Page 92

FÖR BARN

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

LÄS PÅ SVENSKA MED HJÄLP AV EN LÄSLOGG!

I

LENA NORMÉN-YOUNGER

Kanada och USA måste barn ofta föra en s.k. läslogg. Detta är som en dagbok där man skriver ner vilken bok man läser, datum och hur många sidor man har hunnit läsa just den dagen. En läslogg är ett bra sätt att visa dina föräldrar och din lärare hur mycket du läser. Om man vill lära sig bra svenska är läsning superviktigt. Visste du att man lär sig 9 av 10 ord genom läsning? Om man inte läser något på svenska kan det bli svårt att förstå allt när man kommer hem på besök hos mor- och farföräldrar och annan släkt eller vänner. För att hjälpa dig med läsningen, och för att visa din lärare i din vanliga skola hur mycket du läser på olika språk så har vi skapat en läslogg för dig som är en SMUL:a (en person som läser Magasinet SMUL!) Nedan ser du en bild på hur denna ser ut. Vi kommer också dela denna

DIN LÄSLOGG

Bild: freepik.com

Datum

92

Titel

som en separat PDF så att du kan skriva ut den. Du kan trycka ut en sida och blanda de böcker som du läser huller om buller. Eller så kan du trycka ut en sida för varje språk som du läser på – du bestämmer. I botten av varje läslogg kan du lägga ihop hur många minuter som du har läst. Vi räknar minuter eftersom du kanske läser olika snabbt på olika språk och vi tycker att tiden är det som är viktigt. Målet är 300 minuter. När du har kommit dit kanske du får en belöning av din förälder, mor- eller farförälder för att du har läst så mycket! Om du inte vet vad du vill läsa på svenska, fråga en vuxen om hjälp. De kan söka i SMUL:s grupp på Facebook med hashtaggarna #boktips och #barnbok för att visa dig olika böcker som andra barn SMUL:or har gillat. S Antal minuter Språk

Antal sidor/minuter på annat språk:______ a:____________ Minuter nsk sve på __ r ute min or/ sid tal An till mål: ____________ _______ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ l: må till Minuter

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement