Page 34

KULTUR

Magasinet SMUL – “med svenska som livsstil”

se till att frågor finns som diskussionsunderlag. Man kan prata fritt när man träffas, dock finns en risk att man hamnar på andra ämnen än boken (speciellt om man känner varandra väl). Alla i gruppen tar med en fråga var. Ska man inom gruppen betygsätta boken? 
 • På vilket språk ska det läsas?
 För oss som bor i utlandet tillkommer ännu en fråga: på vilket språk ska det läsas? Svenska eller språket i landet där man bor? Fördelarna med att läsa på svenska är att man får träna på svenskan och kanske även hänger med i den svenska samhällsdebatten, men nackdelen är att det kan vara dyrt och svårt att hitta svenska böcker (kommentar red: med SMUL:s bokklubb kan detta bli enklare). Om man inte har bott utomlands så länge kan det å andra sidan vara ett bra sätt att öva det språket på om man läser på det nya språket och enklare att få tag på böcker. Eller kanske en blandning, varanann bok på svenska och varanann på det nya språket?

34

Här är en lista med tips på ämnen att diskutera. När man hållit på ett tag brukar diskussioner uppstå av sig själv. 1. Karaktärerna i boken. Hur uppfattar du huvudpersonen? Vad är det hos honom/henne som du gillar/ogillar? Vilka drivkrafter ligger bakom personens agerande? Vad menar författaren? 2. Varför har författaren skrivit den här boken? Är boken optimistisk, pessimistisk, humoristisk, ironisk, en profetia om framtiden, samhällskritisk? Är boken trovärdig? 3. Lika viktig som berättelsen är, lika viktigt är sättet den skrivs på: är språket lättillgängligt, komplicerat, passande för storyn? 4. Vad handlar boken om? Vilka teman tar boken upp? Finns det några underteman? 5. Vilka känslor väcker boken? De allra flesta böcker berör på ett eller annat vis. Vad känner du när du läser boken? Kan du dra paralleller till ditt eget liv och dina egna erfarenheter? 6. Ditt slutbetyg. Vad tyckte du om boken? Om ni använder er av betygssystem – vilket betyg vill du ge den? Och varför - försök alltid att motivera ditt svar. Om någon blev lockad att starta bokcirkel önskar jag lycka till!

Även för dig som inte är det minsta intresserad av bokcirklar finns läsning: Nej! Jag vill inte gå med i en bokcirkel av Virginia Ironside. För dig som vill vara med i en bokklubb på nätet finns en uppsjö att välja mellan. • SMUL:s bokklubb finns på Facebook. Här kommer vi att läsa svensk litteratur. www.facebook.com/groups/SMULsbokklubb • Oprahs bokklubb: www.oprah.com/app/ books.html • I appen Goodreads finns mängder. Det gäller bara att leta. Emma Watson har t ex startat en feministisk bokklubb, Our Shared Shelf: www.goodreads.com/group/show/179584our-shared-shelf • Sökning gjord på GoodReads över bokklubbar att gå med i:
www.goodreads.com/search?q =book+clubs&search%5Bsource%5D=good reads&search_type=groups&tab=groups Romaner som handlar om bokklubbar. Efter en sökning på boktitlar med book club blev resultatet över 2 500 böcker. Här är ett urval på både svenska och engelska: • Jane-Austen bokklubben finns även som film av Joy Karen Fowler • Bokcirklen av Elizabeth Noble • The book club av Mary Alice Monroe (Nobelpristagare) • The Accidental book club av Jennifer Scott • The end of your life book club av Will Schwalbe • The Hemingway Book Club of Kosovo av Paula Huntley För dig som vill läsa mer: Månpockets tips för en bokkcirkel www.manpocket.se/Global-information/Hurdu-startar-en-bokcirkel Lästips om bokklubbar: Bokläsarnas Kunskapskälla av Immi Lundin www.bokus.com/bok/9789189680142/boklasarnas-kunskapskalla-for-lasecirklar-och-andralitteraturalskare-om Bokklubben för alla som älskar att läsa och prata om böcker. Kortlek med frågor som kan få igång bra diskussioner: www.adlibris.com/se/ bok/bokklubben-for-alla-som-alskar-att-lasaoch-prata-om-bocker-9789198103380 S

Magasinet SMUL nummer 5 2016  
Magasinet SMUL nummer 5 2016  

Nummer 5 av Magasinet SMUL publicerades den 2 maj 2016 och omfattar 29 artiklar fördelade över 96 sidor. Detta nummer fokuserar på litteratu...

Advertisement