Page 5

www.lemvig-gym.dk

Orienteringsmøde tirsdag den 17. januar 2017 kl. 19.30 – 22.00 lørdag den 21. januar 2017 kl. 10.00 – 12.30

Fire ungdomsuddannelser i Lemvig: STX

Tre år på det almene gymnasium. Adgang til alle videregående uddannelser

HHX EUX

Tre år på handelsgymnasium. Adgang til alle videregående uddannelser

EUD

1-årig ungdomsuddannelse, der giver adgang til elevplads inden for butik, handel og event

B usiness

B usiness

To år i skole, der giver adgang til videregående uddannelser og til elevplads inden for butik, handel, kontor og event

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

5

Magasinet Vestkysten 0416  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0416  

Historier om livet langs vestkysten