Page 39

på Langeland for eksempel. Frem til 1970'erne blev tranen mere og mere sjælden. Både i Danmark men også i Europa. Hvorfor den blev mere sjælden, ved jeg faktisk ikke, måske har det noget med jagt eller forstyrrelse af levesteder at gøre", siger Lars Holm Hansen. Han har dog et bud på, hvorfor tranen, der i øvrig er fredet og rødlistet herhjemme, nu er i fremgang: "Tranen er især i fremgang i Tyskland, og her forklarer man fremgangen med, at der er kommet meget bedre beskyttelse både af tranens ynglepladser og de steder, den raster, når den er på træk, og så dens overvintringssteder i Sydeuropa. Det er for eksempel i Spanien. Og når der er mange traner i Tyskland, så er det nærliggende for nogle af dem af flytte her til Danmark". Lars Holm Hansen mener desuden, at tranerne også selv har ændret sig: "Samtidig med, at der er større fokus på at beskytte tranernes ynglepladser, så har tranerne også tilpasset sig betingelserne. De er langbenede fugle, som gerne vil have deres reder på en lille ø i sumpet terræn, hvor rederne er beskyttet fra rovdyr som ræve. Det er derfor tranerne for eksempel er glade for Vest Stadil Fjord. Før i tiden skulle der store moseområder til, før tranerne ville slå sig ned, men nu er de tilfredse med meget mindre lokaliteter, hvilket gør, at de kan yngle flere steder. De er heller ikke helt så sky i deres adfærd, hvilket nok skyldes, at der er flere og flere reservater, hvor de har fred og ro. Men de vil stadig gerne yngle i forholdsvis tilbagetrukne og rolige steder", forklarer Lars Holm Hansen.

I Japan er tranen et helligt dyr, der symboliserer blandt andet lykke, visdom og social opstigning, og mange japanske kunstværker viser traner i deres karakteristiske parringsdans. Noget man nu også kan være heldig at opleve herhjemme. Måske ved Vest Stadil Fjord eller lidt længere væk ved Vejlerne, hvor der er en stor bestand af traner. Lars Holm Hansen har selv haft den store oplevelse at se tranerne danse for syv år siden. Det var ikke herhjemme, men i Sverige, som også er et land, hvor mange traner yngler. "Vi arrangerede en tranetur med DOF Vestjylland, hvor vi kørte i bus til Hornborgasøen i Sverige, som er et kendt stop for tranerne på deres trækrute. Vi kom klokken fem om morgenen og stod ud i morgenluften til lyden af 16.000 traner på rast. Det var i april, så jeg oplevede også tranedans", fortæller Lars Holm Hansen. Som et lille kuriosum kan tilføjes, at tranen er meget alsidig i sin kost. Den spiser plantedele, korn, insekter og smådyr. Og så er den glad for kartofler. Og netop den store plads ved Hornborgasøen har engang huset et snapsedestilleri, som havde store mængder kartoffelskræller som affald. Lige noget for tranerne,

der derfor slog sig ned på deres træk i større og større flokke. På den måde startede det, der nu er et tilløbsstykke for ivrige tranekiggere.

FOTOMULIGHEDER RYKKER TÆTTERE PÅ Lars Holm Hansen har dog som mange andre også været heldig at opleve traner herhjemme i Vestjylland. Så sent som her i efteråret har han slået vinduet op hjemme i Grønbjerg til lyden af tranens trompet, da et par stykker fløj henover hans hus. Men han kan ikke give konkrete råd til dem, der ønsker at opleve de vestjyske traner. "Man kan selvfølgelig opsøge lokaliteterne, hvor de yngler. Men de er ofte ude og fouragerer, og det kan være langt væk, og de opsøger tit nye steder. Så man kan ikke forudsige, hvor de er. Men det er jo også det, der er så dejligt ved fugle", siger han. Fotomæssigt var det for bare fem-seks år siden vores naboland Sverige, som var den naturlige destination, hvis man ville fotografere den imponerende fugl. Det krævede en god blanding af nøje planlægning og held som alt andet fotografering. Men tænk sig: Nu kan man ’nøjes’ med at have heldet med sig herhjemme i baghaven i Vestjylland og faktisk have chance for at få en trane i kassen, hvis man har sit kamera med sig på det rigtige sted.

ALOPEX MEDIA

EN HELLIG DANSEFUGL

Alopex Media er en naturfotografisk virksomhed, der ligger i Staby.

Med en højde på omkring 120 centimeter og et vingefang, der kan blive over to meter, er tranen da også en iøjnefaldende fugl. Den er grå med en pjusket hale, som minder lidt om en struds, og så har den en rød plet på hovedet. Man kan godt forveksle tranen med en stor fiskehejre, når man ser den flyve, men man kan skelne ved, at fiskehejren flyver med krum hals, og tranen med udstrakt hals og ben. Tranen er især kendt for sin lyd, der lyder lidt som en elefants trompeteren og så sin dans i ynglesæsonen om foråret, hvor parrene kurtiserer.

Bag virksomheden står naturfotograf Mikkel Jezequel og journalist Kamilla Husted Bendtsen. Alopex Media leverer tekst og billeder fra og om naturen til diverse magasiner mv. Naturfotograf Mikkel Jezequels bedste skud sælges desuden på print til hjemmet på webshoppen naturbilledertildinbolig.dk, hvor der blandt andet er en kategori med udelukkende vestjyske billeder. Læs mere på alopexmedia.com eller på naturbilledertildinbolig.dk

ÅBENT HUS Søndag 15. januar 2017 kl. 10.00 – 15.00 Kom og se det nye varmeværk... Vi byder på kaffe og rundstykker fra kl. 10.00. Senere åbner vores pølsevogn, som byder på pølser med brød og en øl eller sodavand.

Tag familien med!

LEMVIG VARMEVÆRK . VESTAVEJ 2 . 7620 LEMVIG

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2016

39

Magasinet Vestkysten 0416  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0416  

Historier om livet langs vestkysten