Page 38

SVENSKA SKOLAN

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

En svensk oas i Milano MONICA BRAVO GRANSTRÖM

38

Foto: Svenska skolan, Milano

SVENSKA SKOLAN, MILANO, ITALIEN

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement