Page 1

04 ELIN - ILDSJÆL OG ÆRESBORGER NR. 04 NOV. 2016 THYBORØN · HARBOØRE · LEMVIG · NØRRE NISSUM · BØVLINGBJERG · BÆKMARKSBRO · THORSMINDE · VEMB · ULFBORG · RINGKØBING · SØNDERVIG · HVIDE SANDE

10 DET GAMLE KVÆGS FREMTID

26 65 ÅR EFTER REDNINGSULYKKE

34 HARBOØRE FEJREDE DIALEKT


20 GEOPARK FOR ALLE

Både fastboende, virksomheder og turister får gavn af Geopark Vestjylland

38 TRANEN I

FREMGANG

INDHOLD 03

VELKOMMEN

04

TUSKÆRS DRØMMER

10

Den store fugl er ikke længere et særsyn i den vestjyske natur

16

42 FREMTIDENS

Portræt af Lemvig Kommunes nye æresborger - Elin Nilsson i Fjaltring

DATIDENS KVÆG Arvingerne efter studedriftens jyske kvæg lever endnu på en gård i Bækmarksbro

HER SKER DER NOGET Kunsthåndværk, tv-dukker og biograffilm er blandt vores appetitvækkere på vinterens begivenheder

VARMEVÆRK

24

JULEGAVE-IDEER

Lemvig har bygget et nyt værk til biogas og træflis - og billig varme

26

REDNINGSULYKKEN

30

48 MØLLER

I MODVIND Vindmøller er fortsat til debat både til havs og på land i Vestjylland

UDGIVER: Magasinet Vestkysten c/o Complot, Langerhusevej 46, 7673 Harboøre, tlf. 9690 9900, lemvig.nu REDAKTION: Erik Poulsen, ansvarshavende redaktør, tlf. 2043 1716, redaktion@lemvig.nu Redaktionen har kontor på Stadil Gl. Mejeri Henrik Vinther Krogh Kamilla Husted Bendtsen Helle Ringgaard Svend Boye Thomsen Allan Damgaard

2

Kan vestjyder lære noget af præsident Donald Trump?

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

Annoncer: Henrik V. Krogh, annonce@lemvig.nu, tlf. 9690 9900 FOTO: Henrik Vinther Krogh, mfl. GRAFISK PRODUKTION & TRYK: Complot OMDELING: Postdanmark, Complot og Erik Poulsen

Gode ideer til lokal shopping

Under en orkan for 65 år siden druknede fem redningsmænd fra Hvide Sande

TIL JULEBORDET Tip til julens mad og drikke

34

DIALEKTENS KRAFT

40

IDEER TIL HJEMMET

En festival for egnens dialekt samlede Harboøre og gav skoleelever ny læring

Inspiration i en gavetid

Denne udgave af Magasinet Vestkysten er trykt i 27.500 eksemplarer og omdeles til alle husstande i hele Lemvig Kommune og den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Fra Hvide Sande over Thyborøn til Hanstholm. Magasinet Vestkysten kan desuden afhentes på en række turisttræfpunkter langs vestkysten. Tidligere udgaver kan ses online på lemvig.nu. Næste udgave udkommer den 4. april 2017. Se annonceinformationer på side 50. Følg Magasinet og aktuelle nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten


STEMMEKVÆG I SUMPEN ÅRETS STØRSTE OVERRASKELSE PÅ DEN POLITISKE SCENE ER UDEN TVIVL AMERIKANERNES VALG AF DONALD TRUMP SOM NY PRÆSIDENT.

Det bliver derfor interessant at se, om næste års valg til byråd og regionsråd – og måske også snart Folketinget – bliver påvirket af trumpismens succes. For har vi nogle understrømme i den vestjyske folkesjæl, som de nuværende politikere og medierne overser?

Hans stil er mildest talt ikke vestjysk, men evnen til at ramme folkesjælen og fange tendenser, der går under radaren i meningsmålingerne og medierne, er noget, som vi bør både tænke på og tale om.

Når vi debatterer for og imod vindmøller, er det sjældent manden fra fabriksgulvet hos Vestas, der blander sig. Og når EU udstikker fiskekvoter, så taler medierne stort set aldrig med de medarbejdere på fiskemelsfabrikken, som kun har et arbejde, hvis der skovles tobis eller brislinger op fra skibenes lastrum.

Når Trump snakker om at ”dræne sumpen i Washington”, så handler det jo om et opgør med et stivnet system af politikere og embedsmænd, der har mistet forbindelsen til den almindelige borger ude i landet.

Hvis de føler sig som stemmekvæg i en sump af ’rigtige meninger’, så kan en vestjysk Trump sagtens få medvind. Vælgere er aldrig dumme, og når de føler, at de bliver lyttet til, så reagerer de. Dét kan vi lære af The Donald.

De seneste valg og folkeafstemninger her i Danmark viser, at det også er et billede, som mange vælgere i Vestjylland kan se sig selv i. Nye og halvgamle partier som Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Nye Borgerlige forsøger derfor på hver sin måde at tale imod systemet. Eller sumpen, som Trump siger.

TIL EFTERTANKE: ER VORES MILJØPOLITIK I BOGSTAVELIGSTE FORSTAND VED AT FORSUMPE DEN VESTJYSKE NATUR? LÆS SIDE 14

GLÆDELIG JUL, GODT NYTÅR OG GOD FORNØJELSE MED MAGASINET. VI KOMMER IGEN OP TIL PÅSKE

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

3


En drøm af et livsværk TEKST: HELLE RINGGAARD. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

ELIN NILSSON HAR BRUGT 30 ÅR PÅ AT VÆVE KUNST- OG KULTURCENTER TUSKÆR SYD FOR FJALTRING. Kunst- og kulturcenter Tuskær ligger så tæt på havet og så åbent under himlen, at krager sjældent kommer. I stedet hæver måger sig over klitrækken, hvor også bram- og andre gæs har deres trækruter til den gode græsning på strandengene vest for Nissum Fjord. Her bor en kvinde. Elin Nilsson hedder hun. Et samlingspunkt for kunst og livskraft. Kvalitetsbevidst og ihærdig. Hvor grænsen går mellem hendes privatperson og livsværket Tuskær, kan hun ikke umiddelbart svare på selv. Gårdspladsen kunne være et gæt. For mens lade, lo og garage gennem årene er sat i stand og bygget ud, så snart en fondsansøgning gik igennem eller et offentligt projekt lod sig realisere for den selvejende institution Tuskær, er dele af stuehuset, hvor Elin Nilsson har boet siden 1985, bevidst og relativt ubekymret lagt i brak. Arvestykker er blevet udpantet, nogle solgt, og da økonomien var værst i 1980’erne, hentede fogeden hendes klaver og private kunstværker. ”At væve er en langsommelig proces. Jeg har vævet Tuskær som fuldtidsarbejde gennem 30 år”, siger Elin Nilsson. Vævekurser og tekstiludstillinger var udgangspunkt for hendes arbejde på Tuskær, og derfra lagde hun tråd på tråd til billedet af et kunst- og kulturcenter.

ÅBEN FOR IDEER Elin Nilsson selv lærte at væve i begyndelsen af 1980’erne hos den anerkendte væver Berit Hjelholt, hvis store billedtæppe ’Som en rejselysten flåde’ i mange år hang bag Folketingets talerstol. Hun havde ringet og spurgt, om væveren i Vust ville tage en elev, og fået ’ja’. Elin Nilsson har ikke langt fra indfald til handling. Hun stoler på sine impulser og deres ret til at blive ført ud i verden gennem hendes liv.

4

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

”På et tidspunkt kunne jeg se, at Salen (den istandsatte lade) og en halmstige op til værkstedet på loftet ikke var nok. Der skulle mere kvalitet til, hvis det skulle give næring og mening for mig. Kvinderne kom og vævede, mændene kom – og gik til havet; det blev ensformigt og ude af trit med samfundsudviklingen i 1990’erne. Hvis ikke stedet skulle dø, skulle jeg ekspandere. Der skulle noget mere i spil. Så jeg åbnede for, at ideerne kunne komme”. Det gjorde ideerne. Og flere blev til virkelighed. Kurser for akvarelmalere, foredrag for folk med interesse for kunst og litteratur. Kurser om kroppens intelligens. Yoga og ayurvedisk kost dukker også op på programmet. Altid med de dygtigste kunstnere og undervisere Elin Nilsson kan opdrive. Deltagerne kommer fra alle egne af Danmark. De erfarne kursister på fortsætter-holdene i akvarel får som regel deres ønsker opfyldt, når de efterspørger ny viden og inspiration fra Sverige.

INVITATION TIL KONCERT Musikkens tråd flyder også ind i billedet. En radio-aften i 2002 nød Elin Nilsson cellisten Morten Zeuthens spil og blev grebet. ”Jeg havde ikke spor lyst til at tage til koncert i København, men stor lyst til at opleve Morten Zeuthen spille, så jeg inviterede ham!”. Succes og sympati var gensidig. Siden er celloprofessoren kommet hvert år for at give koncert. Nogle gange tager han musikalske venner med. I år kommer han til Tuskærs adventssammenkomst. Hans søster, violinisten Elisabeth Zeuthen Schneider, er også jævnligt på det lokale koncertprogram. Gennem mange vintre har Tuskær i øvrigt lagt sal til åbne sangaftner, hvor Olav Buch fra Bøvlingbjerg

leder sangen og fortæller. Sangstemmer fra Fjaltring, Lemvig, Thorsminde, Harboøre og Bøvlingbjerg slutter sig til. ”I årenes løb har jeg nok lært 150 nye sange i alt. En del af os har sunget sammen fast hver uge fra begyndelsen, en 25-30 år altså, men vi er ikke en lukket cirkel, og alle er hjertelig velkomne til at være med, uanset om man kender folk eller sangene i forvejen. Her bliver taget godt imod ethvert næb”.

STORE GAVER Tuskær råder over en stor permanent samling af kunst; indkøbt, udlånt eller doneret. Navnlig Ny Carlsbergfonden med Hans Edvard NørregaardNielsen i spidsen har været gavmild og medaktiv i at flytte danske kunstskatte uden for bymæssig bebyggelse. Billedtæpper, keramik, tryk, tegninger, skulpturer. Kulturer gennem tid og sted. Tegn, ornamenter, mønstre. ”Jeg holder så meget af den permanente samling, og i 2016 har jeg ikke arrangeret særudstillinger, som jeg ellers plejer, men det skal jeg igen næste år”. Den permanente samling er periodevis åben for publikum, og sidste år inviterede Ny Carlsbergfondets nuværende direktør Carsten Ohrt Elin Nilsson til at vælge sig værker blandt dubletterne i deres bibliotek. Bøger om religiøs kunst, tekstilkunst, dansk og verdens kunst kom med hjem. ”Det var en meget stor gestus fra fondens side, og gaven skal udbredes til kunstinteresserede. Tanken er at holde åbent hus; lade gæster komme, slå sig ned ved bordene og fordybe sig i bøgerne. Maden må de selv have med, hvis de vil blive længe”, siger Elin Nilsson.


www.lemvig-gym.dk

Orienteringsmøde tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.30 – 22.00 lørdag den 21. januar 2017 kl. 10.00 – 12.30

Fire ungdomsuddannelser i Lemvig: STX

Tre år på det almene gymnasium. Adgang til alle videregående uddannelser

HHX EUX

Tre år på handelsgymnasium. Adgang til alle videregående uddannelser

EUD

1-årig ungdomsuddannelse, der giver adgang til elevplads inden for butik, handel og event

B usiness

B usiness

To år i skole, der giver adgang til videregående uddannelser og til elevplads inden for butik, handel, kontor og event

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

5


KOMMUNAL REDNING Lemvig Kommune overtog 1. oktober 2016 ejendommen Tuskær, bygninger i statens eje som Naturstyrelsen gennem nogle år har skullet skille sig af med. Salget truede kunst- og kulturcentret, da hverken den selvejende institution Tuskær eller Elin Nilsson privat havde de nødvendige 1,65 millioner kroner at købe for. Lemvig Kommune har siden kommunalreformen i 2007 ydet Tuskær årligt driftstilskud til el, varme, forsikring og bogføring. I årene inden kom den økonomiske støtte fra Ringkøbing Amt.

ÆRESBORGER Elin Nilsson blev udnævnt til æresborger i Lemvig Kommune den 29. september i år for sit virke på Kunst- og kulturcenter Tuskær. ”Elin Nilsson har ganske enkelt ydet en helt fantastisk og ekstraordinær indsats for vores kommune og egn. Hun er et forbillede for vores mange frivillige og for kunst- og kulturinteresserede”, udtalte borgmester Erik Flyvholm. Forud i rækken af æresborgere går nu afdøde skuespiller, forfatter og biografdirektør Kai Holm (1984). Professor og Nobelprismodtager Jens Christian Skov (1997) samt maler, grafiker og forfatter Bodil Kaalund (2005).

DET SKER PÅ TUSKÆR ’Syng dig glad’ ved Olav Buch, Bøvlingbjerg hver onsdag kl. 20 i vinterhalvåret. 26.-27. november: Julemarked fra kl. 13-16. Ikke glögg, men rigtig chokolade i gryden. Flere andre steder i Fjaltring holder åbent for inspiration og julehandel samme weekend. 11. december kl. 20. Adventssammenkomst. Man medbringer egen, komplet kaffekurv – og deler cellospil af Morten Zeuthen og fortællinger af Kræn Christensen, provst og forfatter fra Hjerting. Vinterens og forårets fulde koncert- og kursusprogram findes på hjemmesiden Tuskaer.dk. Programmet indeholder blandt andet en fortælling om Halfdan Rasmussen af hans datter, skuespiller Iben Nagel Rasmussen og jazzkoncerter med Marilyn Mazur og Jesper Thilo.

AT FINDE SIN VEJRTRÆKNING Selv er købmandsdatteren, den midterste af tre søstre, fra Møn kommet langt - og blevet længe på vestkysten. ”Min far var optaget af malere, og jeg har nydt det privilegium fra barnsben at vokse op i et hjem med god kunst på væggene. Min egen interesse blev for alvor vakt på Askov Højskole, hvor jeg mødte de franske impressionisters arbejder. De gav mig hjertebanken og høj puls lige på stedet! Siden har jeg opsøgt kunsten, hvor jeg kunne komme til det for at udvide mit kendskab til den. Jeg mindes, som 14-årig da mine jævnaldrende begyndte at ville være alt muligt; tandlæge, det-ellerdet, at jeg var bevidst om, at jeg ikke på den måde ville være ’noget’; bare et nogenlunde ordentligt menneske”. Efter au-pair ophold i Wien og Norge gik Elin Nilssons formelle uddannelse fra bevægelse (en tid på Statens Gymnastik Institut) via musik og billedkunst til psykologistudier på Jung Instituttet i København. Hun skiftevis lærte og underviste. ”Mit 20-årige selv ville ikke være forskrækket eller fremmed overfor, hvem jeg er i dag. Min oplevelse er, at ens omdrejningspunkt, ens kerne, egentlig forbliver den samme gennem livet. Når jeg falder over betragtninger, som jeg skrev ned som ung, kan jeg undres; tænkte jeg virkelig sådan dengang? – for jeg mener sådan set det samme i dag. Grundværdierne er indbyggede i ens dna. Fra meget tidligt i mit liv har min drøm været at skabe et sted til inspiration. Et sted man kunne finde sin egen vejrtrækning”. Grønlænderhuset i Holstebro blev drømmens første form. Et fri- og mødested for unge grønlændere, som i 1970’erne blev hentet til Danmark for at få den uddannelse, lærerkræfterne i Grønland ikke rakte til.

6

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

Elin Nilsson havde undervist på den efterskole, hvor de unge mennesker gik, og hendes initiativ fik opbakning fra Holstebros dynamiske duo, borgmester Kaj K. Nielsen og kommunaldirektør Jens Johansen.

DRØMMESPROG Efter seks år kom en invitation til at flytte længere vestpå. Kysten skulle sikres, landbrug var blevet eksproprierede og stod tomme. Skulle bygningerne bevares, skulle de bebos. Fri bolig mod løbende vedligehold af ejendommene lød tilbuddet til Elin og hendes daværende mand, Reidar Nilsson, som var tilknyttet Odin Teatret. Udflytningsprojektet gav dem plads til at omplante og opformere deres spæde skud til det, som siden blev den første grønlandske teateruddannelse, Tûkak Teatret. Elin Nilssons liv var i fortsat bevægelse. Både det ydre og det indre. Hun gik i drømmeanalyse. Fire års intenst arbejde for at forstå, hvad hendes drømme ville sige. ”De fire år læste jeg ikke en bog, jeg så kun billeder. Jeg ville trænge ned i, hvad jeg blev fortalt. Den proces kom til at betyde rigtig, rigtig meget, for opsøger man drømmenes symbolsprog, må man også være parat til at følge, det man får at vide. Ellers kan man lige så godt – faktisk nok hellere - lade være” Og nej, Elin Nilsson har aldrig givet sig af med at tyde andres drømme. Hun koncentrerer sig om sine egne. Kræfterne til at slippe forbindelsen til det-somvar kom til hende i en drøm. Beskeden var klar: Hun skulle skabe et nyt rum. Ægteparret Nilsson gik fra hinanden, men menneskene Elin og Reidar bevarede deres nære bånd, da Elin flyttede ind som genbo på Tuskær; Reidar Nilsson er blandt de fem medlemmer af bestyrelsen for den selvejende institution og udstillingsarkitekt på størstedelen af de mange udstillinger, Tuskær har afholdt.


THYBORØN HAVN MIDT- OG VESTJYLLANDS STØRSTE FISKERI- OG GODSHAVN

Ny godskaj i 2016

T H Y B O R Ø N H AV N

THYBORØN HAVN Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn

Tlf.: +45 9690 0310 Mail: adm@thyboronport.dk Web: www.thyboronport.dk

Vestkystens bedste besejlingsforhold Basehavn for offshore installation og service � Råstofcenter for Jyske Rev

VED KORSVEJEN Drømmen om Tuskær kom imidlertid uden garantier eller sikkerhedsnet. ”Jeg blev prøvet. Tuskærs økonomi har været svær i flere omgange, og jeg var helt nede at ligge ved eventyrets korsvej, hvor det åbenbart var nødvendigt, at jeg sagde det højt: ’Nu slutter jeg’. Derfra vendte det hele på en hånd! Jeg var klar til at opgive, men jeg var også nødt til ikke at svigte, det jeg inderst inde ville. Jeg lytter til det, der kommer til mig … nu er jeg jo ikke ligefrem ateist. Jeg tror, det er så vigtigt; at man gider rejse sig. At man hører efter, tør give slip og samtidig gå videre. Smerten, afsavnet – det ender med gode gaver, ligesom i eventyret. Men det kræver at man lytter til ’den store vilje’ og ikke tror, at verden findes i ens egen navle. Man må blidgøre det, der ligger på ens vej, så livet og energien kan passere gennem en uden at møde modstand og sætte sig fast”. De fysiske rammer om hendes livsværk overgik endeligt fra stats- til kommunalt eje 1. oktober 2016 efter endnu en hård tid med usikkerhed om Tuskærs fremtid og overlevelse. Naturstyrelsen skulle sælge, hverken Elin Nilsson eller den selvejende institution havde de nødvendige 1,65 millioner kroner. ”Så det er fantastisk nu at vide, at samlingen kan blive videreført, og Lemvig Kommune kan ansætte en ny leder på stedet, når jeg en dag ikke er her længere”, siger Elin Nilsson. ”Tuskær er et inspirationssted. Et sted, hvor man ikke skal lade som om, men tør være som man er. Ikke en turistmagnet, men et sted til fordybelse. Turisterne kører mest til Bovbjerg Fyr, og det er fint. Vu supplerer hinanden på bedste vis. Tuskær ligger lidt uden for alfarvej, hvor man kan komme og sætte sig med en bog, falde i staver og nyde, hvad der er.

HISTORIEN I KORNET

15. oktober 2016 - 17. april 2017 En udstilling om luftfotoarkæologi

Holstebro Museum · Museumsvej 2B · 7500 Holstebro www.holstebro-museum.dk · www.fortidensetfrahimlen.dk

Husk du kan bestille en omvisning

Mød os på Facebook

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

7


Min egen vigtigste inspiration har jeg haft med hjemmefra. Jeg er vokset op i et åbent hjem med plads til at være sig selv. Jeg blev godtaget som menneske og aldrig korrigeret med hensyn til, hvad jeg ville bruge min tid på. Jeg blev aldrig bebrejdet, at jeg skiftede fra det ene til det andet undervejs. Mange forældre er så ambitiøse på deres børns vegne. Jeg er ikke sikker på, at det er den bedste støtte man kan få. Jeg tror på, at ethvert menneske har en bestemmelse, og at når man udlever sit potentiale, bliver man sådan set lykkelig. Mine gaver, mit potentiale, har jeg brugt på det her sted, og så må andre tage imod det eller ej. Det er heldigvis mit indtryk, at Lemvig er rigtig glad for Tuskær”, siger kommunens nyudnævnte æresborger. Hun har netop lagt sidste hånd på næste sæsons program, som nære venner vil give en hånd med at folde og pakke i kuverter, så det kan blive sendt på tykt, cremefarvet papir sammen med nyhedsbrevet til de omkring 350 medlemmer af Tuskærs Venners – med fodpost til adresser fordelt fra Aabenraa til Møn, København og Aarhus. Derudover giver efterårets stille tid luft til at efterleve lysten til at skrive. ”Jeg er i fuld gang. Titlen er ’En forunderlig rejse. Minder og møder med …’. Mit liv gennem møderne – med dansen, Askov Højskole, kunsten, litteraturen med videre”. 8

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

KUNSTEN AT LYTTE ”Jeg er et menneske, som lytter til de impulser jeg får og stoler på min krops viden. På det helt lavpraktiske plan kan det handle om, at min arm rækker ud efter en vare ved købmanden; min hjerne siger, at ’det mangler jeg da ikke’, men al erfaring viser, at det kommer jeg til, hvis jeg ikke følger indskydelsen og putter varen i kurven. Så det har jeg lært at gøre. Også på andre planer. At lytte er det vigtigste, jeg har lært i mit liv. Lytte til kroppen. Dén ved, og den kan man roligt høre efter. Det er kun hovedet, som skaber forvirring”. Elin Nilsson smiler skælmsk. En kvinde på 81, som intet ejer og som siger, at hun af den grund lever fedt på højeste folkepension. Som begynder sine yogaøvelser, inden hun står op om morgenen, og elsker at bo et sted, hvor næsten alle dyrker noget med kroppen; et tegn på liv og dynamik. Som når hun har lyst til at høre nogle af Danmarks bedste musikere spille, hverken rejser til København, Aarhus eller Hamburg, men inviterer dem til Fjaltring og deler koncertoplevelsen med publikum på Tuskær.

Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Kommune


JULEKALENDERENS HISTORIE

DR’S JULEUDSTILLING ER ÅBEN FRA 18. NOVEMBER TIL 30. DECEMBER Nørre Vosborg glæder sig til, som det eneste sted i landet, at byde indenfor til DR’s store julekalenderudstilling. Kostumer, dukker og kulisser fra de folkekære julekalendere, sjove aktiviteter for børnene og masser af julestemning, er blot noget af det, du kan opleve.

ENTRÉ: VOKSNE 100 KR. BØRN 50 KR. ENTRÉ + JULEKAGEBORD: VOKSNE 195 KR. BØRN 95 KR. *Priserne er ved online køb. Billetterne koster 25 kr. ekstra ved køb i døren.

SE ALLE ÅBNINGSTIDER OG PRISER NRVOSBORG.DK

JULEKALENDERENS

HISTORIE

Jeg glæder mig til at se dig! Vembvej 35 | 7570 Vemb | T 9748 4897 | info@nrvosborg.dk | nrvosborg.dk

Trine Jepsen Direktør

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

9


HISTORIEN DRØVTYGGER I STALDEN GAMLE HUSDYRRACER SOM JYSK KVÆG EGNER SIG IKKE TIL MODERNE LANDBRUG, MEN BØR IFØLGE EN MUSEUMSMAND OG KVÆGAVLER FRA BÆKMARKSBRO BEVARES I DET VESTJYSKE LANDSKAB. SOM EN LEVENDE KULTURARV FRA DENGANG, HVOR AFGRÆSNING PÅ FJORDENGENE OG STUDE-EKSPORT TIL UDLANDET SKABTE ET RIGT GRUNDLAG FOR UDVIKLING AF NORDVESTJYLLAND.

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Mens andre kvægavlere stræber efter mere mælk og flere kilo kød, så kigger Søren Poulsen fra Bækmarksbro på guldaldermalerier og i historiske besætningsoversigter, når han skal vurdere kvaliteten og udseende af sine kreaturer. Som formentlig den eneste gård i Nordvestjylland huser hans stald nemlig den levendegjorte kulturarv efter det jyske kvæg, der under studedriften i især 1800-tallet var med til at skabe rigdom og fremgang i denne del af landet. Et landskab med masser af ådale og strandenge ved de vestjyske fjorde og åer var en guldgrube af græs og hø til opfedning af kreaturracen Jysk Kvæg, der via studegårde som Kabbel Hovedgaard ved Lemvig, herregården Nr. Vosborg ved Vemb og en række andre af datidens vestjyske storlandbrug blev drevet til Hamborg og Husum for at blive solgt til det nordtyske marked. Senere skete eksporten ad søvejen fra først Agger og siden Esbjerg til England. De lange rejser krævede godt opfedede dyr, der under studedrifterne sydpå tabte 80-100 kilo. Museumsinspektør Esben Graugaard fra Holstebro Museum har i sin doktordisputats ’Nordjyske bønder som kreaturhandlere i Nordsørummet’ fra 2006

10

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

fastslået, at datidens studedrift langs vestkysten afslørede udsyn, handelstalent og internationale forbindelser. En fortælling som ofte er overskygget af beretninger om det mørke Jylland, hvor hedebønder gik blandt får på lyngen og bandt hoser. Historien om de driftige, vestjyske handelsbønder, der ubesværet solgte kreaturer i Nordeuropas store havnebyer, har sit udgangspunkt i de fede engjorde, som istidslandskabet har skabt langs åer og fjorde i Limfjordslandet. Ifølge Thomas Holst Christensen, der er leder af Geopark Vestjylland, er studedriften derfor en vigtig fortælling om landskabets betydning for den lokale erhvervsudvikling. Spørgsmålet er dog, om vi i større stil igen kommer til at se datidens lavstammede kvæg med horn græsse i tunneldale og på fjordenge i geoparken som andet end et levende, historisk minde.

ANDERLEDES OKSEKØD Jysk Kvæg er nemlig for længst overhalet af andre og mere produktive kvægracer. Et tilbud til turister om at sætte tænderne i en bøf fra de historiske dyr kræver derfor, at de er villige til at betale en merpris for fortællingen om studedrift og istidslandskab:

”Vores problem med Jysk Kvæg er, at dyrene vokser langsommere end de moderne racer. De skal være mindst tre-fire måneder ældre end de 14-15 måneder, som er optimalt for eksempelvis en Hereford. Kødkvalificeringen på slagteriet for Jysk Kvæg er dog fin, og kødet er meget mørt og flot marmoreret. Fyldt med små, hvide prikker af det fedt, der giver smag uden at være så stærkt smagende som Hereford. Kødet fra Jysk Kvæg er også lidt lysere og lidt mindre fedt at se på”. fortæller Søren Poulsen. Han er 69 år og opvokset på Flyndergaard ved Bækmarksbro. Som dreng nåede han derfor at opleve, hvordan gården udskiftede Jysk Kvæg med de sortbrogede Dansk Holstein. De er i dag det vigtigste grundlag for den vestjyske mejeriproduktion, som overtog studedriftens internationale rolle i 1900-tallet. ”Der stod 20 Jysk Kvæg i stalden, da min far overtog gården, og jeg forstod godt, at han krydsede de hollandske holstein-køer ind i besætningen. De var jo både større og tungere – og så gav de mere mælk. Jeg har selv som karl på en gård i Sønderjylland oplevet, hvordan en enkelt holstein-ko alene kunne fylde mere end én spand ved malkningen. Det gjorde de altså ikke derhjemme”, husker Søren Poulsen.


STEDET MAN MØDES... HYTTER

HYGGELIG RAMMER FOR BÅDE STORE OG SMÅ FESTER SAMT KONFERENCER • Menuer, buffeter og receptionstilbud fra eget køkken

WELLNESS

• Konference, kursus og seminar • Kultursal med plads til 180 gæster • Lillesal med plads til 40-50 gæster • Café med plads til 30-40 gæster

Solvangen 15 • Bækmarksbro • T: 9788 1299 • tangsoecentret.dk

SUNDHEDSCENTER

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

11


UDKONKURRERET AF RENE MALKEKØER Jysk Kvæg havde i århundreder været den foretrukne kvægrace, fordi den kunne levere både mælk og kød, men udviklingen i avlsarbejdet og kreaturhandlen gik i retning af dyr, der enten var gode til kød eller mælk: ”På grund af studedriften ville datidens bønder gerne have malkekøer, der så godt ud, og altså også var gode slagtedyr. Det holdt de danske kvægavlere fast i, da hollænderne begyndte at satse på dyr med en høj mælkeproduktion. Men da vi i 1864 tabte krigen til tyskerne, tabte vi også studemarkedet i Tyskland. Det blev ødelæggende for Jysk Kvæg. Studedriften til Tyskland gik i stå, og de vestjyske kvægavlere vendte sig imod England, hvor man havde en række kødkvægracer. Blandt andet korthornsdyr, som man krydsede ind på Jysk Kvæg. Det dæmpede mælkeydelsen, og Jysk Kvæg kom i miskredit blandt mælkeproducenterne. Rød Dansk Malkerace fra Fyn gav mere mælk og begyndte at vinde indpas på de vestjyske gårde. Og fra omkring 1. Verdenskrig fik de sortbrogede hollænder-tyre også båse på tyrestationerne. Her satte kunstig inseminering skub i avlsarbejdet, og det oprindelige Jysk Kvæg blev hurtigt bortavlet. Ungskuet i 1955 var sidste gang, at man udstillede en tyr af racen Jysk Kvæg”, fortæller Søren Poulsen. Når han sammen med nogle ganske få fritidskvægavlere over hele landet har været med til at forhindre, at Jysk Kvæg helt uddøde, så skyldes det, at landmandssønnen fra Flyndergaard blev museumsmand. Først på frilandsmuseet Hjerl Hede og siden som mangeårig inspektør på Herning Museum, der har en stor landbrugsudstilling.

til foreningen Danske Husdyr, der samlede interessen for kvæg, heste, får, geder, kaniner og fjerkræ af de oprindelige racer. Hjemme på den fædrene gård i Bækmarksbro, som han overtog i 1996, har Gitte og Søren Poulsen selv haft landets fineste besætning af gamle, sortbrogede landracegrise med de karakteristiske titter under halsen, indtil en smitsom sygdom afviklede den del af besætningen. Til gengæld har parret endnu en mindre besætning af Danske Landfår, der stammer fra Danmarks formentlig sidste helt fritgående bestand af klitfår, der levede vildt på Hulsig Hede ved Skagen. Her var Søren Poulsen primus motor i et bevaringsarbejde, der gik ud på at sprede fårene til museer og privatpersoner. Det store kendskab til de gamle husdyrracer førte til, at Søren Poulsen i ni år sad som Kulturministeriets repræsentant i det statslige bevaringsudvalg, hvor sagkyndige afgjorde, hvordan den offentlige støtte til de forskellige dyreholdere skulle fordeles. ”Museerne kunne ikke løfte opgaven alene, og vi lagde derfor pres på ministeriet for at få flere penge til bevaringsarbejdet, så det blev interessant for private at være med. Alle de mennesker, der gik ind i arbejdet, brændte jo for det og satte deres privatøkonomi på spil. Det betød også, at når pengene skulle fordeles, så var der altid voldsomme skærmydsler med de forskellige aktører, og vi var flere, der blev slidt op af den konstante ballade. Jeg trak mig derfor ud af både bevaringsudvalget og foreningen for Danske Husdyr - og har siden holdt lav profil og passet mig selv og mine dyr”, siger den nu pensionerede museumsinspektør.

BEVARING AF GAMLE HUSDYRRACER

VELEGNEDE TIL NATURPLEJE

Da FN’s landbrugsorganisation FAO i 1980 opfordrede til, at man bevarede de oprindelige husdyrracer, tog Søren Poulsen fat på opgaven sammen med andre frilandsmuseer, der formidlede landbrugshistorie med levende dyr. Han var i mange år stærkt engageret i arbejdet med at finde og bevare de rester af oprindelige husdyrracer, som gemte sig rundt omkring på typisk mindre gårde. Sideløbende med indsatsen for at redde Jysk Kvæg var Søren Poulsen således også initiativtager

I dag er det seks renracede moderdyr og en tyr af racen Jysk Kvæg, der fylder stalden sammen med kalve, hereford-kreaturer og får. Hereford-køerne er kødkvæg af så fin kvalitet, at Søren Poulsen i flere omgange har eksporteret avlsdyr til udlandet. Blandt andet så langt væk som den centralasiastiske stat Kasakhstan. Samme interesse er der slet ikke for Jysk Kvæg. ”Jeg bliver aldrig ringet op vedrørende Jysk Kvæg. Det er der ingen salg i, og jeg udstiller da heller ikke

12

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

længere på historiske dyrskuer”, siger Søren Poulsen. Hverken museumsmanden eller landmanden i ham kan dog ikke slippe interessen for den historiske kvægrace. Det handler ikke kun om bevaring, men også fascinationen ved at finde en niche til Jysk Kvæg i et landskab, der præges af både nye kvægracer, intensiv avl og et andet natursyn end tidligere:


”Alle, der arbejder med moderne malkekvæg, siger, at Jysk Kvæg aldrig kommer til at spille en rolle igen. De har nok ret, fordi vi kun holder Jysk Kvæg som kødkvæg, og derfor ikke kender deres mælkeydelse og kan udvælge de dyr, der har den højeste mælkeydelse. Jysk Kvæg er heller ikke så håndfør til udelivet som mange af de moderne kødkvægracer. Men de giver

meget mere mælk i forhold til en Hereford, så kalvene vokser godt i starten, og til naturpleje er de relative små dyr bedre, fordi de ikke træder arealerne op”. Behovet for kvæg til afgræsning som naturpleje kunne derfor måske give Jysk Kvæg et comeback i det nordvestjyske istidslandskab. Som museumsinspektør igangsatte Søren Poulsen flere afgræsningsprojekter

med Jysk Kvæg og får på de midt- og vestjyske heder, og hans kvægbesætning afgræsser både egne marker ned mod Flynder Å og enge ved den tidligere herregård Bækmark.

TRUSLEN FRA DE VÅDE ENGE Men vore dages miljøkrav om våde enge ligner slet ikke de frodige græsmarker, hvor Jysk Kvæg havde sin storhedstid. Der er i stigende grad tale om sumpe i stedet for tørre enge. Det skaber et fugtigt miljø, hvor den lille pytsnegl kan leve. Den bærer parasitten leverikte, som ellers var forsvundet, men i de seneste år igen er blevet et alvorligt problem blandt kvæg på naturarealer. Parasitten angriber dyrenes lever og opdages ved, at kvæget blev afmagret og får en stærkt nedsat mælkeydelse. ”Det bliver så et dyrevelfærdsmæssigt problem, at naturfolket ønsker vådenge for at mindske udledningen af kvælstof. Vi landmænd betragter jo ådalen som et kulturlandskab, og de sumpede vådområder ligner ikke de oprindelige enge, hvor man i 1600-1800-tallet benyttede sig af grøfter til afvanding. Det skabte nogle herlige biotoper med storke og viber, og vore dages vådenge mangler nogle af de planter, der lever i en kultureng”, siger Søren Poulsen. Han har de seneste 22 år dyrket jorden økologisk, lavet hø på gammeldags vis og i den forbindelse oplevet, hvordan op til 13 fiskehejrer på én gang jagtede tudser og frøer på græsmarken. Men frygter, at de mere våde enge og bøvlede EU-regler får landbruget til at lade strandenge og ådale gro til:

JYSK KVÆG I TAL I den officielle, danske kvægdatabase er der i februar 2016 registreret 895 dyr af racen Jysk Kvæg. Det er både køer, tyre og kalve. Til sammenligning udgør malkeracerne Dansk Holstein og Jersey tilsammen over én million dyr, mens store kødkvægsracer som Limousine og Hereford tæller henholdsvis 41.530 og 29.041 dyr i Danmark. Jyske køer vejer typisk cirka 550 kilo. Tyrene kan veje op til 1.000 kilo.

Din jobfremtid ligger i Vestjylland

Lemvig Kommune

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

13


”Romantiske billeder af dyr i sumpede enge er der ingen, der kan leve af, når det ikke kan betale sig at afgræsse eller lave høslæt”.

LOKAL FØDEVARE MED HISTORIE En anden udfordring er afsætningen af kødet. Med en meget lille produktion af Jysk Kvæg er det svært at garantere faste leverancer, og restauranterne kan ikke nøjes med at aftage luksusstykkerne fra ryg og lår. Ifølge hoteldirektør Thomas Holme fra Nr. Vosborg er det hovedårsagen til, at herregårdens restaurant efter nogle års forsøg har taget Jysk Kvæg af menuen. Jysk Kvæg går derfor heller ikke længere på græsmarkerne foran Nr. Vosborg som et levende bevis på historien om studedriften, hvor herregården spillede en hovedrolle. På strandengene ved Vrist og Bøvling Fjord har angusavler-familien Abildtrup til gengæld udviklet konceptet Vesterhavsoksen, hvor kødet sælges som et særligt naturprodukt. Og fra de stejle skråninger, som istiden skabte ned mod Kilen ved Struer, håber en lokal kvægavler med både malke- og kødkvæg at imødekomme den stigende forbrugerinteresse for lokale fødevarer med Kilen-oksekød. ”Det bobler alle steder med, at fødevarer skal være lokale og have en historie. Hvis jeg skal afsætte mit kød fra Jysk Kvæg på den måde, så skal det være i

14

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

samarbejde med for eksempel en gårdbutik. Og det kræver, at forbrugerne interesserer sig for andet end oksefars. Mange unge mennesker ved jo ikke, hvad de skal stille op med en tværreb. Men jeg tror, at det kunne lade sig gøre, hvis restauranterne aftog de bedste stykker, og der så var private kunder til resten af kødet”, siger Søren Poulsen.

HORN GØR SKADE I LØSDRIFTSSTALD Som museumsmand har han studeret guldaldermalernes landskabsmalerier med studedrift og gravet gamle besætningsoptegnelser frem for at se, om det tilbageblevne Jysk Kvæg ligner det historiske ophav. ”Jeg tror, at guldaldermalerne har overdrevet hornenes størrelse, men ellers tyder noget på, at det kulturhistorisk er forkert, at Jysk Kvæg i dag overvejende er gråbroget. De fleste var sortbrogede eller endda gnistrende sorte med kun en hvid blis i panden. Det var kun nogle få, der var gråbrogede”, siger Søren Poulsen. Han har sat pris på at have kreaturer, der er lette at fange ved at kaste en lasso over hornene, men er begyndt at afhorne kalvene, selv om netop hornene har været et historisk særkende ved Jysk Kvæg. ”Når de ikke lige har fået kalv, er køerne meget omgængelige overfor mennesker og kommer gerne nysgerrigt hen til os og går tættere på os end Hereford. Men tyrene er sindssyge, og køerne er hårde ved hin-

anden. Ude på marken gør det måske ikke så meget, men i stalden har jeg mine dyr i løsdrift, og så bliver det et problem, at de jagter hinanden. Jeg har oplevet, hvordan to tvillingekøer med horn er gået sammen om at myrde en tredje ko. Jeg er derfor begyndt at afhorne dem, selv om jeg synes, at dyr er pænest med horn. Jeg bryder mig heller ikke om at stude tyrekalvene, men vi må erkende, at de trives bedre og er mere omgængelige, når de er kastreret”. Som noget nyt er han også begyndt at bruge sin jyske tyr til hereford-kvierne. Krydsningskalvene er lidt mindre, hvilket letter kviernes første kælvning: ”Her glider kalven bare ud, og en halv time senere står den og malker koen. Det er fantastisk at opleve, og kalvene tegner rigtigt godt. Jeg er lidt imponeret over dem. Det kan derfor måske være interessant at bruge de jyske tyre på kødkvægsracer, der har kælvningsbesvær med kvier. Vi har jo betragtet Jysk Kvæg som kulturhistorie, men bevaring af de gamle kvægracers genetik er også en slags livsforsikring af de gener, som kvæget havde dengang. Er de væk, så er de væk – og vi kender jo ikke fremtidens behov”, siger Søren Poulsen.

Artiklen er produceret i samarbejde med Geopark Vestjylland


... Bækmarksbro bygger ny og større dagligvarebutik

Forår 2017

Midlertidig

Frem til foråret 2017 er butikken derfor rykket 50 meter til Tangsø Centrets multihal. Her har vi allerede mere plads og flere varer end hidtil. Mød os alle ugens dage kl. 7- 21 i den midlertidige butik – og glæd jer til den nye, der bliver dobbelt så stor som den gamle og indrettet efter nyeste butikskoncept.

Kolonial

Vine

Frugt og grønt

Blomster Bækmarksbro

Brogade 82 . 7660 Bækmarksbro . Tlf. 9788 1811 . spar.dk Følg os på facebook.com/sparbaeksmarksbro


KALENDER NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER-DECEMBER

JULEN SYNGES OG SPILLES

VOLBEAT PÅ HAZE 2017?

TV-KALENDERE PÅ VOSBORG

Det er sæson for julekoncerter.

Når musikfestivalen Haze i Harboøre spørger sine venner på facebook, hvilke musiknavne der bør hyres til scenerne på næste sommers festival, så er danske navne som Volbeat og Lukas Graham i høj kurs. Men de er også gået hen og blevet verdenskendte, så om festivalbudgettet og koncertkalendere passer sammen vides ikke.

Kendte tv-dukker som Magnus Tagmus, Gniske, Stempelkvist og Lillebror fra fjernsynets julekalender-programmer har forladt DR Byens kælder og er rejst på en lang juleferie til Nr. Vosborg ved Vemb.

Et højdepunkt på vestkysten er i år den traditionsrige julegospel-koncert i Lemvig Idræts- og Kulturcenter lørdag den 26. november, hvor Oslo Gospel Choir optræder efter opvarmning med Lydiah Wairimus’ gospelkor. Rundt om i de lokale kirker er der også en stribe julekoncerter med mere eller mindre kendte navne. Søndag den 27. november er det for eksempel trompetisten Per Nielsen (billedet), der giver julen trompetlyd i Helligåndskirken i Hvide Sande.   Han er til daglig trompetist i Sønderjyllands Symfoniorkester og har solgt mere end 360.000 cd’ere, hvilket gør ham til landets mest populære instrumentalmusiker. På repertoiret har Per Nielsen en perlerække af de mest kendte julesange som: ’Nu Tændes Tusind Julelys’, ’En Stjerne Skinner I Nat’, ’Når Jeg Ser Et Stjerneskud’ og ’Amazing Grace’.

Måske får vi svaret, når en lille flig af sløret over musikprogrammet på Haze 2017 løftes søndag den 27. november. Det sker, når billetsalget åbner i HazeHuset i Harboøre med earlybird-priser, øl og pølser. Selve festivalen Haze over Haarum, der er nummer 38 i rækken – og dermed en af landets mest overlevelsesdygtige musikfestivaler – holdes 8.-10. juni.

Her er de sammen med andre rekvisitter fra de traditionsrige programmer i rampelyset til årets udgang, når den juleudsmykkede herregård som det eneste sted i landet viser en særudstilling, der fortæller historien om Børnenes Ulandskalender og DR’s julekalendere siden starten på tv-skærmene i 1962. Udstillingen er en mulighed for hele familien til at gå på opdagelse i tv-julekalenderens historie og få et glædeligt gensyn med gamle og nye kendinge på tværs af generationer. nrvosborg.dk

julegospel.dk

Trænger varmeanlægget til et eftersyn eller vedligeholdelse står vi altid klar!

Fjand Gårdbutik – Café & Galleri

En dejlig oplevelse mellem hav og fjord

Galleri

Butik · Glerups Filtsko · Arcopedico · Olie- & eddiketapperiet · Delikatesser

B&B

Café · Arrangementer · Selskaber · Bus og grupper

Fjand Gårdbutik | Klitvej 49, Fjand | T.: 97 496 460

www.fjand-gaardbutik.dk

Et 500 m2 stort sundhedscenter i ♥‘et af Lemvig

Her finder du mange forskellige behandlere til både krop og sjæl. Se nærmere på www.lemvigsundhed.dk

Telefon: 97 888 011 . Søndergade 3 – 5 . 7620 Lemvig

Solceller Solvarme Varmepumper Jordvarme Biovarme Fjernvarme Få et varmetjek

Aut.Aut. VVSVVS - installatør - installatør DIN TRYGHED, SIKKERHED OG GARANTI Aut. VVS - installatør FOR GODT www.vvsmesterlt.dk HÅNDVÆRK

Tvedvej 2 - Nr. Nissum 7620 Lemvig - Tlf. Døgnvagt 97 89 15 33 www.vvsmesterlt.dk Tvedvej 2 - Nr. Nissum - 7620 Lemvig Tvedvej 2 - Nr. Nissum 7620 Lemvig - Tlf. Døgnvagt 97 89 15 33 Tlf. døgnvagt 97 89 15 33 - www.vvsmesterlt.dk

Tvedvej 2 - Nr. Nis

16

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016


Læs mere og følg udvalgte nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten og lemvig.nu

NOVEMBER-DECEMBER

NOVEMBER-DECEMBER

JANUAR

JUL OG KUNST PÅ AAGAARD

MAGISKE VÆSNER I BIOGRAFEN

POESI-TÅRN FYLDER 10 ÅR

Stråtag, toppede brosten, julenisser, julehjerter og duften af gran er rammerne for årets juleudstilling på Aagaard, syd for Hurup i Thy. Bag kunstudstillingerne i den gamle, firlængede gård står en sammenslutning af 30 kunsthåndværkere.

Filmen "Fantastiske Skabninger og hvor de findes” er et spinoff fra Harry Potter-filmene og handler om Newt Scamander, der vender hjem til New York efter en rejse, hvor han har fundet og dokumenteret en række ekstraordinære magiske væsner. Nogle af de fantastiske dyr med forbindelse til troldmandsverdenen slipper selvfølgelig løs…

Den 21. januar er det præcist 10 år siden, at digteren og billedkunstneren Else Husted Kjær kunne åbne sit udsigtstårn på Poesigaarden i Nees for publikum. Ved indvielsen af ”Tårnet næsten ved verdens ende” talte museumsinspektør Ellen Damgaard og forfatteren Jytte Borberg.

Yderligere 14 nye kunsthåndværkere er i samme periode som juleudstillingen – det vil sige frem til 18. december – inviteret til at udstille på Aagaard. Det drejer sig blandt andet om Line-dyr (boligtilbehør med et glimt i øjet), Kristine Markussen (grønlandsk inspireret keramik), Deborah D. Hansen (malerier i poetisk-naturalistisk stil), Birthe Kobæk (inspirerende strik) og Gammelgård Glas (glaskunst fra Bøvlingbjerg). ”Aagard er et godt eksempel på nordisk kvalitet og design. Designet er præget af personligt engagement, der - udover basis i stor faglig indsigt - viser fantasi, nysgerrighed og glæde ved legen i en skabende proces”, oplyser Else Høgh fra Aagaard.

Filmen spiller lige nu i Biohuset i Lemvig, som har følgende film på plakaten i den kommende tid:

Siden har cirka 10.000 gæster besøgt Poesigaardens Galleri, hvor der fra tårnet er en enestående udsigt over den nærliggende Nissum Fjord, som er en vigtig inspirationskilde for Else Husted Kjær.

Rosemarie og gartnerens hemmelighed – 24. nov. Familien Jul i nissernes land - 26. nov. Indignation – 1. dec. Min far Toni Erdmann – 1. dec. Truman - Venner for livet - 8. dec. Lægen fra Chaussy - 8. dec. La Boheme – opera – 12. dec.

”Landskabet betyder alt for mig. Det er jo mit liv, det her. Det er alle de farvesymfonier og malerier, der hele tiden er i landskabet. Fuglene der flyver. Himlene ikke mindst. Og så er der stjernerne”, siger den vestjyske kunstner.

biohusetlemvig.dk

Hun markerer jubilæet på selve dagen. Blandt andet med udlodning af et af sine egne malerier blandt dagens gæster.

aagaard-tekstil.dk poesigaarden.dk

JUL

er

Nyhed fra

ADAX

på Aagaard

» Kom og oplev den autentiske biografstemning i det smukke gamle hus «

Bio-Huset Se programmet på

05

s Ve

te rg ade 7

• Lemvig • Tlf.

10 97 8

5

fra 19. nov. til 18. dec. hver dag kl. 14 - 17 Kunsthåndværkere fra hele landet udstiller og sælger spændende unika tøj, garn, strikkeopskrifter og gaveartikler. I år er udstillingen udvidet til stuehuset med nye kunstnere bl. a. keramik, glas, billeder, smykker m.m.

www.biohusetlemvig.dk og i Lokalavisen

Bio-Huset • Bredgade 17 • 7620 Lemvig Billetbestilling: www.biohusetlemvig.dk • Tlf. 9782 0048

Tekstil

Håndværk

Korsgårdsvej 1, 7760 Hurup Thy Tlf. 97 95 21 82 Følg os på facebook

www.aagaard-tekstil.dk MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

17


GEOPARKEN GIVER nye MULIGHEDER

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER ER MED GEOPARK VESTJYLLAND PÅ VEJ OP I VESTKYST-TURISMENS SUPERLIGA, MEN GEOPARKEN HANDLER OGSÅ OM MEGET ANDET. Efter en stribe magre år med især færre tyske turister har vestkyst-turismen siden 2014 været i pæn vækst. Det gælder også i år, hvor VisitDenmark ser gode resultater af en massiv markedsføring af den danske natur- og kystturisme i vores nabolande. Alene antallet af tyske turisters overnatninger i Danmark er steget seks procent siden januar. Det er en bølge af turister, som det nye brand Geopark Vestjylland skal føre til Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. ”Der er lige nu en pæn vækst i vestkystturismen, hvor de store vækstområder er omkring Blåvand, Hvide Sande og Skagen. Vores vurdering er, at geoparken kan være med til at rykke området her op i den liga”, siger Thomas Holst Christensen. Han er projektleder i Geopark Vestjylland, der er naturligt afgrænset af det særlige landskab, som istidens frontlinje efterlod i hjørnet mellem vestkysten

18

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

og Limfjorden, da smeltevandet fra iskappen løb ud over de store smeltevandssletter, hvor Klosterheden ligger i dag. Bakkerne, kysterne, fjordene og åerne og havet ud til Jyske Rev er skabt i denne proces og har præget udviklingen af egnens natur, kultur og fødevarer gennem tusindvis af år. Med det fælles udgangspunkt er Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner gået sammen om at profilere området som Geopark Vestjylland under sloganet ’Fortiden former fremtiden’. Både for at tiltrække turister, styrke bosætning og lokal identitet samt skabe vækst i fødevareerhvervet. Med et lokalt samarbejde, der rækker ud over turistaktørerne, er det et mål at fremme lokale fødevarer og udvikle nye geopark-relaterede produkter, ligesom en stærk, fælles identitet og nye aktiviteter skal gøre området mere attraktivt for både nuværende borgere og tilflyttere.


Vi ønsker alle en

Vi ønsker alle en glædelig jul glædelig jul! & et godt nytår! T: 97 8282 00009999. Vestergade 7620Lemvig Lemvig T: 97 . Vestergade 55. .7620

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

19


VESTJYSKE GEOSITES

N

Geopark Vestjylland i samarbejde med lokale ildsjæle med stor viden og Aarhus Universitet udvalgt og beskrevet en række steder i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner, som i særlig grad rummer de geologiske værdier, der bidrager til fortællingen om, hvordan landskabet i Geopark Vestjylland blev skabt af istiden. De 48 såkaldte geosites er opdelt i tre niveauer ud fra en faglig begrundelse:

48 100 km

37

36 43

29 40 13

47

42 7 8 31

18

17 1

2

3

22 4

Lemvig

25

23

6 39 9 14

26

41 30 28

21 24 35

34

2 km

Nationale geologiske interesseområder: 25 områder i geoparken ligger indenfor områder, der betegnes som værende af national geologisk interesse. Det er for eksempel Lem Vig og Sødalen, Toftum Bjerge og Nissum Fjord.

12 16 11

10 44

Holstebro

33 27

Internationalt geosite: Det er Bovbjerg Klint, hvor den stejle skrænt under Bovbjerg Fyr ud mod Vesterhavet tydeligt viser isens hovedopholdsline og hele den glaciale historie.

46

Struer

20

38

32

19

15

45 5

Lokale geosites: 22 områder, der har betydning for geoparkens samlede fortælling, men som i sig selv ikke er så interessante på nationalt niveau. Stederne kan dog i høj grad være vigtige i formidlingen af geoparken. At et sted er udpeget til at geosite, betyder ikke nødvendigvis, at der for eksempel kommer en særlig skiltning op i området, men det kan godt alligevel indgå i den mere generelle formidling af geoparken og eksempelvis være nævnt på en cykelrute. Udover de 48 geosites beskriver Geopark Vestjylland også cirka 45 såkaldte ikke-geologiske sites. Det er steder, der har kulturhistorisk betydning. For eksempel gravhøje, herregårde, særlige naturområder, beskyttede arealer og kvadrestenskirker. Læs mere på geoparkvestjylland.dk

Forventningerne til en øget erhvervsudvikling bygger på erfaringer fra lignende geoparker i Tyskland og England, hvor et geopark-brand har været en regional drivkraft: ”Vurderingen er, at etableringen af Geopark Vestjylland vil bidrage til en fortsat og styrket vækst ved at stimulere produktudvikling og mulighed for at tiltrække nye målgrupper. Hvor udviklingen i antal overnatninger i de tre kommuner har ligget lavere end andre vestkyst-destinationer, forventer vi, at geoparken kan løfte udviklingen til som minimum at ligge på niveau med VisitDenmarks nationale prognose for vækst i overnatningstal”, skriver rådgivningsfirmaet Manto i en analyse af Geopark Vestjyllands potentialer. Konsulenterne, der er eksperter i kreativ økonomi og stedbundne kvaliteter, har beregnet, at turist-potentialet i tørre tal er en fremgang i overnatninger på 18 procent frem mod år 2020. Tusindvis af nye gæster, der vil udvide turistsæsonen, bruge penge og skabe arbejdspladser. Geoparkens effekt vil ifølge analysen være en øget turistomsætning på 67 mio. kr. og nye jobs, der udgør 98 årsværk.

NYE AKTIVITETER ”Spørgsmålet er nu, hvilken form for turisme vi skal satse på. Skal det for eksempel være overnatnings-

20

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

steder i eksisterende boliger i vores landsbyer, sommerhuse eller en øget hotelkapacitet længere inde i landet? Vi ved, at tyskere er meget interesserede i vandreturisme på certificerede vandreruter, hvor de kan gå 10-12 kilometer på en endagstur. Samtidigt er der en pæn vækst i cykelturisme hos både tyskere og hollændere. Oplevelser med temaer som fødevarer, kultur og mere actionprægede udendørsaktiviteter som sejlads, kajak og løb er også i vækst blandt både turister og fastboende. Det er derfor vigtigt, at vi får overblik over, om aktivitetsmuligheder,overnatningsfaciliteter og hensyn til områdets værdier passer sammen”, siger Thomas Holst Christensen, der understreger, at geoparken har et meget stort ansvar for at bidrage til, at udviklingen sker med respekt for områdets særlige natur og kulturhistorie, og de mennesker, der allerede bor her. Fra sit tidligere job som leder af Nationalpark Vadehavet kender han til overvejelserne om at skabe balance mellem hensyn til natur- og kulturværdier og udviklingstiltag. Erfaringen siger også, at markedsføring af et bestemt område med udgangspunkt i en særlig udpegning kan tiltrække nye typer af gæster: ”Det er spændende at se, hvad der sker, når man gør opmærksom på sig selv, men vi forventer, at geoparken tiltrækker to hovedtyper af turister: De turi-

ster, der kommer til et område som vestkysten, fordi de rejser efter natur med strand, sand og vand - og opdager at her er noget særligt. Og så er der et internationalt segment, der decideret rejser efter områder med et internationalt anerkendt stempel som UNESCO-verdensarv eller global geopark. I Kina er der allerede næsten 200 geoparker, hvoraf de 30 har opnået status som UNESCO Global Geoparks, så det er et kendt begreb blandt kineserne, som vi endnu ikke har så mange af her”.

EN SAMLET HISTORIE Geopark Vestjylland har ikke planer om at ansætte egne guider, men satser i stedet på samarbejde med både professionelle aktører og frivillige, der gerne vil være med til at formidle geoparkens fortællinger til både gæster og lokale. ”Vores opgave bliver at understøtte og uddanne de eksisterende kræfter ved at åbne deres øjne for det store billede, hvor geoparken sætter mange forskellige ting i perspektiv. Den kan jo i et enormt tidsspænd fortælle historien bag vores natur, kulturhistorie og de fødevarer, der høstes og produceres her. Det vil vi også gerne samle i nogle pakkeløsninger, hvor turister for eksempel kan opleve svampe, hjortebrøl og oste, samtidigt med at de bor lækkert og får at


EFTERÅRETS NYHEDER

ba n g-o lu fs en .co m

Kom ind og oplev vores to nye trådløse højttalersystemer med multiroom-funktioner og kraftfuld 360-graders-lyd, til afspilning af musik direkte via smartphone eller de integrerede streamingtjenester. Oplev også vores nye fleksible SMART TV med ultimativ placeringsfrihed, stor lyd, krystalklare 4K UHD-billeder og Android TV™.

BeoSound 1

9.995* BeoSound 2

12.995* BeoVision Horizon

Fra 23.495* Finansiering tilbydes**

B EOV I S I O N H O R I ZO N BEOSOUND 1 & BEOSOUND 2

BANG & OLUFSEN BREMDAL - WWW.BREMDAL-RADIO.DK BREMDALVEJ 8, 7600 STRUER *Vejl. udsalgspriser. BeoVision Horizon 40”, energiklasse C, inkl. fjernbetjening, ekskl. stand. Stande til placering af TV på væg, bord eller gulv koster fra dkk 1.995. BeoSound 2 fås i butikken fra slutningen af oktober. **Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres.

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

21


vide, hvordan hele historien hænger sammen”, siger Thomas Holst Christensen. Med egen facebookside og snart også en helt ny hjemmeside bliver geoparken synlig på nettet, mens skilte og foldere ude i landskabet viser geoparkens overordnede sammenhænge. Målet er også at udvikle nye formidlingselementer og partnerskaber med overnatningssteder, spisesteder og fødevareproducenter, ligesom alle lokale skoler vil blive tilbudt undervisningsmateriale om geoparken. Dertil kommer flere events som lokale fødevarefestivaler og Geologiens Dage. Som en del af næste års mange Aarhus 2017-initiativer samarbejder Geopark Vestjylland og Nationalpark Vadehavet for eksempel om at sætte fokus på østers. ”Geopark Vestjylland skal øge turismen, men er også en ny fortælling til os selv om kvaliteterne ved at bo her, opleve naturen og smage de lokale fødevarer”, siger Thomas Holst Christensen.

22

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

ANSØGNING PÅ VEJ TIL PARIS Det er alt sammen sat i gang af lokale kræfter i 2011 og er i det seneste halvandet år gået ind i et intensivt forløb for at kvalificere sig til at blive internationalt anerkendt. De tre kommuner, Region Midt og EU’s LAG-midler finansierer forarbejdet til at søge om officiel anerkendelse som global geopark hos FN-organisationen UNESCO. Sideløbende med udarbejdelse af ansøgningen om at få stemplet som global geopark er der sat gang i en lang række aktiviteter. ”Man skal være en geopark for at blive en geopark. Ansøgningen skal afleveres senest den 30. november til UNESCO i Paris. Her behandler man de formelle krav til indholdet i vores ansøgning i løbet af foråret. Hvis ansøgningen er i orden, sender UNESCO i sommeren 2017 to internationale eksperter hertil for at efterprøve, om vi også scorer de point, som vi selv i tæt samarbejde med lokale ildsjæle og Aarhus Universitet har angivet i ansøgningen”, fortæller Thomas Holst Christensen.

Geopark Vestjylland har haft fordel af, at Odsherred i det nordvestlige Sjælland allerede er udpeget som Danmarks første geopark. Det er også med udgangspunkt i istiden, og når der sammenlignes point mellem de to områder, er Vestjylland på niveau med den eksisterende geopark. Hvis eksperterne i deres rapport fra sommerbesøget næste år er enige, kan Geopark Vestjylland i bedste fald forvente det officielle stempel i foråret 2018, men hvis der er forsinkelser undervejs, kan det endelige svar trække ud til 2020. ”Uanset hvad så forsætter vi udviklingen af Geopark Vestjylland, så længe vi er inde i varmen”, siger Thomas Holst Christensen.

Artiklen er produceret i samarbejde med Geopark Vestjylland


LOMBORG HEGN Ringkøbingvej 39 • 7620 Lemvig • +45 20 83 92 27 • fliseroghegn@jubii.dk

www.fliseroghegn.dk

Nyd dit Lomborg Hegn fra hængekøjen! Vi tilbyder... Haveanlæg • Hegn, støttemure & afskærmning • Trapper Flisebelægning • Beskæring • Snerydning • Maskiner

JULEKURVE ADVENTSGAVER JULEVIN TIL DEN DANSKE JULEMAD VARM DIG PÅ EN DEJLIG SUPPE CAFÉ

TAKE AWAY

Man. 10.30 - 17.00 Tirs. . 10.30 - 17.00 Ons. ........... Lukket Tors. . 10.30 - 17.00 Fre. .. 10.30 - 17.00 Lør. .. 10.30 - 14.00 Søn. ........... Lukket

LUKKET 24. dec. -1. jan (begge dage incl.)

BUTIK

GAVEKURVE

claudishave.dk | Østergade 14 | 7620 Lemvig | 9788 8370 | claudishave@gmail.com

ENERGIFORBEDRINGER AF DIT HUS? GRØNT ENERGILÅN HOS OS TIL 3%

Læs mere på stadil-sparekasse.dk Ved et samlet kreditbeløb på kr. 100.000 med en pålydende rente på 3% p.a. svarende til en variabel debitorrente på 3,03% p.a. (renters rente) og en løbetid på 20 år, er de månedlige ydelser på kr. 583. ÅOP er på 3,60%. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør kr. 139.652, heraf udgør etableringsomkostninger kr. 1.800, offentlige afgifter kr. 3.260 og renter kr. 34.592

Ring på tlf.: 97 33 15 05

Find os på Facebook

Årets

julegaveidé

Lemvig Boghandel Torvet 1 . 7620 Lemvig . Tlf. 97 82 20 14

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

23


IDÉER TIL ÅRETS advents- mandel- eller julegave... 2

1

Gavekort

6 Grafisk design: Tove Lisby

Fyrvej 27 . Ferring 7620 Lemvig T: 97 89 10 12 M: 26 13 56 17 E: bovbjergfyr@ferringby.dk W: bovbjergfyr.dk

4

5

3

GAVEKORT

7

8

9

10

12

13

11

15

Lemvigbanen er en del af Midtjyske Jernbaner

14

LEMVIGBANEN THYBORØN

Rønland Harboøre Vrist Victoria Street Station

Str and e Ne jru p Kli nkb y Ball eby

LEMVIG

Tag toget... • Tag på opdagelse med Lemvigbanen. Rejs hele familien hele dagen med vores Familiebillet for kun DKK 99,• Vi kører med ca. 200.000 rejsende om året – vi har også plads til dig

24

Armose Bonnet Ramme Fåre Sinkbæk Bækmarksbro Amstrup

FAMILIE

VEMB

BILLET

DAG S BILLE T 2 VOKS NE 4 BØRN +

99,-

DKK 1//BLØDE MED - FLERE STYLES, DB LÆDERVARER. • MachenHANDSKER Sie einen Tagesausflug mit derTOUCH Lemvigbanen.TIL TABLET OG SMARTPHONE Nur DKK 99,- für die 2// GAVEKORT TILganze FX.Familie KAFFE & KAGE, RAPPELLING ELLER FYRTÅRNSOPLEVELSE, BOVBJERG FYR. • Wir befördern jährlich ca. 200.000 Fahrgäste – auch für Sie haben wir Platz Familiebillet 3//HOODIE FRA GANT, HOS SØREN. Family Ticket • Make a daytrip on Lemvigbanen. Only DKK 99,- for the entire family Familienkarte 4//GAVEKORT TIL BIO-HUSET. BIOHUSETLEMVIG.DK. • We carry about 200.000 passengers a year – there is also room for you Day Ticket: 5//SKÆG OG SKØRE BRILLER, EN BLANDT MANGE 2 adults + 4SPIL, childrenLEMVIG BOGHANDEL. Banegårdsvej 2 . 7620 Lemvig 6//HÄSTENS NATKJOLE, STR. S-XL. NORMAL KR. 699,JULEPRIS: KR. 499,-, SØVN & COMFORT. Tageskarte: T: 97 82 00 19 2 Erwachsene 7//WELLNESSE-mail: GAVEKORT: KVINDEFORKÆLELSE 695 KR. TANGSØ CENTRET. mjba@mjba.dk . Web: mjba.dk + 4 Kinder 8//PIGSKO. OPGRADER DIT FODTØJ MED PIGGE TIL DEN GLATTE TID. LEMVIG SUNDHEDSCENTER. 9//SECRID KREDITKORTPUNG MED POPUP-FUNKTION. DB-LÆDERVARER. 10//LEGO TECHNIC, GODTLEGETØJ.DK. 11//WOODBIRDBUKSER, MANGE STYLES, HOS SØREN. 12//LEGO FRIENDS, GODTLEGETØJ.DK. 13//SAPHE, DEN SIKRE LØSNING MOD FARTBØDER, PRIS KR. 495,-, BREMDAL RADIO. 14//TOGTUR, DAGSBILLET FOR 2 VOKSNE OG 4 BØRN KR. 99,- FAMILIETUR, MIDTJYSKE JERNABNER. 15//LUDOQUIZ, EN BLANDT MANGE SPIL, LEMVIG BOGHANDEL

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016


Tidsbegrænset tilbud Netop nu får du en sengegavl eller dunpakke når du investerer i udvalgte Hästens kontinental senge. Spar op til 29.820,Kontakt din nærmeste Hästens forhandler for mere information og kampagnebestemmelser. hastens.com F.eks. Hästens Luxuria 180x200cm med sengegavl eller dunpakker med på købet (værdi 13.420,-). NU 68.690,- (Normal 82.110,-)

Søvn & Comfort HerNiNgvej 76, 7500 HoLstebro teL: 97 42 02 77 sovn-comfort.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

25


DA REDNINGSBÅDEN

kæntrede 26

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016


DEN 9. DECEMBER ER DET 65 ÅR SIDEN, AT FEM REDNINGSMÆND FRA HVIDE SANDE MISTEDE LIVET VED EN ULYKKE, SOM PRÆGEDE BYEN I ÅRTIER. Den ene storm afløste den anden på vestkysten i 1951. Den 9. december var ingen undtagelse. I Hvide Sande blæste det fuld storm med vindstød af orkanstyrke. Redningsmand Hans Lodberg Tarbensen gik vagt i nordlig retning - strækningen fra Hvide Sande til Lyngvig Fyr. Kollegaen Chr. Thomsen gik på strækningen syd for byen. Om eftermiddagen var der observeret et skib ud for Bjerregård. Det var den hollandske sandpumper ’Kinhem’, der var på vej fra Esbjerg til Thyborøn, og hen imod aften lå den cirka to kilometer sydvest for havnen i Hvide Sande. ’Kinhem’, som havde 18 mand om bord, sendte lyssignaler op i luften, og redningsmandskabet blev orienteret om situationen. Efter at flere lys var observeret, blev redningsmandskabet kaldt sammen, og det blev drøftet, om det kunne lade sig gøre at sejle ud, sådan som vejret var. Det blev besluttet, at hvis der blev skudt flere raketter af fra skibet, ville man sejle ud til det. Der kom en raket mere, og den blev set som en nødraket.

Redningsbåden blev derfor sat i vandet og gjort klar, og man ventede kun på de to mand, som var på vagt. Da Chr. Thomsen ankom, var de otte ud af ni mulige, og de besluttede at sejle. Da Hans Lodberg Tarbensen nåede frem, var redningsbåden på vej ud af havnen.

KINHEM VILLE HAVE SLÆBEBÅD Redningsbåden sejlede ud af havnen klokken 18, og det var mørkt. Der var kun sandpumperens lanterner at sejle efter, og redningsbåden blev ramt af den ene kæmpe sø efter den anden. En halv time tog det at nå ud til ’Kinhem’, og det var vanskeligt at komme så nær til den, at man kunne råbe til besætningen på skibet, som ikke havde en radio om bord. Bådfører Jens Sørensen kæmpede for at holde båden fri, så den ikke knustes mod skibssiden. Til redningsmandskabets forbløffelse nægtede hollænderne at tage mod hjælp. Deres anker holdt, og de følte sig sikre. De ville kun have bud til et

slæbebådsfirma, så de kunne blive bugseret ind til Esbjerg. Åge Iversen, der passede radioen på redningsbåden, kaldte Blåvand Radio og gav besked til slæbebådsfirmaet om den ønskede bugserbåd. Fra sin plads ved roret så Jens Sørensen på sit mandskab: ved siden af ham stod Kræ Pejsen, for han var den, der så bedst i mørket. På hans anden side stod Chr. Thomsen parat til at tage roret, hvis en sø skulle slå Jens Sørensen bevidstløs. I motorrummet sad Thyge Andersen sammen med Marius Jensen. Åge Iversen passede radioen, mens Karl Frandsen og Iver Enevoldsen passede deres opgaver på hver deres plads. Hjemturen begyndte cirka klokken 20, og bådslæbet – en stor lærredspose, som skulle sikre en mere stabil sejlads i det voldsomme vejr - blev kastet i havet lige efter. Uden for revlen syd for molen fik de en stor sø agter ind. Det gik godt, men så kom der endnu en meget stor sø, som gjorde, at slæbeposen flækkede, og båden blev skubbet så voldsomt frem, at den var umulig at styre. Båden kæntrede 500 favne fra land. Besætningen blev alle slynget ud i havet i ét nu.

TRE OVERLEVEDE Fra land havde mange mennesker fulgt sejladsen ind mod havnen, og det var et kæmpe chok, da de så båden få den ene store sø efter den anden for derefter at kæntre. De kunne se den ligge med bunden i vejret. Det var uhyggeligt, og alle var klar over, at det var mere end almindelig alvorligt. Da Chr. Thomsen svømmede hen mod den kæntrede båd, fik han fat i Åge Iversen, men en kæmpe sø rev ham ud af hans hænder. Det var sidste gang, han så ham i live. Da han kom op på båden og klamrede sig til kølen, fik han øje på Jens Sørensen, som var ved skibets TEKST: SVEND BOYE THOMSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH M.FL.

AUTORISERET KLOAKMESTER

Nu er butikken blevet...

Julepyntet Kom og se vores mange julegaveideer. Figurer, fade, drikkeglas, snapseglas og mange flotte smykker. Vi har også fine ting til kalenderen.

ALT I MURER- OG TØMRERARBEJDE UDFØRES AF SHS BYG – DIN LOKALE HÅNDVÆRKER...

kale – din lo rker æ håndv

VI OPFØRER SPÆNDENDE BYGGERIER I HØJ KVALITET – BÅDE TRADITIONELLE PARCELHUSE OG SUPER LAVENERGIHUSE

I cafeen kan I hygge Jer med en kop gratis kaffe. Åbningstider - butik & café: Onsdag – søndag kl. 11.30 – 16.30 Mandag – tirsdag kl. 11.30 – 16.30

INDIVIDUELLE LØSNINGER FOR NYBYGGERI, OMBYGNING OG RENOVERING...

KVALITET

– TIL EN FORNUFTIG PRIS BENNY 2486 2881 Gammelgårdvej 12 . 7650 Bøvlingbjerg T: 97 88 55 88 G AM M E L G AARD G L A S . D K

FINN 2486 2882

ØNSKES DER TOTALLØSNINGER, SAMARBEJDER VI KUN MED KVALITETSHÅNDVÆRKERE...

IB 2486 2884

GUDUMBRO 4 . GUDUM . 7620 LEMVIG TLF. 9786 3088 . FAX 9786 3388 MAIL@SHS-BYG.DK . WWW.SHS-BYG.DK

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

27


agterstavn med sit ben viklet ind i rorlinen og derfor ikke kunne komme op. Chr. Thomsen kravlede hen og fik fat i ham, og efter flere forgæves forsøg lykkedes det endelig at få ham trukket fri og op på bunden af båden. Mens de klamrede sig fast, fik de øje på Kræ Pejsen, som lå og holdt fast i en af redningslinerne. Han var forslået, og kræfterne var brugt op. Ved fælles hjælp fik de fat i ham og fik ham halet op på båden, hvorefter han mistede bevidstheden. Der lå de og klamrede sig til kølen, mens de også skulle holde fast i Kræ Pejsen, mens båden drev ind gennem brændingen. Fra land kom mænd dem i møde med liner om livet og fik dem hjulpet i land. Lidt efter drev fire mænd ind på land ved siden af redningsbåden, og den femte drev ind lidt længere mod syd. Der blev gjort alt, hvad der overhovedet kunne gøres i forsøget på at genoplive dem. Læge Josephsen og læge Søndergaard Christensen, som var tilkaldt fra Ringkøbing, ydede førstehjælp. Genoplivningsforsøgene fortsattes i lægeboligen, inden de livløse redningsmænd blev hentet af ambulancer og kørt til sygehuset i Ringkøbing, hvor man fortsatte arbejdet, indtil der ikke længere var håb om redning. Fem hustruer var blevet enker og 21 børn og unge faderløse. Hele byen var i chok over disse gæve menneskers død.

DRAGTER HAVDE REDDET DEM Var den tragiske ulykke sket i dag, ville de fem redningsmænd formentlig have overlevet. For selv hvis man i dag endte i en situation, hvor alle redningsmænd blev kastet over bord, ville de overleve adskillige timer i vandet, fordi de i dag er iført dragter og veste, som gør, at de holder sig flydende, og at de kan tåle kulden.

28

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

”Havde de haft dragter på, var de formentlig drevet ind på stranden i live alle sammen,” siger stationsleder Lorentz Lauridsen. Han har været leder af redningsstationen i Hvide Sande siden 2000 og tilknyttet stationen siden 1994. ”Den største forskel på dengang og i dag er udstyret. Jeg siger ikke, at der ikke kan ske noget i dag, men der er meget mere sikkerhed i dag end dengang”, siger Lorentz Lauridsen. Ulykken i 1951 skabte debat om sikkerheden om bord på de danske redningsbåde, men det var først efter en lignende ulykke i 1981, hvor seks redningsmænd fra Hirtshals mistede livet, at man gik over til den type af redningsbåde, man har i dag. Her er sikkerhed vægtet højere end alt andet. Forinden havde man forsøgt sig med en bådtype, som blev kritiseret for at være udviklet med alt for stor fokus på fart frem for sikkerhed.

LANDSINDSAMLING OG MINDESTEN Begravelsen af de fem redningsmand, som døde ved ulykken i 1951, fandt sted ved Lyngvig Kirke, hvor 2000-3000 mennesker fulgte dem til graven. Vel at mærke på et tidspunkt, da Hvide Sande havde et indbyggertal på cirka 1000. Der var kun plads til en lille del af de mange fremmødte inde i kirken, og der var derfor sat højttalere op udenfor. Ved alteret var anbragt en krans, som var skænket af Kongehuset, side om side med fem laurbærkranse fra Rigsdagen. Foruden disse var der skænket kranse fra Forsvarsministeriet, Fiskeriministeriet og en lang række fiskeriforeninger, redningsstationer og andre organisationer fra hele landet. Disse kranse var placeret ved gravene, da der ikke var plads i kirken. Pastor Huus holdt prædikenen og foretog jordpåkastelsen, hvorefter der blev afholdt to minutters stilhed til minde om de omkomne redningsmænd.


Scor TV3+ til 20 kr./md.

Bliv kunde nu og scor TV3+ til 20 kr./md. Fra 1. januar spiller Canal Digital ud med Champions League, Superligaen og alle de andre stærke sportsoplevelser på TV3+. Er du til international topfodbold og klasse-sport i HD-kvalitet, så kom ind i kampen, når bolden ruller.

Husk, du kan se endnu mere sport på Eurosport 2 og 6’eren hos Canal Digital. Prisen for Local tv-pakken fra 2017 bliver 409 kr./md. Tænd for spilleglæden!

Se mere på canaldigital.dk eller hør mere hos din lokale forhandler

Bremdal Radio & TV www.bremdal-radio.dk

16563_Helside til Mørk_266x365.indd 1

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

04/11/16 14.16

29


Efter ulykken påbegyndtes en landsindsamling til de efterladte, som pastor Huus og læge Josephsen stod for organiseringen af. Ligesom der ved begravelsen lå kranse fra hele landet, blev der ved indsamlingen doneret penge over det ganske land. Blandt andet bidrog Kongehuset med 50.000 kroner, og det hollandske rederi donerede 15.000 kroner. I begyndelsen af 1952 var der indsamlet mere end 400.000 kroner. Det var ikke noget, som forgyldte de efterladte familier, men en hjælp, som blandt andet betød, at børnene fik mulighed for at tage en uddannelse. Efterfølgende blev der rejst en mindesten for de omkomne redningsmænd, som står nord for slusen i Hvide Sande.

DET VAR VORES PLIGT I et interview med Ringkjøbing Amts Dagblad mange år efter ulykken kaldte Chr. Thomsen det ”noget pjat”, at han og de øvrige redningsmænd blev udråbt til helte. ”Vi gjorde ikke andet end vores pligt”, sagde han. Lorentz Lauridsen konstaterer, at det er blevet sværere at skaffe frivillige redningsmænd, end det var for år tilbage. ”Fritid betyder mere for unge mennesker i dag, end det gjorde før i tiden, og så spiller det nok også ind, at konerne ikke længere går hjemme og passer børnene. Det er mit indtryk, at det af samme grund også er blevet sværere at skaffe frivillige brandfolk”, siger han. Når man spørger ham, hvorfor han selv blev en del af redningskorpset i sin tid, svarer han: ”Jeg var stoppet med at fiske, fordi det var blevet for omstændeligt efter indførelsen af kvoter og så videre, så jeg savnede kontakten til havet”, siger Lorentz Lauridsen. ”Men selvfølgelig er det da også skønt at kunne gøre en forskel”, siger han.  

Artiklen er produceret i samarbejde med Hvide Sande Shipyard, Steel and Service

CAFÉ . BUTIK . UDSIGT . KUNST . HISTORIE . ARRANGEMENTER . GUIDEDE TURE

Vi ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle vore gæster, støtter, kolleger, sponsorer og samarbejdspartnere

Bovbjerg Fyr FYRVEJ 27 • FERRING • 7620 LEMVIG • BOVBJERGFYR.DK

30 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

Støtter BOVBJERG FYR og det frivillige arbejde


Julen er i eGastros ånd... Fyldt med traditioner, forkælelse, god mad, lækkerier, pakker og glæden ved at dele og give. Som en anden julemand sender vi pakker til alle adresser i Danmark, og du vælger indholdet på eGastro.dk – et slaraffenland for den madglade og kvalitetsbevidste forbruger. Prøv f.eks. eGastro Julefristelser og lad julestemningen komme til dig eller til en af dine kære...

eGastro Julefristelser

Kan købes på...

Fristende karameller, julete og juleøl findes i denne pakke, der dufter og smager af jul. Karamelleriets juleblanding med 7 varianter - bl.a. kanelkaramel, der smager så juleenglene synger. Ludvigs jul er en fyldig øl med et strejf af nelliker, og Merry Christmas te fra T Town er intet mindre end jul på dåse...

Slagter Mortensen Hos Slagter Mortensen oser det af jul. Det dufter, smager og syner af jul - ja selv dørklokken lyder som bjældeklang. Velkommen til et overflødighedshorn af kødvarer! I butikken frister alle former for fersk kød, pølser, specialiteter og færdigretter. Vi tilbyder både det traditionelle og spændende nyheder. Alt er hjemmelavet af gode råvarer. Bag disken står slagter-nisserne klar til at opfylde kundernes ønsker om god mad på bordet til julefrokosten, julefesten, julemiddagen og til nytår. Kom indenfor…

Kan købes i butikken og på...

Ostehuset Vild med ost? Få inspiration til julens ostebord i Ostehuset. Her finder du et stort udvalg af specialoste. Udvalgte oste fra udlandet blander sig med hjemmerørte bløde oste og lokale specialiteter – f.eks. Vesterhavsosten og Rav Osten. Ostehuset rummer også en masse spændende tilbehør til ostebordet. Rødvin, syltetøj, hjemmelavet chutney, nybagt brød, knækbrød osv. Også ostetapas kan anbefales i den travle juletid. Glædelig jul!

NytårSMeNu

Lad os forkæle jeres sanser på årets sidste aften... Af gode friske råvarer har kokken mesterligt kreeret en menu, der er årets sidste fest værdig. Et sandt fyrværkeri af kvalitet og smag til dit nytårsbord – velbekomme!

Forret: Røget laksetatar, bagt lakseryg & marinerede tigerrejer. Hertil kaviarcreme, citrus & groft brød.

HoVedret: Bøf af dansk oksemørbrad. Hertil urtesoufflé, bagte vinterrodfruger, ristede svampe, små whiskymarinerede kartofler & mild pebersauce.

Vestergade 17 DK-7620 Lemvig Telefon: 9782 1414 www.slagter-mortensen.dk

Kan købes i butikken og på...

Pris pr. kuvert .................................. kr.

349,-

Minimum 2 kuverter. Sælges kun i lige antal. Dvs. 2, 4, 6 osv. da menuerne pakkes i 2-personers emballage. Vejledning til opvarmning og anretning medfølger. Bestilling modtages til og med onsdag d. 28. december 2016. Nytårsmenuen skal afhentes lørdag d. 31. december mellem kl. 9.00 og 12.30. Hos Slagter Mortensen, Vestergade 17, 7620 Lemvig. Tlf. 9782 1414

dessert: Konfektkage med orange chokoladeganache. Hertil vaniljeparfait med havtorn & pistace samt bær & frugtcoulis.

Vestergade 17 DK-7620 Lemvig Telefon: 9782 1414 www.slagter-mortensen.dk

tilKøb: Luksus Nytårsflødeboller fra Chokoladekurven 4 stk. kr. 100,Hjemmelavet lasagne til børnene (2 pers.) Pr. bakke kr. 60,-

Web-butik med dag til dag levering i hele Danmark


Frem til foråret 2 017 er butikken derfor rykket 50 Her har vi allered meter til Tangsø e mere plads og Centre flere varer end h id til. Mød os alle ugen s dage kl. 7 - 21 i den midlertidig dobbelt så stor so e butik – og glæ m den gamle og d jer til indrettet efter nyeste butik

t s e f g o g a d r e v h L I T R E I R E K ÆK

L

DE

3: SPIS U

2: JULEBRYG

Kolonial 1: JU

4: FYLDIGE VIN

E

Vin

LE T

E

6: BRUNCH

5: GAVEKURVE

1: TE PÅ DÅSE - MARRY CHRISTMAS TE - EGASTRO.DK 2: JULEBRYG, LUDVIGS JUL - EGASTRO.DK | 3: LÆKKERT STJERNESKUD - RESTAURANT LUNA | 4: STORT UDVALG AF VINE TIL JULE- ELLER NYTÅRSMENUEN - SPAR BÆKMARKSBRO | 5: FLOTTE GAVEKURVE MED LÆKRE SAGER. CLAUDIS HAVE | 6: BRUNCH OG RUNDVISNING - NØRRE VOSBORG.

Frugt og grønt

GI’ ET STYKKE A’ WÆSTJYLLAND

Blomst

[ADVENTSGAVE · MANDELGAVE · JULEGAVE · VÆRTINDEGAVE · FØDSELSDAGSGAVE] Bæk

[DIALÆJD] plakaterne er designet til at hænge i hjemmet eller andre steder, hvor væggen skal prydes med sjove ord fra Vestjylland. Vælg mellem vores mange forskellige størrelser og ord, så du kan sammensætte din helt egen billedvæg. Alle vores plakater er inklusiv sort indramning.

PLAKAT PRISER 30x40................... KR. 298,3 STK.................... KR. 595,4 STK.................... KR. 795,- [ADVENTSGAVE IDÉ] 50x70 .................. KR. 498,61x91 ................... KR. 598,-

PRISER FRA KR. 298,-

FÅES I 3 STR. INKL. RAMME

marksbro Brogade 82 . 7 660 Bækmarks ro . Tlf. 9788 1 Følg os på face KORT ER bGODT... 811 . spa boo[DIALÆJD] k.cotelegrammerne får modtagerens smil frem m /s p a rbatil enhver eksanledning. på læben. Se de mange varianter marksbro

TA’ ET KIG COMPLOT.DK ELLER LANGERHUSEVEJ 46, HARBOØRE.

M A D E B Y C O M P L O T. D K

Langerhusevej 46 · DK-7673 harboøre · T: +45 9690 9900 · W: complot.dk

32

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

INKL. KUVERT

TELEGRAM PRISER A6.............KR. 20,6 STK.......KR. 100,A5 ............KR. 30,4 STK.......KR. 100,-


er gode julegaver...

VI HAR ALLE SPIL TIL EN GOD PRIS!

ÅGADE 9 LEMVIG • T: 9782 1511 • GODTLEGETØJ.DK

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

33


[DIALEKT] FIK SAMTALEN I GANG DIALEKTFESTIVAL I HARBOØRE BIDRAGER TIL FORSKNING I, HVOR FOLKESKOLEN KAN INDDRAGE LOKALSAMFUNDET I UNDERVISNINGEN – OG VISTE, AT BØRNENE ER STOLTE AF DEN LOKALE DIALEKT.

TEKST: ERIK POULSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Æ hå' wæt west-O i Ha’bør ve' æ wejsterhaw. Det Æ skul, var å lawe en wældi spøg’ mæ æ dialæjd.  Sådan kunne Trine Holck Grundahl beskrive den opgave, som hun i efteråret var tovholder på i Harboøre Skole. Det skete i forbindelse med en Ph.d-afhandling om ’Samskabelse som effektivisering og kvalificering af den offentlige sektor’. Men lektoren ved pædagoguddannelsen i Holstebro udtrykker sig ikke på dialekt, selv om hun efter sit samarbejde med Harboøre er kommet til at holde meget af den charmerende version, der tales på de kanter. Til gengæld kan hun forklare, hvordan den for andre lige så uforståelige titel på hendes forskning hænger sammen med en dialektfestival i Harboøre. ”Samskabelse handler om, at man begynder at løse problemer med borgerne i stedet for at gøre det for borgerne. Vores velfærdssamfund er præget af en øget mistillid mellem borgere og politikere. Sidstnævnte vil gerne inddrage frivillige kræfter, men borgerne vil ikke bare være en serviceydelse, som man trækker på efter behov. Det er derfor vigtigt, at bor-

34

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

gerne kommer i centrum og selv får lov til at bestemme, hvad de skal gøre”, forklarer Trine Holck Grundahl. Hendes forskning går blandt andet ud på at undersøge, hvordan en stor samfundsinstitution som folkeskolen kan omstille sig til at inddrage borgerne som eksperter: ”Som offentligt ansatte er det at spørge de borgere, der er berørt, hvordan et problem skal løses, noget af det sidste, vi gør. Men i skolen bør man faktisk spørge børnene: ’Hvordan lærer I bedst?’. Lærere og pædagoger skal selvfølgelig være eksperter i deres fag, men børn er faktisk eksperter i det at være børn”.

SPROGUNDERVISNING PÅ EN ANDEN MÅDE Hvis det handler om at tage folkeskolereformens intentioner om at inddrage lokalsamfundet i undervisningen alvorligt, skal man også spørge sig for udenfor skolens egne rammer. Det var præcist, hvad Trine Holck Grundahl gjorde, da hun havde aftalt med Lemvig Kommune, at blandt andet Harboøre Skole og omegn skulle være samarbejdspartner i hendes akti-

onsforskning om samskabelse med udgangspunkt i folkeskolereformen. Resultatet blev en ugelang, lokal dialektfestival med udgangspunkt i Harboøre Skole og bidrag fra en lang række forskellige aktører i lokalsamfundet. ”På Harboøre Skole troede de, at de var dårligere til sprog, end det egentligt viste sig, at de er. Men de ville gerne arbejde med sprog, og jeg sagde, at vi skulle gøre det på en anden måde, end de plejer. Vi inviterede derfor en hel masse forskellige borgere. Både ældre, børn og virksomheder. For eksempel købmanden og hotellet. Ingen vidste på forhånd, hvad det skulle ende med. Det skal man turde. Gennem en masse snak flyttede vi sprogindsatsen fra løse ideer om at bruge biblioteket og lave et læseprojekt til at udvikle ideen om en dialektfestival, hvor vi kunne få sproget til at flyde i lokalsamfundet ved at fokusere på dialekt. Festivalkonceptet var egentlig blot kirsebærret på lagkagen, for det vigtige var, at vi fik hele byen til at tale om sprog”, fortæller Trine Holck Grundahl.


December nyheder...

Smag Luna’s helt egen

Julebryg

Decemberbrunch ............. 159,Søndage 9.30 -12: 4.,11. & 18. dec. Samt ml. jul & nytår: 26. - 30. dec.

December-aften tilbud

4 julelækre retter .................

395,-

Åbningstider ml. jul & nytår Følg med på restauantluna.dk

Julefrokost

Find os på Facebook

Ud af huset ................. Fra kr. 175,-

Bestil mad til nytårsaften ... i god tid! Nytårsfestmenu, natmad, smørrebrød, m.m.

Havnen 36 . 7620 Lemvig . Tlf. 9640 6000 Altid aktuelle tilbud se: www.restaurantluna.dk

Ny livsstil og ny energi ... Find det på Livsstilshøjskolen Gudum Fællesskab, hjerterum, høj faglighed, spændende fag og Højskoleliv, når det er bedst. Fri adgang til kostvejledning, øreakupunktur, juridisk rådgivning, personlig træningsrådgivning og særlig støtte ved behov. Du kan bo i eneværelse på skolen, eller du kan bo hjemme og blive dagskursist. Tlf.: 97 88 83 00 www.livsstilshojskolen.dk

I Poesigaardens Galleri... går kunst og natur hånd i hånd!

Fra digte- og stjernetårnet i Nees - Neesten ved verdens ende kan man se ud over hele Nissum Fjord, som ligger lige i baghaven. Den smukkeste ramme til Niels Husted Kjærs dyreskulpturer samt de nyeste oliemalerier af Else Husted Kjær

DIALEKTFESTIVAL Den første kultur- og dialektfestival i Harboøre blev i september 2016 arrangeret af Harboøre Skole i samarbejde med børnehuset, dagplejen, lokalhistorisk arkiv, Harboøre Centeret, Harboøre Hotel, Harboøre Kirke, Complot Media, bandet West for Vrist, Harboøre Husmoderforening og Harboøre Søndagsskole. Solvejg Korsholm Eskesen, lærer på Harboøre Skole, og Ph.d.-studerende Trine Holck Grundahl, VIA University College i Holstebro, var tovholdere på udviklingsforløbet sammen med et udvalg bestående af repræsentanter fra byens børneinstitutioner og lokale aktører. Blandt resultaterne for eleverne er: • kendskab og indsigt i lokalområdets historie og kultur • indsigt i sproglig mangfoldighed. • kommunikation med mange forskellige ’fremmede’ voksne • samarbejde på tværs af generationer; præget af respekt, interesse og humor Målet er, at dialektfestivalen skal blive til en årlig tilbagevendende temauge. Projektet på Harboøre Skole er desuden indstillet til DM i Skoleudvikling, som eksempel på nytænkning i forhold til folkeskolereformen. Vinderne i konkurrencen, der bliver arrangeret af organisationerne Skole og Forældre samt Danske Skoleelever, blev fundet i sidste uge – efter Magasinets deadline.

Super effektiv rengøring afMaler dine & Digte briller og solbriller

At onske – at gi’ et maleri er godt fordi: Det er en daglig glaede!

Poesigaardens Galleri holder 10 ars fodselsdag lordag den. 21.. januar 2017 kl. 14.00. Blandt weekendens gaester udloddes en akvarel!

Poesigaardens Galleri

... ved Nissum Fjord

Åbent søndage kl. 11 – 17 og gerne efter aftale – også for foreningsbesøg. Fri entré

Else Husted Kjær

r

Sandbækvej 12, Nees 7570 Vemb Tel.: 9788 4066 / 5190 4066 www.poesigaarden.dk

Årevtseidé Julega

119,UN

FRA K

Kom ind og se alle nyheder i solbriller Super effektiv rengøring af dine briller og solbriller Uden brug af mikrofiber klude, spray eller skjorteærmer. Uden brug af mikrofiber klude, spray eller skjorteærmer. Udført i en eksklusiv, lækker udgave. Stort udvalg af forskellige farver.

Udført i en ekslusiv, lækker udgave.

Jeanette Rokkjær Indehaver/optiker

Læs mere på facebook.com/dialektfestival

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016 STORT UDVALG af forskellige farver...

35


PRISSKILTE OG BESØG I KLITTEN Hun understreger, at det er afgørende, at der var lokale borgere, der turde gå foran og kaste sig ud i det. Og at det for lærere og pædagoger kan være grænseoverskridende, når lokale virksomheder pludseligt blander sig i undervisning. For eksempel da købmanden i Harboøre foreslog, at børnene kunne komme hen i supermarkedet og skrive varenavne på dialekt på prisskiltene: ”Det har til tider været svært at sælge ideen, fordi nogle var bange for, at det gik fra noget andet, og at man var lidt usikker på, hvad der skulle ske. Men jeg er imponeret over både lærere og pædagoger. Da de først kom i gang, så viste de, at det faktisk slet ikke er så svært, og de synes, at børnene lærte noget. Underviserne blev også klogere på hinandens baggrund undervejs, og der var en lidt anden rollefordeling end normalt, når det var de, som kan tale dialekt, der var mest på hjemmebane”. Som en del af projektet tog eleverne ud i klitterne, hen på kirkegården og ud til den gamle redningsstation for at smage på de ord og fortællinger, der er forbundet med stederne. ”Folkeskolereformen forsøger at rykke ved, hvad der er rigtig og god skole. Dialektfestivalen var ikke bare inddragende, men skabte også en varieret skole-

36

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

dag med mere bevægelse, når eleverne for eksempel cyklede ud til klitterne og undervejs lærte biologi i mødet med planter og dyr. Det skulle jo se sådan ud i skolen hele tiden. Alle læringsmål kunne vinges af”, siger Trine Holck Grundahl.

SMÅKAGEKONKURRENCE OG STOLTHED Forskellige kirkelige aktiviteter, der normalt ligger om aftenen og i weekenden, blev i anledning af festivalen flyttet til skoletiden, men der var også en aften med middag og koncert med bandet West for Wrist, hvor både børn og voksne var velkomne. Det samme gjaldt naturligvis for en særlig kulturaften med foredrag fra lokalhistorisk arkiv, gamle lege og fortællinger samt husholdningsforeningens småkagekonkurrence. Udfordringen for lokalsamfundet var at glemme, at læreren er en autoritet, der har eneret til at lære fra sig. ”Alle skal ikke være lærer, men man kan sagtens være god til noget andet og så vise eleverne det. Det var for eksempel tydeligt, at den lokale gospelkorsanger Aage Lilleøre kunne få dem til at synge – og at det skabte nye relationer og sammenhold på tværs af generationer. Meldingen fra både forældre og lærere er, at børnene under dialektfestivalen er kommet

hjem fra skole og af sig selv har fortalt en hel masse om deres oplevelser. Så ved man, at det har virket”, siger Trine Holck Grundahl. Hun har interviewet nogle af de deltagende børn, og indtrykket er, at også de yngste generationer i Harboøre værner om dialekten: ”Børnene synes, at dialektfestivalen var sjov, og de er ufatteligt stolte af deres lokalsamfund og deres sprog. De forstår dialekten, men bruger den ikke til at tale med. De synes ikke, at det er pinligt, men de gør det bare ikke. Jeg håber derfor også, at projektet har været med til at give dem en kulturel stolthed og se det lokale sprog i en større sammenhæng. Det tyder tilbagemeldinger fra lærere og forældre da også på”. Det var tilfældigt, at dialektfestivalen i Harboøre løb af stablen i september, umiddelbart før Danmarks Radio satte fokus på dialekter over hele landet i en hel uge. Men Trine Holck Grundahl tror også, at den lokale festival på vestkysten har fanget en tidsånd: ”Dialekt er noget af det hippeste. Det er en måde, hvor du kan skille dig ud og have kant. Så er du noget og holder fast i det, der gør dig til den, du er. Sprog og kultur hænger unægteligt sammen, og dialekten knytter mennesket til en fortid, så det har noget at se ud fra mod en fremtid”. Så hun war glår ve’ at fejr’ æ språg i Ha’bør…


FANTASTISK LIGGEKOMFORT TIL FANTASTISKE PRISER Jensen Prestige Aqtive III

56.999,SPAR 19.197,-

Jensen Prestige Aqtive III 180 x 200 cm. Topmodel med indbygget massage, som kan styres fra mobilen eller den medfølgende fjernbetjening. Kom ind og oplev den. Excl. ben. Normalpris 76.196,-

Jensen Ambassadør Nordic Line Boks

Jensen Ambassadør Kontinental

180 x 200 cm. Excl ben.

180 x 200 cm. Excl ben.

Normalpris 23.997,- Spar 5.998,-

Normalpris 29.399,- Spar 7.400,-

17.999,-

21.999,-

GRATIS TILBEHØRSPAKKE

Ved køb af en Jensen seng medfølger en gratis Veigaard Premium tilbehørspakke med 2 sæt lækre dundyner med pude, stræklagner og rullemadrasser. Værdi 2.152,-

2 stk. 90 x 200 cm. Elevationsbund med 28 lameller, heraf 5 justerbare 5-zonet posefjedremadrasser med kraftig polstring. Topmadras med indlæg af 60 mm naturlatex eller anatomiskum. Incl trådløse fjernbetjeninger samt polstrede madras-styrere. Viste topmadras er mod merpris. Excl ben og gavl. Gavl: kr, 2.499,-

Normalpris 23.799,- Spar 10.800,-

12.999,-

BLACK FRIDAY DEN 25. NOVEMBER ÅBENT TIL KL. 19

Alle priser er inkl. 25 % moms. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Tilbuddene gælder til og med 30. november 2016.

BLACK FRIDAY

Opus Deluxe elevation


TRANER TRIVES I DET VESTJYSKE TRANEBESTANDEN ER I FREMGANG, OG DERVED ER FLERE OG FLERE HELDIGE AT SE DEN FLOTTE OG MEGET STORE FUGL.

TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN. FOTO: MIKKEL JEZEQUEL. ALOPEX MEDIA

Pludselig bliver hoveddøren revet op. Vi sidder på kontoret og arbejder. "Traner!" bliver der råbt ude fra entreen, og så en adresse. Så er vedkommende væk igen. Vi ser på hinanden, naturfotografen og jeg. Traner! Wau, det er ikke hver dag, det sker. Sikke en oplevelse. Det er cirka tre år siden nu, og episoden er den første af sin slags. Siden da har flere og flere kontaktet os med informationer om observationer af traner. Endda mine egne forældre, som så en stor flok i Gørding ved Nissum Fjord i sommer. Da jeg var teenager, husker jeg, hvordan fire traner en eftermiddag svævede hen over haven i ret lav højde - eller også virkede det bare som lav højde, fordi de var så store. Fire kæmpedyr i elegant glidende flugt, nærmest i takt med udstrakte halse pegende frem mod destinationen. Et imponerende syn som automatisk fik en til at stoppe op og blive stille og bare se med hovedet bagover. Siden har jeg ikke set dem. Det er nok 17 år siden. Men i foråret på en gåtur forbi Staby Kirke måtte jeg stoppe og blinke en ekstra gang. Tre traner gik som det naturligste i verden og pillede med næbbene mellem stubbene på en mark. To store og en mindre

38

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

grå. Nu var det endelig mig selv, der kunne drøne hjem, rive døren op og råbe "Traner!". Og naturfotograf Mikkel Jezequel var hurtig på pletten denne gang og nåede at få taget et billede. Senere på sommeren oplevede jeg tre traner lette på heden, hvor jeg hørte den karakteristiske elefantagtige trut-lyd, de udstøder. En stor oplevelse. En oplevelse som flere og flere deler. Vi har fortsat fået enormt mange henvendelser i år fra folk, der har traner gående på en mark, og Mikkel Jezequel har været heldig at få et enkelt billede ind imellem. Det er skønt, og vi er altid glade for alle naturtips!

FREMGANG I HELE LANDET Det viser sig, at det ikke bare er os og vores naboer og bekendte, der er usandsynligt heldige at se de store fugle i år. Tranerne er i fremgang i hele Danmark også i det vestjyske. Det fortæller formand for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Vestjylland, Lars Holm Hansen. "Man har lavet to store Atlas-undersøgelser, som man kalder det, med fugle i Danmark. Her inddeler man hele Danmark i kvadrater af fem gange fem me-

ter, og så registrerer man alle fugle, der yngler i hvert kvadrat. I starten af 70'erne var der to kvadrater med ynglende traner i hele Danmark. Det var i det, der nu hedder Nationalpark Thy og så ved Skagen. I 90'erne undersøgte man igen, og her var der 13 kvadrater. Netop i disse år er man i gang med en tredje undersøgelse, som er færdig om et år, men resultaterne viser indtil videre, at der er 127 kvadrater med ynglelokaliteter for traner", forklarer Lars Holm Hansen. Og nu er det ikke kun i Nordjylland, de yngler, men i hele landet.

BEDRE TILPASNING I Vestjylland er både Vest Stadil Fjord, Ulfborg Statsskovdistrikt, Storådalen ved Idom og Lønborg Hede blandt ynglelokaliteterne, og DOF modtager da også flere indberetninger fra folk, der har set tranerne. I år er der indberettet over 40 observationer ved Vest Stadil Fjord - en havde set en flok med hele 22 traner. Men også ved Nissum Fjord, Skjern Enge, Tipperne og Værn Enge er der set traner flere gange. "Ser man langt tilbage i tiden, så er der ingen tvivl om, at der har været en del traner i Danmark. Mange stednavne hedder noget med ’trane’. Tranekær


på Langeland for eksempel. Frem til 1970'erne blev tranen mere og mere sjælden. Både i Danmark men også i Europa. Hvorfor den blev mere sjælden, ved jeg faktisk ikke, måske har det noget med jagt eller forstyrrelse af levesteder at gøre", siger Lars Holm Hansen. Han har dog et bud på, hvorfor tranen, der i øvrig er fredet og rødlistet herhjemme, nu er i fremgang: "Tranen er især i fremgang i Tyskland, og her forklarer man fremgangen med, at der er kommet meget bedre beskyttelse både af tranens ynglepladser og de steder, den raster, når den er på træk, og så dens overvintringssteder i Sydeuropa. Det er for eksempel i Spanien. Og når der er mange traner i Tyskland, så er det nærliggende for nogle af dem af flytte her til Danmark". Lars Holm Hansen mener desuden, at tranerne også selv har ændret sig: "Samtidig med, at der er større fokus på at beskytte tranernes ynglepladser, så har tranerne også tilpasset sig betingelserne. De er langbenede fugle, som gerne vil have deres reder på en lille ø i sumpet terræn, hvor rederne er beskyttet fra rovdyr som ræve. Det er derfor tranerne for eksempel er glade for Vest Stadil Fjord. Før i tiden skulle der store moseområder til, før tranerne ville slå sig ned, men nu er de tilfredse med meget mindre lokaliteter, hvilket gør, at de kan yngle flere steder. De er heller ikke helt så sky i deres adfærd, hvilket nok skyldes, at der er flere og flere reservater, hvor de har fred og ro. Men de vil stadig gerne yngle i forholdsvis tilbagetrukne og rolige steder", forklarer Lars Holm Hansen.

I Japan er tranen et helligt dyr, der symboliserer blandt andet lykke, visdom og social opstigning, og mange japanske kunstværker viser traner i deres karakteristiske parringsdans. Noget man nu også kan være heldig at opleve herhjemme. Måske ved Vest Stadil Fjord eller lidt længere væk ved Vejlerne, hvor der er en stor bestand af traner. Lars Holm Hansen har selv haft den store oplevelse at se tranerne danse for syv år siden. Det var ikke herhjemme, men i Sverige, som også er et land, hvor mange traner yngler. "Vi arrangerede en tranetur med DOF Vestjylland, hvor vi kørte i bus til Hornborgasøen i Sverige, som er et kendt stop for tranerne på deres trækrute. Vi kom klokken fem om morgenen og stod ud i morgenluften til lyden af 16.000 traner på rast. Det var i april, så jeg oplevede også tranedans", fortæller Lars Holm Hansen. Som et lille kuriosum kan tilføjes, at tranen er meget alsidig i sin kost. Den spiser plantedele, korn, insekter og smådyr. Og så er den glad for kartofler. Og netop den store plads ved Hornborgasøen har engang huset et snapsedestilleri, som havde store mængder kartoffelskræller som affald. Lige noget for tranerne,

der derfor slog sig ned på deres træk i større og større flokke. På den måde startede det, der nu er et tilløbsstykke for ivrige tranekiggere.

FOTOMULIGHEDER RYKKER TÆTTERE PÅ Lars Holm Hansen har dog som mange andre også været heldig at opleve traner herhjemme i Vestjylland. Så sent som her i efteråret har han slået vinduet op hjemme i Grønbjerg til lyden af tranens trompet, da et par stykker fløj henover hans hus. Men han kan ikke give konkrete råd til dem, der ønsker at opleve de vestjyske traner. "Man kan selvfølgelig opsøge lokaliteterne, hvor de yngler. Men de er ofte ude og fouragerer, og det kan være langt væk, og de opsøger tit nye steder. Så man kan ikke forudsige, hvor de er. Men det er jo også det, der er så dejligt ved fugle", siger han. Fotomæssigt var det for bare fem-seks år siden vores naboland Sverige, som var den naturlige destination, hvis man ville fotografere den imponerende fugl. Det krævede en god blanding af nøje planlægning og held som alt andet fotografering. Men tænk sig: Nu kan man ’nøjes’ med at have heldet med sig herhjemme i baghaven i Vestjylland og faktisk have chance for at få en trane i kassen, hvis man har sit kamera med sig på det rigtige sted.

ALOPEX MEDIA

EN HELLIG DANSEFUGL

Alopex Media er en naturfotografisk virksomhed, der ligger i Staby.

Med en højde på omkring 120 centimeter og et vingefang, der kan blive over to meter, er tranen da også en iøjnefaldende fugl. Den er grå med en pjusket hale, som minder lidt om en struds, og så har den en rød plet på hovedet. Man kan godt forveksle tranen med en stor fiskehejre, når man ser den flyve, men man kan skelne ved, at fiskehejren flyver med krum hals, og tranen med udstrakt hals og ben. Tranen er især kendt for sin lyd, der lyder lidt som en elefants trompeteren og så sin dans i ynglesæsonen om foråret, hvor parrene kurtiserer.

Bag virksomheden står naturfotograf Mikkel Jezequel og journalist Kamilla Husted Bendtsen. Alopex Media leverer tekst og billeder fra og om naturen til diverse magasiner mv. Naturfotograf Mikkel Jezequels bedste skud sælges desuden på print til hjemmet på webshoppen naturbilledertildinbolig.dk, hvor der blandt andet er en kategori med udelukkende vestjyske billeder. Læs mere på alopexmedia.com eller på naturbilledertildinbolig.dk

ÅBENT HUS Søndag 15. januar 2017 kl. 10.00 – 15.00 Kom og se det nye varmeværk... Vi byder på kaffe og rundstykker fra kl. 10.00. Senere åbner vores pølsevogn, som byder på pølser med brød og en øl eller sodavand.

Tag familien med!

LEMVIG VARMEVÆRK . VESTAVEJ 2 . 7620 LEMVIG

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

39


Lækre gaver & ting til hjemmet

1 Glas juletræer Elegante glas figurer. Gammelgård Glas.

2 PH Lampe

1

Klassisk PH lampe fra Louis Poulsen. Pinholt, Klinkby.

3 Mette Ditmer

Flotte tekstiler fra Mette Ditmer. Tæppegården

4 BeoSound 1

BeoSound 1 giver dig imponerende 360-graders lyd i et elegant, solidt og trådløst design. Pris kr. 9.995,Bremdal Radio

3

5 [DIALÆJD] Plakater

2

Plakater med sjove ord fra Vestjylland. Fået i 3 str. og inkl. ramme. Priser fra kr. 298,Complot.dk

4

6 Hästens Sengetøj

[DWASK]

Dynebetræk 135x200 kr. 1575,Hovedpudebetræk 60x63 kr. 399,Søvn & Comfort

6

7 Mette Ditmer plaid

5

Tæppegården

8 BeoPlay A1

9

[Energiforladt]

Fantastisk lyd forenet med et robust og transportabelt design. Pris kr. 1.999,Bremdal Radio

9 Kjellerup puder

8

Bløde puder til enhver sofa, Tæppegården

10 TEMPUR® hovedpuder Søde juledrømme. 25% på TEMPUR® hovedpuder. Kallesøes bolighus.

7

God søvn, fornyet energi og velvære står øverst på de flestes ønskeseddel, og med en hovedpude fra TEMPUR kan du imødekomme dette. TEMPUR materialet giver dig øjeblikkelig afslapning og fremragende komfort, så du oplever unik støtte og den bedst mulige nattesøvn. TEMPUR® Traditional pudekollektion

11

Vælg mellem Traditional puden, Breeze™ udgaven for en køligere sovefornemmelse, EasyClean™, hvor hele puden kan vaskes eller den nye North™ pude, der matcher TEMPUR® North™ kollektionen.

TEMPUR® Ergonomisk pudekollektion Vælg mellem Original puden, der følger rygsøjlens naturlige kurve, Millennium, der omslutter nakken eller Ombracio, der støtter din foretrukne sovestilling, også hvis du sover på maven.

Se mere på www.tempur.com

10

Spar 25% på alle TEMPUR® hovedpuder

11 Flagermusestol Flagermusestol Melissa, Mocca 80x57x72cm Veigaard Møbler. Kr. 1.999,-

Hvordan får vi flere venner, likes, kommentarer og delinger? Hvordan kan det bedst betale sig at bruge facebook professionelt? Hvordan når vi helt ud til den rigtige målgruppe på facebook?

Kontakt journalist og kommunikationsrådgiver Erik Poulsen, der i syv år har arbejdet med facebook for virksomheder, foreninger, events, medier og politikere langs vestkysten

40 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

T: 2043 1716 ep@ansatz.dk ansatz.dk

Kampagnen løber fra den 16.11.2015 til den 23.12.2015. Den kan ikke kombineres med andre rabatter/tilbud. Der tages forbehold for udsolgte produkter og trykfejl.

Forkæl dem du holder af med årets bedste julegave – god nattesøvn med TEMPUR.


-20%

på alle Dyner og puDer

Velkommen til Tæppe-Gården i Lemvig Din lokale specialforretning, som altid har et bredt udvalg af varer, så vi altid kan tilbyde det,

Ring efter gardinbusserne – vi ta’r mål, syr og monterer!

som vores kunder ønsker. Den gode professionelle service – intet mindre! Tæppe-Gården Lemvig ApS, Østergade 18, 7620 Lemvig, tfl.: 97 82 00 20

Tæpper & Gulve

Gardiner

Solafskærmning

Metervarer

Boligtekstiler

Afpassede tæpper

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

41


BILLIG VARME fra DYRT VÆRK LEMVIG VARMEVÆRKS NYE VARMEFORSYNING TIL LEMVIG, NØRRE NISSUM OG KLINKBY ER MED EN PRIS PÅ 109 MILLIONER KRONER LEMVIGEGNENS DYRESTE BYGGERI I NYERE TID.

TEKST: ALLAN DAMGAARD. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

Det begyndte så absolut i det små for 53 år siden. Med blot 15 forbrugere på den samme vej i Lemvig. Og med en betydelig skepsis fra det omkringliggende samfund: Skulle varmeforsyningen nu være en fælles sag, som kommunen skulle blande sig i ved at give garanti for et lån til et nyt varmeværk i Lemvig? I dag er der sikkert ingen, der stiller spørgsmålstegn ved at have en fælles varmeforsyning. Og slet ikke i Lemvig for tiden. Det går nemlig forrygende med varmeprisen, der fra 2015 til 2016 faldt med en tredjedel og gør Lemvig Varmeværk til et af landets billigste varmeværker. Samtidig har Lemvig Varmeværk opført et nyt varmeværk lige syd for Lemvig by. Et værk til den nette sum af 109 millioner kroner, hvis ledningen fra det nye til den gamle værk regnes med. Varmen skal stadig distribueres fra det gamle værk på Industrivej inde i byen. Det nye Lemvig Varmeværk er Lemvigegnens dyreste byggeri. Måske ikke ligefrem det dyreste nogensinde, men det er i hvert fald det dyreste i ’nyere tid’.

NYT VÆRK ER RETTIDIG OMHU Forklaringen på udflytningen skal findes inde på det gamle værk, der ligger lidt klemt inde mellem industri og beboelsesejendomme. Både den gamle biogasmotor og fliskedlerne var ved at være udtjente, og valget stod mellem at renovere det gamle værk eller bygge nyt uden for byen. ”Det var meget fornuftigt at bygge et nyt varmeværk frem for at foretage store investeringer på det gamle Lemvig Varmeværk. Vi kan jo kalde det rettidig omhu”, siger Svend Erik Bjerg, driftsleder på Lemvig Varmeværk.

42

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

Han overtog roret på varmeværket i 2012, og fortiden hos A.P. Møller-Mærsk fornægter sig ikke. Den maskinmesteruddannede Svend Erik Bjerg sejlede nogle år for A.P. Møller-Mærsk, hvor både grundlæggeren og efterfølgerne levede og stadig lever efter det legendariske motto om at udvise rettidig omhu. Det var tilbage i efteråret 2013, at Lemvig Varmeværks bestyrelse tog hul på diskussionen om at bygge et nyt varmeværk uden for byen – og fandt ud af, at dét ville være den bedste løsning. ”Den gamle biogasmotor var efterhånden ved at være udtjent. Der var behov for en ny og større biogasmotor, så vi kunne aftage mere biogas og producere mere strøm og varme. Samtidig nærmede fliskedlerne sig også en udskiftning. Der var generelt behov for et up-to-date-værk med den nyeste teknologi”, siger Svend Erik Bjerg. ”Vi kom ret hurtigt frem til, at det var mest fornuftigt at bygge et nyt værk. Pladsen var efterhånden for trang på Industrivej, og rent miljømæssigt så Lemvig Kommune også gerne, at vi flyttede til en adresse uden for byen i stedet for at ligge klos op ad et boligkvarter inde i byen”, siger Niels Stidsen, formand for Lemvig Varmeværk. Svend Erik Bjerg skønner, at det ville koste 60-75 millioner kroner at foretage de nødvendige investeringer på det gamle varmeværk. Biogasmotor med større kapacitet Netop biogassen spiller en central rolle på Lemvig Varmeværk i disse år, og derfor har det været givtig at få en ny biogasmotor. Den har nemlig en kapacitet, der er 50 procent større end den gamle motor. Det giver Lemvig Varmeværk mulighed for at aftage en større mængde biogas, og det kan Lemvig


Vi eren3robot i én...gøre arbejdet..! Lad Butik Webhandel Vi ... Foretager mål og vurderinger Opstarter robotten hos dig Hjælper dig i gang med brug

Du får ... Rådgivning = rette køb DIN personlige sælger Altid nyklippet græs Tid til noget du hellere vil

Vi tilbyder dig ... Årlig service og vedligehold Opdatering • Reparation Reparation

Værksted

• Fremstilling af alt i jern

Fabjergkirkevej 51 www.hm-specialbutikken.dk T: 9789 3012

LEMVIGBANEN THYBORØN

Lemvigbanen er en del af Midtjyske Jernbaner

Rønland Harboøre Vrist Victoria Street Station

Str and e Ne jru p Kli nkb y Ball eby

LEMVIG

Tag toget... • Tag på opdagelse med Lemvigbanen. Rejs hele familien hele dagen med vores Familiebillet for kun DKK 99,• Vi kører med ca. 200.000 rejsende om året – vi har også plads til dig

Armose Bonnet Ramme Fåre Sinkbæk Bækmarksbro Amstrup

FAMILIE

• Machen Sie einen Tagesausflug mit der Lemvigbanen. Nur DKK 99,- für die ganze Familie • Wir befördern jährlich ca. 200.000 Fahrgäste – auch für Sie haben wir Platz

VEMB

BILLET

DAG S BILLE T 2 VOKSN E 4 BØRN +

• Make a daytrip on Lemvigbanen. Only DKK 99,- for the entire family • We carry about 200.000 passengers a year – there is also room for you Banegårdsvej 2 . 7620 Lemvig T: 97 82 00 19 E-mail: mjba@mjba.dk . Web: mjba.dk

DKK

99,-

Familiebillet Family Ticket Familienkarte Day Ticket: 2 adults + 4 children Tageskarte: 2 Erwachsene + 4 Kinder

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

43


Biogas, der kun befinder sig få kilometer fra det nye Lemvig Varmeværk, godt levere. Lemvig Biogas, der også udvider sin kapacitet i disse år, har aldrig produceret så meget biogas, som værket gør i øjeblikket. Lemvig Varmeværk bruger biogassen til både strømog varmeproduktion. Strøm produceret på biogas afregnes til en fordelagtig pris. Den høje afregningspris løber frem til i hvert fald 2020, hvor Folketingets nuværende energiforlig udløber. Samtidig bruges biogassen også til varmeproduktion, og jo mere biogas, jo mindre træflis er der behov for. 40 procent af Lemvig Varmeværks varmeproduktion sker i dag på biogas, men træflis er med 55 procent stadig hovedbrændslet på varmeværket. På efterårets generalforsamling kunne formand Niels Stidsen konstatere, at biogas igen i år er det absolut mest fordelagtige brændsel for Lemvig Varmeværk.

INGEN VARME FØLELSER I 1992 De varme følelser for biogassen havde Lemvig Varmeværk bestemt ikke tilbage i 1992, hvor den første gas blev sendt fra biogasanlægget i Rom ind til varmeværket på Industrivej i Lemvig. Politikerne i Lemvig Kommune var af staten blevet pålagt at vælge mellem biogas og naturgas som en del af varmeforsyningen i Lemvig. De valgte biogassen. Men der var stor ballade om den pris, som Lemvig Varmeværk skulle betale for biogassen. Varmeværket mente, at prisen var for høj. I dag er de kritiske røster mellem de to parter forsvundet, og forbrugerne i Lemvig, Nørre Nissum og

44

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

Klinkby kan glæde sig over, at biogassen nu er hovedforklaringen på, at varmeprisen det seneste år kunne sættes ned med en tredjedel. Varmeprisen for et såkaldt standard-parcelhus på 130 kvadratmeter med et forbrug på 18.100 kWh er 8625 kroner om året. Det har Lemvig Varmeværks forbrugere betalt i det seneste regnskabsår, og det beløb er der også budgetteret med i indeværende regnskabsår. ”Den lave pris betyder, at Lemvig Varmeværk fortsat er blandt de billigste af de varmeværker, vi med rimelighed kan sammenligne os med”, siger Niels Stidsen. Det nye Lemvig Varmeværk – som man kan se ude fra Ringkøbingvej, når man ankommer til Lemvig fra syd – er taget i brug, selv om den sidste finish mangler visse steder. Det gælder for eksempel udenomsarealet.

KØRER LÆNGERE PÅ LITEREN En ny fliskedel blev taget i brug tidligere på efteråret i det komplet up-to-date varmeværk. ”Vi har fået et værk med den nyeste teknik inden for varmeværker. Vi har fået et anlæg, hvor vi udnytter brændslet så effektivt som muligt. Vi kører ganske enkelt længere på literen”, siger Svend Erik Bjerg. På det gamle varmeværk var pladsen efterhånden også blevet for trang for det administrative personale, der blev udvidet med én medarbejder, da Lemvig Varmeværk fusionerede med værkerne i Nørre Nissum og Klinkby, og dermed fik flere forbrugere at skulle tage sig af. ”Vi har nu fået optimale forhold til vores medarbejdere, og det er også vigtigt, at vi er en attraktiv


LEMVIG VARMEVÆRK Lemvig Varmeværk a.m.b.a. blev stiftet den 13. juni 1963 med blot 15 forbrugere på samme vej som aftagere. 1992 var et centralt år i varmeværkets historie. Her blev det til et kraftvarmeværk og begyndte at modtage biogas til både strøm- og varmeproduktion. Samtidig kom beboerne i Lemvigs østby med på ledningsnettet. Det betød, at antallet af forbrugere i løbet af få år voksede fra 825 til cirka 2000. I 2015 fusionerede Lemvig Varmeværk med varmeværkerne i Nørre Nissum og Klinkby. Fusionen betød, at antallet af forbrugere steg fra 3050 til 3600. I august 2015 blev det første spadestik taget til det nye Lemvig Varmeværk på Vestavej syd for Lemvig. Pris for det nye værk: Cirka 109 millioner kroner. Det nye værk indvies i januar 2017. Antal medarbejdere: 9.

VÆRKETS BRÆNDSEL Lemvig Varmeværks brændselstyper gennem årene illustrerer meget godt samfundsudviklingen mod et stadigt mere miljørigtigt brændsel. Hovedbrændslet har i cirka-årstal været: 1963-1984: Fuelolie og senere fyringsolie 1984-1988: Kul 1988-2004: Træpiller og træbriketter 2004-: Træflis. Fuelolie er en tyktflydende olie, der skulle opvarmes før brug. Biogassen kom til i 1992 og har i de seneste år udgjort en stigende andel af brændelsforbruget. 40 procent af varmen produceres i dag på biogas.

PANASONIC VARMEPUMPE - TILPASSET DET NORDISKE KLIMA

Kontakt os og få den bedste service...

Spar op til 60% på varmeregningen! Vi er certificeret og godkendt el installatør – vi ved hvad vi snakker om...

KØB DEN LOKALT

NU KUN

13.790,Incl. standardmontering

El-installationer ApS

Tlf. 9783 6500 – en god forbindelse siden 1938 Thyborønvej 8 • Klinkby • 7620 Lemvig info@pinholt-elinstallationer.dk www.pinholt-elinstallationer.dk

En del af

– Danmarks stærkeste el og energi installatører

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

45


arbejdsplads, så vi kan tiltrække dygtige medarbejdere”, siger Niels Stidsen. Medarbejderne er rykket ind på det nye varmeværk og har taget de nye faciliteter i brug. Da de første planer om et nyt varmeværk blev fremlagt, var det meningen, at det skulle bygges i flere etaper. Men det var billigst at bygge det hele på én gang, og dermed er Lemvig Varmeværk godt rustet til fremtiden.

GEARET TIL NYE UDFORDRINGER Der er nemlig plads til, at der både kan installeres en ekstra biogasmotor og en ekstra fliskedel. ”Det er bygningerne forberedt til, og de kan installeres uden de store foranstaltninger ved bygningerne. Det er meget hensigtsmæssigt, at der er taget højde for denne udvidelsesmulighed. Så er vi gearet til de udfordringer, der måtte komme på

46

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

varmeforsyningsområdet i Lemvig Kommune” siger Svend Erik Bjerg. Foruden de store energikilder i form af træflis og biogas har Lemvig Varmeværk også mulighed for at benytte bioolie og naturgas. Sidstnævnte findes på værkerne i Nørre Nissum og Klinkby, der blev opført som naturgasfyrede kraftvarmeværker. Det gamle varmeværk på Industrivej lukkes ned i det tempo, der er mest hensigtsmæssigt i forhold til produktionen. En del af det gamle værk vil dog blive stående. Det varme vand bliver nemlig sendt fra det nye værk til det gamle og fordelt derfra til det forgrenede ledningsnet i byen.

Artiklen er produceret i samarbejde med Lemvig Varmeværk

Reparation af plæneklippere og andre havemaskiner...

Reparation Reservedele Tilbehør Nye maskiner

AUT. VVS-MESTER

Skynd dig ind til...

Houe Smed & VVS Houmåvej 22 . Houe . 7620 Lemvig . Tlf. 9783 6302


KVALITET TIL FANTASTISKE JULEPRISER Consul lænestol m. skammel Stressless® Consul (M) lænestol med trin-løst glide-funktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med sort batick læder overalt. Fodskammel med vippefunktion.

Begrænset parti

Stressless CONSUL

®

SOVESOFA

3.999

7.999 SÆTPRIS

Stort udvalg af hovedpuder fra...

Lux boks Boksmadras med 5 cm tyk topmadras af koldskum. Stærk konstruktion med fast og fleksibel liggekomfort. 120 / 140 x 200 cm. Excl. ben / meder.

KUN KR.

2.999 SPAR

25% PÅ ALLE HOVEDPUDER FRA Tempur

Hjørnesofa m. Chaise Long og ø-afslutning

Modulsofa

Kiwi modulsofa i slidstærkt stof.

Palermo. 340 cm.

Vejl. pris kr. 17.999,- SPAR 50%

Vejl. pris kr. 21.989,- SPAR 30%

Byg din egen sofa..!

– dit møbelhus i 4 etager

NU KUN

8.999

Byg din egen sofa..!

NU KUN

15.392

Østergade 17 7620 Lemvig Tlf. 97 82 12 84


REVUE 9. SEPTEMBER

SKET SIDEN SIDST MAGASINET SER TILBAGE PÅ STORE OG SMÅ NYHEDER FRA VESTKYSTEN DE FORGANGNE MÅNEDER.

12. SEPTEMBER

22. SEPTEMBER

PAR DRUKNER I HAVET

VATTENFALL-MØLLER PÅ HAVET

HAVET GNAVER I KYSTERNE

Et tysk par i 80 års-alderen omkommer ved en drukneulykke i Vesterhavet ud for Henne Strand, syd for Ringkøbing Fjord. Dermed er tre tyske badegæster druknet denne sommer ud for vestkysten. Den 22. august var det en ung mand, der omkom ud for Årgab ved Hvide Sande.

Vattenfall vinder opgaven med at bygge de kystnære havvindmøller ud for Harboøre Tange og Hvide Sande, hvis Folketinget holder fast i energiaftalen fra 2012. Vattenfall har rykket de kystnære havvindmøllerne længere ud på havet ved Holmsland Klit efter dialog med beboerne i området og for at imødekomme kritikken fra Søndervig, hvor sommerhuskoncentrationen er særlig stor. Den anden park – Vesterhav Nord - bliver placeret tættere på land ud for Harboøre Tange, hvor der ifølge energiselskabets udtalelser til netmediet Ingeniøren "ikke er de samme rekreative interesser at tage hensyn til".

Skrænterne ved Gjellerodde er blandt de steder, hvor de seneste års kyst-erosion er tydeligst. Lemvig og Ringkøbing-Skjern Kommuner er i øvrigt ifølge en dugfrisk kystanalyse blandt de kommuner, hvor havets stigning forventes at give stigende problemer i de kommende år.

9. SEPTEMBER VRAG FUNDET EFTER 100 ÅR Det sidste skibsvrag fra Jyllandsslaget i 1916 ud for vestkysten - den engelske krydser HMS Warrior - er fundet. Dykkerfirmaet JD-Contractor har på en ekspedition for Sea War Museum i Thyborøn lokaliseret vraget, der lå 19–27 sømil fra de officielle positioner i den nordlige del af Nordsøen. 16 ud af de 24 kendte vrag fra verdenshistoriens største søslag har i øvrigt haft besøg af dykkere, der er mere interesseret i metalskrot end kulturarv. Sea War Museum i Thyborøn tager afstand fra vandalismen, der i England regnes som gravskænderi.

Regeringen og Dansk Folkeparti sår fortsat tvivl om aftalen mellem stort set alle partier i Folketinget. I november viser et notat fra regeringen, at hele 6200 arbejdspladser er på spil, hvis regeringen får opbakning til sit ønske om at droppe de kystnære møller.

21. SEPTEMBER

26. SEPTEMBER ULV I VESTJYSKE PLANTAGER I de seneste år er der jævnligt kommet meldinger om observation af ulv i og omkring Hoverdal Plantage, øst for Tim. Det har hidtil ikke været offentligt dokumenteret med fotos, men nye billeder ser nu til at bekræfte, at der er rent faktisk lever en ulv i Ulfborg-området. I midten af oktober mister en fåreavler fire får efter ulveangreb i Idom ved Holstebro. Det fastslår Naturstyrelsen efter en undersøgelse af bidemærkerne i kadaverne.

LAKSEN KLARER SIG SELV Storåen er den første å i Danmark, hvor laksen kan reproducere sig selv. Det er derfor besluttet at standse udsætningen af fiskeyngel, som ellers i mange år har været med til at sikre laksebestanden i åen. Den historiske danmarksrekord for største laks blev i øvrigt den 5. oktober uofficielt slået af en laks i Storåen på intet mindre end 1,41 meter.

3. OKTOBER NY SUPERKAJ I THYBORØN Thyborøn Havns store ambitioner om at blive ud- og indskibshavn for gods, grus og vindmøller kom et stort skridt videre med indvielsen af den ny Limfjordskaj. Den ligger i svinget til højre, når man ankommer fra Tangen.

Vi producerer tryksager med omtanke ... og det virker! Kontakt os på tlf. 96 800 700

SINCE 1898

Trykkerivej 2 / 6900 Skjern / T. 96 800 700 / grafisk@strandbygaard.dk / Tryk på Strandbygaard.dk

Vi har følgende certificeringer: Svanemærket, FSC®, PEFC ™, ClimateCalc, ISO 9001, ISO 14001 og EMAS

48

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016


REVUE 6. OKTOBER

20. OKTOBER

Læs mere og følg udvalgte nyheder på facebook.com/MagasinetVestkysten og lemvig.nu

4. NOVEMBER

GÆS I VOLDSOM FREMGANG

REDNINGSAKTION LANGT UDE

KØBMAND I TANGSØ CENTRET

Dansk Ornitologisk Forening jubler over en markant fremgang i antallet af grågæs, der overvintrer langs blandt andet vestkysten - og varsler, at der vil komme endnu flere. Også bramgåsen har haft en eksplosiv udvikling langs vestkysten. Vestjysk Landboforening påpeger, at gæssene giver alvorlige problemer på blandt andet landbrugets marker og i vandmiljøet.

Redningsbåden fra Hvide Sande kommer en norsk lystsejler i havsnød til undsætning hele 135 kilometer fra kysten. En redningsaktion, der varer 40 timer.

I Bækmarksbro forstår man at hjælpe hinanden: Mens den lokale købmandsbutik udvider til det dobbelte, er varerne og den daglige handel rykket ind i Tangsø Centrets multihal.

29. OKTOBER MÅSKE FLERE TESTMØLLER

9. OKTOBER SANDFESTIVAL SLÅR REKORD Søndervig Sandskulpturfestival har slået sin egen publikumsrekord.Foreløbigt har 140.000 gæster været forbi årets udstilling af Afrikas vilde dyr, formet som kæmpestore sandskulpturer.

Høvsøre ved Bøvlingbjerg er i spil til flere testplaceringer til nye vindmøller. I forvejen er der fem pladser ved Høvsøre i nordenden af Nissum Fjord. Den langvarige diskussion om opstilling af fire forsøgsvindmøller på Velling Mærsk - tæt ved Vestjyllands Lufthavn i Stauning og Ringkøbing Fjord - ser til gengæld ud til at være afgjort. Et flertal på seks ud af syv medlemmer af byrådets Økonomi- og Erhvervsudvalget siger nej i begyndelsen af november.

4. NOVEMBER NYT KONTOR I VEDERSØ KLIT Feriepartner Hvide Sande overvejer at åbne et kontor i Vedersø Klit for at komme tættere på udlejere og feriegæster: "Det er et område med mere fred og ro, og hvor der er mere luft omkring husene end i især Søndervig og meget anderledes end Hvide Sande. Dermed er området et godt supplement, og samtidig vil vi gerne være med til at hjælpe området ind i en positiv udvikling", siger Jacob Muldkjær Rasmussen, direktør i Feriepartner Hvide Sande.

14. OKTOBER FISK KAN GYDE I VANDLØB Havørred, ål og andre fiskearter kan nu frit vandre fra Ringkøbing Fjord op til gydeområderne i Venner Å-systemet gennem nyanlagte vandløbsstrækninger nord for Højmark – ved Lambækken og op til Karsbækken.

19. OKTOBER

2. NOVEMBER VESTERHAVSOST TIL USA Vesterhavsosten, der får sin særlige karakter i havluften ved Bovbjerg Fyr, er på vej over på den anden side af Atlanterhavet. Madglade newyorkere skal nu også have glæde af osten, der laves på mælk fra økologiske køer på Lemvigegnen. Thise Mejeri får i øvrigt plads til mere end dobbelt så mange Vesterhavsoste, når udvidelsen af lageret er færdig.

DYNAMIT FJERNER BUNKER Med dynamit, spunsvægge og køreveje ud i havet har Kystdirektoratet i løbet af sommeren og efteråret fjernet de sidste af de farlige bunkere langs vestkysten. Blandt andet med en sprængning ved Fjand en aften i september.

Kig ind til os Vi er klar med lokal rådgivning til både private og erhverv. Vi er 7 engagerede medarbejdere, som tilbyder dig seriøs rådgivning og sund fornuft.

Sund fornuft www.sparv.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

49


PRISLISTE 2017 PRISLISTE 2016

FULD DÆKNING DÆKNING PÅ FULD PÅVESTKYSTEN VESTKYSTEN

Annoncører i Magasinet omtales gratis som Hotspot på netportalen lemvig.nu ANNONCETYPE

F J

STØRRELSE

GODT KØB

B 68 MM X H 75 MM

KR. 1.270,-

F

Magasinet kan læses online på www.lemvig.nu

KR. 1.500,-

J

4. april, 20. juni, september

BEST SELLER

B 104 MM X H 75 MM

KR. 1.775,-

E

HANSTHOLM

I 2016 udkommer vi: og november. 15. marts, 21. juni, Annonce-deadline 20. september og er fire uger før 22. november.

KLITMØLLER

udgivelsen.

Annonce-deadline er fire uger før udgivelsen.

B 104 MM X H 103 MM

I

Magasinet kan desuden afhentes gratis på en

Magasinet kan desuden afhentes gratis på en række turisttræfpunkter i Vestjylland. række turisttræfpunkter i Vestjylland. og udkommer gange årligt.på www.lemvig.nu Magasinet kanfire læses online og udkommer fire gange årligt. I 2017 udkommer vi:

B 68 MM X H 103 MM

E

NR. VORUPØR STENBJERG

KR. 1.975,-

I B 104 MM X H 157 MM

C

AGGER

KR. 2.975,-

C

THYBORØN

BEST SELLER

B 215 MM X H 75 MM

D

KR. 2.975,-

D

HARBOØRE

B 215 MM X H 103 MM

G H

PRIS EKSKL. MOMS

Magasinets oplag og og Magasinets oplag erer 27.500 27.500eksemplarer eksemplarer postomdeles til samtlige husstande i Lemvig postomdeles til samtlige husstande i Lemvig Kommune samt den vestlige del af kommunerKommune samt den vestlige del af kommunerne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Hele ne Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Hele vestkysten fra Hvide Sande i syd over Thorsminvestkysten fra Hvide Sande ii syd de og Thyborøn til Hanstholm nord.over Thorsminde og Thyborøn til Hanstholm i nord.

LEMVIG

KR. 3.300,-

G B 68 MM X H 320 MM

BØVLINGBJERG

KR. 3.300,-

H

BÆKMARKSBRO THORSMINDE

B 215 MM X H 157 MM

B

NR. NISSUM

VEMB

KR. 4.900,-

B

ULFBORG VEDERSØ

B 215 MM X H 320 MM

A

TIM

KR. 7.700,-

A

SØNDERVIG

RINGKØBING

Produktvisning på Shoppingside kan sammen med annonce tilkøbes for kr. 300,- Produktvisning uden annonce kr. 700,HVIDE SANDE

KØB 4 ANNO NC ER PR. ÅR O G FÅ 15% PÅ AL L E AN N ON C E R

P

LOGO

BLIV PARTNER > BAK OP OM MAGASINET KR. 2.495,-

UDGIVELSER I 2017 ANNONCER Henrik Vinther Krogh T: 9690 9900 E: annonce@lemvig.nu

APRIL - JUNI

50 MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

’02

JULI - SEPTEMBER

“KUN 625,- PR. GANG”

DISTRIBUTION Complot

UDGIVER MAGASINET LEMVIG.NU c/o Complot Media FOTO, LAYOUT & TRYK Henrik Vinther Krogh Langerhusevej 46, 7673 Harboøre Complot Media T: 9690 9900 T: 9690 9900 E: henrik@lemvig.nu KALENDEREN LEMVIG.NU complot@complot.dk 4. APRIL 2017 20. JUNIE:2017 SEPTEMBER 2017 Redaktion Helle Ringgaard FORÅR E: kalender@lemvig.nu SOMMER EFTERÅR Kamilla Husted Bendtsen

’01

NY

Med et partnerskab i Magasinet Vestkysten optræder dit firma-logo i 4 udgaver af Magasinet og på vores Hotspot-sider. B 68 MM X H 25 MM

REDAKTION Erik Poulsen, ansv. redaktør T: 2043 1716 E: redaktion@lemvig.nu

KLOSTER

’03

OKTOBER - NOVEMBER

’04 NOVEMBER 2017

VINTER

DECEMBER - MARTS


d. tilbu tter/ raba dre d an me s re bine kom

n ar nd i2 L) læ -og læ veres 710,- L med ør ( . e sead nakk tolen le der 8 ammel S æ r k l . a s n erb brow batick ,- Fod 350,. r elle rver i r 9.150 æder 2 fa de kl ige tick læ i batic ba arver i r f rige .- øv

HOUE SMED & VVS Houemåvej 22, Houe DK-7620 Lemvig T: 9783 6302 W: houesmed.dk Husk!

etag

2 84 VEIGAARD s i 4 MØBLER 82 1 u 7 h 9 l e f1. øbSønderkærvej • Tl vig t m DK-6990 Lem Ulfborg – di • 7T:6209749 1975 7 de 1 W: veigaard.dk erga

FA

O VES

Øst

.999

Kig ind til

LEMVIG KOMMUNE Rådhusgade 2 DK-7620 Lemvig T: 9663 1200 W: lemvig.dk

Få de første

21.000,SHS BYG skattefrit! Gudumbro 4, Gudum Udlej dit DK-7620 Lemvig sommerhus gennem Feriepartner T: 9786 3388 Vi tager os godt af dit hus W: shs-byg.dk Attraktiv provision,

Østergade 17 DK-7620 Lemvig T: 9782 1284 W: kallesoes-bolighus.dk er

- lige midt i Lemvig...

og gør det nemt at være udlejer Vore dygtige, lokale bureauer tilbyder:

stor fleksibilitet og

Thy

En god

Vejlby Klit

Vedersø Klit

Hvide Sande

www.feriepartner.dk

Nørregade 2b, Hvide Sande

Nørregade 2b, Hvide Sande

Tel: (+45) 9664 0200

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 97 93 80 22

www.feriepartner.dk/vejlby-klit

www.feriepartner.dk/hvide-sande

www.feriepartner.dk/vedersoe-klit

www.feriepartner.dk/thy

Foretager mål og vurderinger Rådgivning = rette køb VVS MESTER Opstarter robotten hos dig LEMVIG THYBORØN DIN personlige sælger Hjælper dig Remmerstrandvej i gang med brug 33 Altid nyklippet græs Tid til noget du hellere vil DK-7620 Lemvig

ANSATZ Møllebyvej 18 DK-6980 Tim T: 2043 1716 W: ansatz.dk

Bremdal Radio & TV

COMPLOT Langerhusevej 46, T: 7673 2043Harboøre 1716 T: 9690 9900 ep@ansatz.dk W: complot.dk ansatz.dk

LEMVIG VARMEVÆRK BREMDAL RADIO Industrivej 10 Bremdalvej 8 Erik Poulsen, DK-7620 Lemvig der i syv år DK-7600 StruerKontakt journalist og kommunikationsrådgiver 9664 44 events, medier T: 9782 0020 har arbejdet med facebook for virksomheder,T:foreninger, www.bremdal-radio.dk W: lemvig-varmevaerk.dk W: bremdal-radio.dk.dk og politikere langs vestkysten

LEMVIG GYMNASIUM Romvej 30, DK-7620 Lemvig T:9782 3822 W: lemvig-gym.dk

og facinerende udendørs faciliteter. POESIGÅRDEN Sandbækvej 12 1. juli - 30. august: Åben workshop DK-7570 Kom, prøvVemb og lav din helt egen... T:Glasfigur 9788 4066 .............. onsdage ........... kl. 12.00 - 14.00 W: poesigaarden.dk Relief .................... onsdage ........... kl. 14.30 - 16.30

HOLSTEBRO MUSEUM Museumsvej 2B DK-7500 Holstebro T: 9611 5010 W: holstebro-museum.dk

Besøg det smukke galleri med tilhørende café

JUL

Smykke ................. torsdage .......... kl. 12.00 - 14.00 AAGAARD TEKSTIL Dekorere og Korsgårdsvej 1 sandblæs glas ...... fredage ............ kl. 11.30 - 15.30 DK-7760 Hurup Thy T: 9795 2182 på Aagaard W: aagaard-tekstil.dk

fra 19. nov. til 18. CLAUDIS HAVE dec. . Gammelgårdvej Østergade 14- 1712 7650 Bøvlingbjerg hver dag kl. 14 T: 97 88 55 88 Lemvig Kunsthåndværkere DK-7620 fra hele landet udstiller T: 9788 og sælger spændende unika tøj, garn, G A8370 MM E L GstrikkeA AR D G L A S . D K W: claudishave.dk opskrifter og gaveartikler. I år er udstillingen udvidet til stuehuset med nye kunstnere LUNA bl. a. keramik, glas,RESTAURANT billeder, smykker m.m.

Tekstil

Havnen 36 Korsgårdsvej 1, DK-7620 Lemvig 7760 Hurup Thy Tlf. 97 95 21 82 T: 9640 6000 Håndværk Følg os på facebook W: restaurantluna.dk

www.aagaard-tekstil.dk SLAGTER MORTENSEN Vestergade 17 DK-7620 Lemvig T: 9782 1414 W: egastroshop.dk

OPLEVELSER

LEMVIG SUNDHEDSCENTER Søndergade 3, 5 DK-7620 Lemvig T: 9788 8011 W: lemvigsundhed.dk

GAMMELGAARD GLAS Galleri og workshop Gammelgårdvej 12 for børn og voksne DK-7650 Bøvlingbjerg Glas designer og fremstiller T:Gammelgård 9788 5588 glasfigurer, fade, billeder og glassmykker. W: gammelgaardglas.dk

MAD

LIVSSTILSHØJSKOLEN Højbjergvej 2, Gudum DK-7620 Lemvig T: 9788 8300 W: livsstilshojskolen.dk

KUNST & SMYKKER

KROP & WELLNESS

NYT SYN Torvet 3 DK-7620 Lemvig T: 9782 1319 W: nytsyn.dk

Sund fornuft T: 9733 1505

Trykkerivej 2 DK-6900 Skjern Fabjergkirkevej 51 T: 9780 0700 www.hm-specialbutikken.dk W: strandbygaard.dk T: 9789 3012

T: 9788 9800 W: kota.dk

SØVN & COMFORT Herningvej 76 DK-7500 Holstebro T: 9742 0277 W: sovn-comfort.dk

Årlig service og vedligehold STADIL SPAREKASSE Opdatering12, Stadil Bjerregårdvej Reparation DK-6980 Tim W: stadil-sparekasse.dk

får vi flere venner, likes, Hvordan kan det bedst betale sig at brugeKOTA facebook professionelt? A/S DB LÆDERVARER Håndværkervænget 11 Vestergade 7 Hvordan når vi helt ud til den rigtige målgruppe på facebook? DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig T: 9781 0505

Vesterhavsgade 44, Vorupør

www.sparv.dkSTRANDBYGAARD

HØJGAARDS SPECIALBUTIK Fabjergkirkevej 51 DK-7620 Lemvig T: 9789 3012 kommentarer og delinger? W:.hm-specialbutikken.dk

SPAR BÆKMARKSBRO Brogade 82 DK-7660 Bækmarksbro T: 9788 1811 Hvordan W: spar.dk

GODT LEGETØJ Ågade 9 DK-7620 Lemvig T: 2973 4189 W: godtlegetoej.dk

NYE

feriepartner.dk/loenstrup

Vejlby Klit 22b, Harboøre

T: 6154 7316

Åben butik og cafè onsdag - søndag kl. 11.30 - 16.30

FERIEPARTNER HVIDE SANDE Nørregade 2B DK-6960 Hvide Sande T: 9659 3593 W: feriepartner.dk/hvide-sande

oplevelse god service! PINHOLT APS SPAREKASSEN VENDSYSSEL Thyborønvej 8, Klinkby Lemvig afdeling KUNDER Feriepartner Østergade 16 DK-7620 Lemvig DK-7620 Lemvig Østergade Feriepartner16 Feriepartner Feriepartner LØNSTRUP Feriepartner e r også me (+45) 96 180 204 T: 8222 9783 VEJLBY KLIT HVIDE SANDE VEDERSØ KLITTlf.: THY T: 9783 6500 ge 7620 Lemvig v elkomne.. t Vi ... Du får ... Vi tilbyder dig ... W: pinholt-elinstallationer.dk W: sparv.dk Tlf. 82 22 97 83 .

TÆPPEGÅRDEN Østergade 18 DK-7620 Lemvig T: 9782 0020 W: taeppegaarden.dk

HOS SØREN Vestergade 5 DK-7620 Lemvig T: 9782 0099

THYBORØN HAVN Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn T: 9690 0310 W: thyboronport.dk

DINarbejdet..! lokale Lad en robot gøre samarbejdspartner Foto: Mette Johnsen · grafisk tilrettelæggelse: www.rikkenygaard.dk

le r GÅRDBUTIK å al pFJAND Klintvej ude49, Fjand p d Ulfborg 25%® hove DK-6990 r T: 9749 6460 a p W: fjand-gaardbutik.dk UR P M E KALLESØES BOLIGHUS

Så kan du bruge tiden

LOMBORG FLISER HEGN vigtigste! på det& vigtigste Døjvej 18, Lomborg DK-7620 Lemvig T: 2083 9227 W: fliseroghegn.dk

ØVRIGE

SHOPPING

LEMVIG BOGHANDEL Torvet 1 DK-7620 Lemvig T: 9782 2014 W: boghandleren.dk/lemvig

HUS & HAVE

. 015 .12.2 jl. fe n 23 l de og tryk r 15 ti 1.20 rodukte .1 6 1 p den lgte r fra r udso fo løbe nen rbehold pag Kam tages fo Der

ikke kan Den

Lad os passe sommerhuset

BIOHUSET LEMVIG Bredgade 17 DK-7620 Lemvig T: 9782 0048 W: biohusetlemvig.dk BOVBJERG FYR Fyrvej 27, Ferring DK-7620 Lemvig T: 9789 1012 W: bovbjergfyr.dk LEMVIGBANEN - VLTJ Banegårdsvej 2 DK-7620 Lemvig T: 9782 0019 W: mjba.dk NR. VOSBORG Vembvej 35 DK-7570 Vemb T: 9748 4897 W: nrvosborg.dk

TANGSØ CENTRET Solvangen 15 DK-7660 Bækmarksbro T: 9788 1299 W: tangsocentret.dk

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

51


Lad os passe sommerhuset

Foto: Mette Johnsen · grafisk tilrettelæggelse: www.rikkenygaard.dk

Så kan du bruge tiden vigtigste! på det vigtigste

Husk! Få de første

21.000,skattefrit!

Udlej dit

sommerhus

gennem Feriepartner Vi tager os godt af dit hus

og gør det nemt at være udlejer Vore dygtige, lokale bureauer tilbyder:

Attraktiv provision, stor fleksibilitet og god service!

Thy

En god oplevelse

Vejlby Klit Vedersø Klit Hvide Sande

www.feriepartner.dk

Feriepartner

Feriepartner VEJLBY KLIT

Feriepartner HVIDE SANDE

Feriepartner LØNSTRUP Feriepartner (+45) 96 180 204 VEDERSØ KLITTlf.: THY

Vejlby Klit 22b, Harboøre

Nørregade 2b, Hvide Sande

Nørregade 2b, Hvide Sande

Tel: (+45) 9664 0200

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 96 593 593

Tel: (+45) 97 93 80 22

www.feriepartner.dk/vejlby-klit

www.feriepartner.dk/hvide-sande

www.feriepartner.dk/vedersoe-klit

www.feriepartner.dk/thy

feriepartner.dk/loenstrup

Vesterhavsgade 44, Vorupør

Magasinet Vestkysten 0416  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0416  

Historier om livet langs vestkysten