Page 90

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

S P O RT S

FRIIDR

EN IDROTT MED MÅNGA S

I

designed by Freepik.com

EMMA AGEBERG

90

Friidrott är en av de äldsta idrotterna som finns. Den fanns med i de olympiska spelen redan under antiken. Idag delas friidrottsgrenarna in i löpning, hopp, kast och mångkamp. Många svenskar har varit bland världens allra bästa!

löpning finns det olika grenar. Man brukar dela upp dem i kortdistanslöpning, medeldistanslöpning och långdistanslöpning. En sak har de gemensamt: snabbast över mållinjen vinner! • Kortdistans är från 60 meter upp till 400 meter. Man använder startblock och har en egen bana. • Medeldistans är mer än 400 meter men mindre än 5 000 meter. Skillnaden är att de enskilda banor man startar på övergår till en gemensam bana. Eftersom de måste springa mycket längre och det är svårt att hålla samma takt måste idrottarna vara taktiska i sina lopp. • Långdistans är mer än 5 000 meter, t ex maraton som är 42 195 meter (mer än fyra mil! I Sverige kallas 10 kilometer för en mil). Hoppgrenarna är längdhopp, tresteg, höjdhopp och stavhopp. Längdhopp och tresteg är lika. Man springer fram till ett märke och hoppar så långt man kan. I tresteg får man ta tre steg från märket och sedan hoppa. I höjdhopp och stavhopp springer man fram till en ribba som man ska ta sig över. Ribban höjs efter hand. I kastgrenarna hittar vi kulstötning, diskuskastning, släggkastning och spjutkastning. I dessa grenar måste man vara både teknisk och stark för att få iväg sin kula, diskus, slägga eller spjut så långt som möjligt.

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement