Page 14

tema: spiritualitet

HVAD ER SPIRITUALITET? Temaet i dette nummer handler om spiritualitet og begynder derfor med at forklare, hvad spiritualitet går ud på. TEKST: JAKOB THOMAS

Både spiritualitet og religion forholder sig til vores eksistens på jorden og hvad det vil sige at være til. Spiritualitet kan beskrives med ord, der minder om religion. For eksempel at det er en ’guddommelig’ eller ’hellig’ oplevelse. Der er imidlertid forskel på de to begreber. Religion består af faste leveregler og principper. Religion definerer, hvad der er meningen med livet og hvordan man skal leve sit liv. Den kommer altså med svarene, som det er den troendes opgave at følge og efterleve. Religion består desuden af autoriteter og bestemte ritualer. Den kan således ses som en fastlåst størrelse, der fortæller folk, hvad de skal gøre og hvem de skal lytte til.

FRIHED Spiritualitet er tværtimod fri og individuel. Der er ingen faste grænser. Den enkelte udlever sig selv og finder sin egen vej. Det er individet, der udforsker sig selv. Stillet lidt forenklet op, så fastslår religion altså, hvad man skal gøre og ikke må gøre og giver svaret på, hvad der er rigtigt eller forkert at tro på. Spiritualitet tager derimod udgangspunkt i den enkelte. Det er ikke bundet op på en bestemt religion med dens faste leveregler osv.

14 |

sundhed+

Der er ikke noget hierarki med en kirke og dens medlemmer. Den enkelte bruger sin frihed til selv at udforske og finde sine egne svar.

RAMMERNE Før i tiden blev spiritualitet og religion nogle gange anvendt som synonymer. Men nu er der flere og flere, som kalder sig spirituelle og samtidig tager afstand fra religion. Spiritualitet kan foregå ved, at man vender ryggen til religiøse kilder og autoriteter - og den spirituelt interesserede begynder selv at reflektere. Man kan dog godt være spirituel, selvom man tilhører en etableret trosretning. Man kan altså godt være både kristen og spirituel. For det handler om at søge mening med livet og den kan man godt finde, selvom man er medlem af en etableret trosretning. En spirituel person kan desuden hente inspiration til leveregler og principper, værdier osv. fra forskellige etablerede trosretninger. Religion og spiritualitet kan således godt gå hånd i hånd. De udelukker ikke hinanden.

SVÆRT AT DEFINERE Det er vanskeligt præcist at fastslå, hvad spiritualitet egentlig er for en

størrelse. Det kan ikke defineres entydigt, fordi den enkelte udforsker sin spiritualitet på sin egen måde. Forskere har derfor konstateret, at spiritualitet er uhåndgribeligt og svært at analysere med videnskabelige metoder. Der er ikke enighed eller klarhed over, hvordan begrebet helt skal forstås. Der findes for eksempel ingen definition i ordbøger og leksika, som alle kan være enige om. Sekulær spiritualitet er et eksempel på den svære afgrænsning. Nogle mener, at sekulær spiritualitet kan regnes som spiritualitet. Andre mener imidlertid, at det er at strække begrebet spiritualitet for langt. Læs mere om sekulær spiritualitet senere i artiklen.

DEN ENKELTE Sommetider forstås spiritualitet som den enkeltes personlige søgen efter et eksistentielt ståsted, en mening i livet. Spiritualitet er dermed på ingen måde eksakt eller entydig. Det handler om individets helt personlige oplevelser. Det betyder noget forskelligt for hver person. To personer vil aldrig udleve deres spiritualitet på præcist den samme måde. Den bedste måde at definere spiritualitet er derfor ved at anerkende, at det netop er et åbent

Profile for Magasinet Sundhed

Sundhedplus | Juni 2019  

Sundhedplus | Juni 2019