Page 46

SVENSKA SKOLAN

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

LEKTIONSTIPS OCH IDÉER

PROJEKT

Här bygge r vi fågelh Vilken fåg olkar! el ska flyt ta in i din ?

46

Foto: Svenska skolan i Bologna

Sverigeresan

Magasinet SMUL nummer 5 2016  
Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement