Page 64

SVERIGE

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

HÄLLBILDER Sveriges natur- & kulturskatter

Foto: privat

LINDA ENGFELDT

Sverige är fullt av natur- och kulturskatter, som är tillgängliga för alla. Vissa upptäckter har gjorts iordning så att de är lätta att komma fram till, via snitslade stigar och med informationsskyltar som berättar historien bakom det som visas. Andra ligger mitt i naturen och bara väntar på att någon ska råka gå förbi och upptäcka dem. Man kan närmast känna historiens vingslag slå och för ett ögonblick få ta del av våra förfäders tid när man få betrakta och uppleva saker på samma vis som de såg ut för tusentals år sedan. I den här serien kommer vi att berätta om olika skatter i Sverige som kan vara värda ett besök.

64

Vad är hällbilder? Ordet hällbilder syftar på att bilderna målats eller ristats in på en berghäll. Dessa kan bestå av både hällristningar och hällmålningar. Hällristningar är bilder som huggits eller knackats in på berghällar eller klippblock. Sedan har man fyllt i skårorna med färg. Hällmålningar målades direkt på berget och påminner om grottmålningar. Färgen vi idag ser på hällmålningarna är ett avtryck av originalfärgen som tagits upp av berget, medan färgen i hällristningar försvunnit eller i många fall bättrats på i modern tid. Hällbilderna är lagskyddade fornlämningar, och bilder som våra förfäder lämnat efter sig. Eftersom de är sköra och känsliga är det viktigt

att man är försiktig på dessa platser. Man bör undvika att gå på dem, så att de kan bevaras till efterkommande generationer. Det förekommer ett aktivt arbete att bevara kulturarvet och på vissa platser fylls hällristningarna i med ny färg, för att vi ska kunna se bilderna tydligt och få en god uppfattning om hur de ursprungligen sett ut. När gjordes de? De äldsta hällristningarna som man har funnit dateras till mer än 20 000 f Kr och finns i Afrika. Där det funnits tillgång till lättarbetad sten har man funnit de största fynden av hällristningar och hällmålningar har av naturliga skäl funnits på släta bergytor. I grottor är berget skyddat från

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement