige nu og her, men afspejler også i en vis forstand, hvad vores tipoldemor oplevede,” bemærker Videnskab.dk. Kilder: nyheder.ku.dk fra 2019. Videnskab.dk fra 2015. Tekst skrevet af Kristian Helin på biokemi.org.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhed | Januar-Februar 2020  

Sundhed | Januar-Februar 2020