Page 66

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

MORMOR

PÅ DISTANS

Att inte ha sitt barnbarn nära har såklart sina sidor, men det är inget som hindrat Kerstin från att få en riktigt nära kontakt med sin dotterson Theodor i Tyskland. Via Skype är det nära till alla, och dessutom får Theodor ännu en vuxen att prata svenska med. KERSTIN CARLBORG Kerstin Carlborg är pensionär, och har lämnat banken i Stockholm för ett hus på landet som tidigare var sommarhus. Nu ser hon horisonten och åtta bilar om dagen (plus mjölk-, tidningsoch postbilen) som alla passerar på den lilla grusvägen utanför huset. Kerstin gör det hon tycker är roligt; hon fotograferar, fågelskådar, släktforskar och pysslar med en del annat som också måste göras av husägare.

Foto: privat

Tack vare den moderna tekniken (och bredbandssatsningen på landsbygden) är hon bara ”en knapptryckning” från kontakt med vänner, tidningar, tidskrifter, affärer och bibliotek. Dessutom kan hon hålla kontakten med barn och barnbarn. Kerstins dotter med familj bor i Gunzenheim, i närheten av Donauwörth i Bayern som hon besöker med jämna mellanrum.

66

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement