Sundhed April 2019

Page 36

DANS ER SUNDT

DANSEN

SOM TERAPI

Magasinet har tidligere omtalt dansens betydning i forbindelse med Parkinson. Netop nu er dans for alvor ved at slå igennem i forebyggelse og behandling af fysiske og psykiske sygdomme. TEKST: NILS SJØBERG

D

anseterapi bruger bevægelse til at kommunikere bevidste og ubevidste følelser og vinder nu frem i Danmark. Fra at være stort set ukendt er danseterapien nu ved at blive populær og udbredt. Den støtter danseren i at udtrykke sine følelser uden ord, blot gennem bevægelser. Der er talrige eksempler på, hvordan vores tidligste forfædre har brugt dansen til at kommunikere og udtrykke følelser. Selve danseterapien går tilbage til 1940’ernes USA og er i dag anerkendt og anvendt terapiform i flere lande. Selvom kommunikationen gennem bevægelse altså har rødder betydeligt tilbage i tiden, så er terapi-

36 |

sundhed+

formen først nu for alvor kommet frem i Danmark. ”Den fremherskende danseterapi i Danmark er hentet fra European Association Dance Movement Therapy og beskrives som terapeutiske brug af bevægelse. Det er en proces, der kan fremme individets følelsesmæssige, kognitive, fysiske, sociale og spirituelle integration,” fortæller Mette Ørbæk, der underviser i danseterapi og er med i den europæiske forening af danseterapeuter.

GIVER FÆLLESSKAB ”Det helt enestående ved danseterapien er, at den kan nå dig på flere

niveauer. Det gælder sig det fysiske, det følelsesmæssige, det mentale og det sociale,” siger Mette Ørbæk. Hun mener, at danseterapien påvirker en til bedre kropsfølelse, kropsglæde og bevægelsesglæde. Dertil kommer fællesskabsfølelsen, når vi danser sammen med andre. ”Dans forbinder dig med andre og indbyder til fællesskab. Den åbner for dybder i det indre og for døre udadtil.” En af de vidunderlige ting ved danseterapi er, at det er en terapeutisk mulighed for mennesker fra alle samfundslag, pointerer hun. Dans og bevægelse er et universelt sprog. Ser man tilbage gennem historien og på tværs af kulturer, har folk altid reageret på situationer og problemer ved at danse. Dansen kan bruges i forskellige sammenhænge og har utallige udtryksformer. Vi taler for eksempel noget så forskelligt som krigsdans eller bryllupsdans. Traditionel folkedans eller dansen på et diskotek. Alligevel har de ofte én ting tilfælles. De handler om at give udtryk for sig selv og ens relation til andre. Flere danske og internationale undersøgelser dokumenterer således, at dans forbedrer fysiologisk, psyko-