Page 48

SKET SIDEN SIDST MAGASINET SER TILBAGE PÅ STORE OG SMÅ NYHEDER FRA VESTKYSTEN DE FORGANGNE MÅNEDER. Læs mere og følg udvalgte nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten og lemvig.nu

27. JUNI

8. JULI

17. AUGUST

NØGENBADERE VED GRÆM

HVIDNÆSER UNDER KØLEN

NYE ØER TIL FUGLENE

”Det kan jeg som privatperson ikke have noget imod, og jeg synes da også, at det er respektabelt, at man tager hensyn til de folk som af blufærdighedsgrunde ikke synes, at det burde være nedenfor nedgangen til Græm Strand”.

Fritidsfisker Thomas Wichmann fra Thyborøn filmer to hvidnæser; cirka ti sømil vest for Thyborøn. Undervejs oplever han, hvordan en af dem svømme lige under fartøjet. Hvidnæser er en delfinart, der kan blive op til tre meter lange.

"Hvis sårbare fuglearter som klyder og terner skal have flyvefærdige unger på vingerne, er det essentielt at der findes en række ’rævesikre’ øer og holme, hvor fuglene kan yngle i fred. Harboøre Tange er et af de vigtigste fugleområder i Danmark. Ved at etablere to nye øer giver vi en håndsrækning til de mange fugle, der i forvejen yngler her".

Erling Videbæk, formand i Vester Husby Grundejerforening, til TV Midtvest om den nøgenbade-strand, som Holstebro Kommune har indviet ved Græm Strand.

18. JULI

Den såkaldte frikropskultur er udbredt ved og kendt fra naturist- og aktivitetsstrande i Tyskland, men er også kendt fra strande i blandt andet Kroatien og Frankrig.

Thomas Borup Svendsen, skovrider i Naturstyrelsen Vestjylland, om to nye fugle-øer ved Harboøre Tange.

12. SEPTEMBER BÆVEREN FOR RETTEN "Det rigtige ville jo være, at Naturstyrelsen siger: Ved du hvad, vi har sgu lavet noget lort. Og sådan er det jo. Hvis man laver noget lort, så må man jo lave det om".

30. JUNI

GEDER SPISER ROSER "Gederne har gået der i relativ kort tid, men har gjort et rigtigt godt stykke arbejde. De har fjernet stort set alt det grønne på rynket rose, som de har vist sig at have god appetit på, selv om det er en hård og ensidig kost".

VESTJYSKE ULVEHVALPE Naturstyrelsen har offentliggjort vildtkamera-billeder, der dokumenterer, at det vestjyske ulvepar angiveligt har mindst tre hvalpe. Billederne er taget af styrelsens egne vildtkameraer i en statsskov, syd for Holstebro. "Det område, hvor ulven nu yngler, er et stort, sammenhængende statsligt naturområde, der er forholdsvist uforstyrret. Ligesom vi beskytter andre fredede dyr, vil vi også tage hensyn til ulvehvalpene. Derfor melder vi ikke ud præcist, hvor billederne er taget", siger skovrider Thomas Borup Svendsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland. Billedet her er taget af Ulvetracking Danmark i august.

Lodsejer ved Klosterheden, Find Andersen-Fruedahl, der nu slæber staten i retten for at få erstatning for bæverskader.

13. SEPTEMBER

Uffe Strandby, forstfuldmægtig hos Naturstyrelsen, om de geder, der holder hybenroser nede i klitterne ved Bækbygaard Strand mellem Vedersø Klit og Houvig.

29. JULI NY DANSK YNGLEFUGL Skestorken er efter DOF's vurdering igen et fast element i vores natur. Ikke mindst som relativ succesfuld ynglefugl langs vestkysten, hvor skestorken blandt andet kan mødes ved Høje Sande nær Skjern Å’s udløb i Ringkøbing Fjord, ved Vejlerne i Nordvestjylland samt ved Filsø, Tipperne og Vest Stadil Fjord.

Vi gør udelivet hyggeligt!

SPILLER STILLER OP TIL VALG Rasmus Porup er ikke kun vendt hjem til Lemvig for at spille håndbold for Lemvig-Thyborøn Håndbolds 1. divisionshold. Ved kommunalvalget i november stiller han op til byrådet i Lemvig for de konservative. "Jeg er utrolig glad for, at en ung familiefar som Rasmus Porup også er klar til at tage del i lokalsamfundet og være med til at forme det samfund, som vi lever i", siger Orla Østerby, der er konservativ spidskandidat ved valget.

13. SEPTEMBER FRISK VIND I SURFERE "Det er fedt. Det er det, vi venter på hele tiden. Det er dejligt at komme ud og få lov til at give den gas i så meget vind".

Leverandør til dit nye udemiljø...

LOMBORG HEGN Ringkøbingvej 39 • 7620 Lemvig • +45 20 83 92 27 • fliseroghegn@jubii.dk

www.fliseroghegn.dk

48

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

Mads Jepsen, dansk deltager i World Cup-stævnet i windsurfing i Hvide Sande, om det stormvejr med 20 meter i sekundet, der ramte perfekt på Ringkøbing Fjord. ”Der er stabil vind, så vi viser Danmark godt frem. I det her vejr bliver fårene skilt fra bukkene”, sagde Mads Jepsen, der dog understregede, at surfere ville få svært ved at holde sejlet, hvis det blæser over 30 meter i sekundet.

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten