Page 2

INDHOLD 18 FRIVILLIGE ER KLAR

Et korps af lokale borgere rykker ud, når der er melding om hjertestop på vestkysten

30 FORSØG MED

03

VELKOMMEN

04

FJORDFISKEN I TAL

12

33 GEOPARKEN TÆTTERE PÅ

UNESCO har behandlet ansøgningen om en international Geopark Vestjylland

Havfiskeriet har aldrig haft det så godt, men savner kendskab til fisk og arbejdsvilkår

UDGIVER: Magasinet Vestkysten c/o Complot, Langerhusevej 46, 7673 Harboøre, tlf. 9690 9900, lemvig.nu REDAKTION: Erik Poulsen, ansvarshavende redaktør, tlf. 2043 1716, redaktion@lemvig.nu Redaktionen har kontor på Stadil Gl. Mejeri Henrik Vinther Krogh Kamilla Husted Bendtsen Helle Ringgaard

2

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2017

ANNONCER: Henrik V. Krogh, annonce@lemvig.nu, tlf. 9690 9900 Annoncer og sponserede artikler er Magasinet Vestkystens indtægtsgrundlag. Artikel-sponsorer er angivet i slutningen af de respektive artikler FOTO: Henrik Vinther Krogh, mfl. GRAFISK PRODUKTION & TRYK: Complot OMDELING: PostNord, Complot og Erik Poulsen

DA ULYKKEN RAMTE Harboøre-par fortæller, hvordan de har tacklet hverdagen efter et hjertestop

HER SKER DER NOGET

24

FISK OVER NETTET

32

FISKE-OPSKRIFTEN

44

I SÆLERNES STUE

48

SIDEN SIDST

38 ERHVERVET

DER BLEV VÆK

Et forsøg over flere år skal forklare, hvorfor fiskeriet i Nissum Fjord er ved at gå i stå

22

UNDERMÅLERE Fiskefartøj fra Hvide Sande skal forsøge at omsætte spildfisk på havet til dyrefoder

Det er snart tid at vælge borgmester. Vi giver en status på kandidatfeltet

50

Efterårsferieaktiviteter, herregårdskoncerter, julebal og nye biograffilm er blandt vores appetitvækkere på de kommende måneders begivenheder

En fiskeskipper og en fiskeeksportør i Hvide Sande sælger frisk fisk direkte til forbrugerne via nettet. Næste stop er Hamborg

Havtaske omsvøbt med bacon… uhmm. Se her hvordan

Når Limfjordens gråsæler og spættede sæler skal slappe af, ligger de sig på sandbankerne ved Agger Tange. Vi har været på besøg

Ulvehvalpe i skoven. Geder der spiser roser. Og en håndboldspiller, der vil i byrådet. Nogle af vores revue-noter fra de forgangne uger

HVAD KOSTER DET? Skal du have en annonce med op til julehandlen - eller fortælle, hvem vælgerne skal stemme på til kommunalvalget - så står priserne på vores annoncer omme bagi

Denne udgave af Magasinet Vestkysten er trykt i 27.500 eksemplarer og omdeles til alle husstande i hele Lemvig Kommune og den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Fra Hvide Sande over Thyborøn til Hanstholm. Magasinet Vestkysten kan desuden afhentes på en række turisttræfpunkter langs vestkysten. Tidligere udgaver kan ses online på lemvig.nu. Næste udgave udkommer den 14. november 2017. Se annonceinformationer på side 50. Følg Magasinet og aktuelle nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten

MAGASINET VESTKYSTEN 0317  

Historier om livet langs vestkysten