Page 43

Efternavnet Nielsen har i 100 år været tæt forbundet med, om der er lys i lamper og andre elektriske installationer i huse, stalde og virksomheder på Lomborg-egnen. Da elektriciteten kom til sognet i 1915, var det nemlig også elværkets bestyrer gennem alle 47 år i drift, Bertel Nielsen, der som 30-årig blev landsbyens første elinstallatør. Han stammede fra Nr. Nissum og havde arbejdet for den installatør, der byggede elværket. Og mens Lomborg-Rom Elektricitetsværk slukkede motorerne, da Bertel Nielsen som 77-årig gik på pension i 1962, så fortsatte Lomborg Installationsforretning med først sønnen Aksel, siden barnebarnet Preben og senest oldebarnet Jesper som indehaver. Familien Nielsen og Lomborg Installationsforretning kunne derfor som noget ganske særligt fejre 100 års jubilæum den 5. november 2015 – præcist på dato 100 år efter at den første elektricitet tændte lys i en lampe i Lomborg.

STRØM I LEDNINGERNE Da Bertel Nielsen tiltrådte i 1915, fulgte der en bestyrerbolig med ved siden af elværket, og de første opgaver ude hos forbrugerne var både måleraflæsning og opkrævning af betaling for lys og kraft. Udbredelsen af den elektriske strøm gik dog så hurtig, at installation af elektricitet og vedligeholdelse af ledningsnettet hurtigt blev Bertel Nielsens vigtigste installatøropgaver ved siden af selve driften af værket.

ÉT KORT – FYLDT MED FORDELE Døjvej 18, Lomborg • 7620 Lemvig • +45 20 83 92 27 • fliseroghegn@jubii.dk

www.fliseroghegn.dk

 Projektpris ved større opgaver  Gratis Byggemøde – Når det passer dig  Mulighed for kredit på dit kort  Personlig STARK kontaktperson  Online arkitekthjælp Se flere SelvByg fordele på STARK.dk/selvbyg

Nyd dit Lomborg Hegn fra hængekøjen! Vi tilbyder... Haveanlæg • Hegn, støttemure & afskærmning • Trapper Flisebelægning • Beskæring • Snerydning • Maskiner

SPAR

10% PÅ TUSINDVIS AF VARER*

TILMELD DIG NU: • I din lokale STARK • På STARK.dk/blivmedlem • Eller scan koden

*Se mere på STARK.dk/10procent

HUSK HUSK

SØNDAGSÅBENT SØNDAGSKL. 10 - 14

ÅBENT

STARK Struer

Industrivej 2 • 7600 Struer Tlf. 9785 0500

STARK Lemvig

Ringkøbingvej 10 • 7620 Lemvig Tlf. 9782 0444

STARK Holstebro

Hjermvej 1 • 7500 Holstebro Tlf. 9610 8800

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2015

43

Magasinet Vestkysten 0415  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0415  

Historier om livet langs vestkysten