Page 15

tema: spiritualitet begreb, som udfoldes forskelligt af den enkelte.

turen. Musik, kunst og filosofi er andre eksempler.

PERSONLIG UDVIKLING

STORE SPØRGSMÅL

Spiritualitet åbner mulighed for, at man kan vokse og udvikle sig som menneske. Det handler altså om personlig udvikling. Kærlighed og medfølelse regnes ofte som bærende elementer i den personlige udvikling. Ved spirituel udvikling får man en større indsigt i sig selv. Det er oplagt, at interessen for spiritualitet vokser i denne tid, hvor der er stigende fokus på individet og hvor mange er optaget af selvudvikling. Man kan komme i kontakt med sin spirituelle side på forskellige måder. Det kan minde om religion, for eksempel ved at gå i kirke eller bede en bøn. Eller det kan være gennem yoga, meditation, lange gåture eller meget andet. Nogle vil finde deres spirituelle side, når de laver mad eller nyder na-

Der er ligheder mellem filosofi og spiritualitet. De gælder nogle af livets store spørgsmål. For eksempel: Hvor finder jeg mening, hvem er jeg egentlig, hvad er min plads i verden? Der findes ikke én liste over alle spørgsmål. Men det er muligt at fremhæve nogle af de centrale. Er jeg et godt menneske? Hvordan kan jeg leve mit liv på den bedste måde? Hvad er meningen med, at jeg skal lide? Er der en mening med de ting, der sker i mit liv - eller er de blot en sekvens af tilfældigheder? Hvad er mit forhold til verden omkring mig? Den spirituelt interesserede stiller som sagt selv spørgsmålene og forsøger selv at komme med svarene i sit eget liv. Spiritualitet er en søgen efter mening med livet. Det væsentlige er, at

man kigger indad for at finde sin egen mening med livet. Spirituel interesse kan opstå ved, at en person længes efter kontakt med sit spirituelle indre. Det kan være, at vedkommende er nysgerrig eller føler en tomhed. Spiritualiteten blomstrer dermed, når man er nysgerrig og spørger sig selv, om der er noget vigtigere end prestige og materielle goder. Det kan føre til en spirituel rejse og indre søgen efter mening. Det handler om at udforske sit indre og meningen med sin eksistens. Spiritualitet omfavner således tanken om en ultimativ mening, som adskiller sig fra materielle goder.

OVERNATURLIGT Spiritualitet forbindes ofte med troen på noget overnaturligt. Det er dog ikke alle afarter af spiritualitet, der vedrører noget guddommeligt eller overjordisk.

juni nr.5 // 2019

| 15

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhedplus | Juni 2019  

Sundhedplus | Juni 2019