Page 64

MOBILVANER

OPGØR MED MOBILEN Ny undersøgelse med 25.000 danskeres mobilvaner viser sammenhæng mellem mobilforbrug, stress og søvn. Der skal nu findes løsninger til at forebygge mobilafhængighed. TEKST: NILS SJØBERG

Ny dansk undersøgelse afslører, at personer med høj grad af mobilafhængighed har et markant højere stressniveau. ”Forskningsresultatet viser også, at der er en sammenhæng mellem dårlig søvn og vores mobilmønstre,” siger professor Naja Hulvej Rod, Institut for Folkesundhedsvidenskab, som står bag den første undersøgelse på området.

Naja Hulvej Rod, Professor Institut for Folkesundhed­svidenskab.

gighed har et markant højere stressniveau end personer, der har lav eller meget lav grad af mobilafhængighed.” ”Derudover viser forskningen, at personer, der er meget afhængige af deres telefon og også tjekker deres mobil om natten har tendens til at opleve symptomer som for eksempel hovedpine,” oplyser professoren, der håber, at forskningen vil få betydning for danskernes hverdag og velbefindende. Således bruger en ud af fire af de 25.000 deltagere i undersøgelsen, som føler sig stresset, mobil hver nat eller flere gange om ugen.

FRI VIDEN ”Vi havde en velbegrundet antagelse om, at afhængighed af mobiltelefon var skadeligt, men nu har vi det sort på hvidt,” påpeger Naja Hulvej Rod, som har udført forskningen sammen med sit team. Det er sket på baggrund af data fra et af Danmarks største pensionsselskaber, Danica Pension.

FORSTYRRER SØVNEN 25.000 danskere har medvirket i undersøgelsen, som har fået navnet SmartSleep. Af de 25.000 oplyser 29 procent, at de er meget afhængige af mobiltelefonen. Samtidig oplyser 33 procent af denne gruppe, at de har haft hovedpine ugentligt de sidste tre måneder. Det er markant flere gener end hos personer, som er mindre afhængige af mobilen. ”Ved hjælp af data fra frivillige danskere har vi undersøgt, hvordan mobilbrug påvirker vores helbred og nattesøvn. Undersøgelsen viser for første gang, at personer med høj grad af mobilafhæn-

64 |

sundhed+

Naja Hulvej Rod og hendes team er nu gået videre med resultaterne for at finde løsninger. ”Med det nye samarbejde med Danica Pension får vi mulighed for at gå et skridt videre med resultaterne ved at udvikle redskaber og værktøjer i samarbejde. Det kan forhåbentlig være med til at vende den negative tendens,” siger professoren og tilføjer:

”Desuden skal samarbejdet afdække mentale helbredsproblemer og sætte fokus på at udvikle løsninger, der skal forebygge mobilafhængighed, stress og mistrivsel.” Det første led i den nye forskning bliver at afdække mentale helbredskonsekvenser af mobilafhængighed om dagen og mobilbrug om natten. Det næste punkt bliver at udvikle et fælles forebyggende koncept, som skal skabe opmærksomhed om problemet og begrænse den overdrevne brug af digitale enheder på arbejdet, i fritiden og om natten. Ole Krogh Petersen, som er adm. direktør for Danica Pension, oplyser samtidig, at resultaterne af forskningen vil være frit tilgængelige for alle danskere og virksomheder. ”Stress er et samfundsproblem, som vi ønsker at afdække årsagerne til og hjælpe med at finde løsninger på,” siger han. Den anden del af forskningsprojektet er netop sat i gang, og resultaterne af forskningen vil løbende blive publiceret på SmartSleep hjemmesiden, mens forebyggelsesværktøjerne vil komme til at ligge frit tilgængeligt på blandt andet Danica Pensions hjemmeside.

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhedplus | Juni 2019  

Sundhedplus | Juni 2019