Page 3

SAMMENHÆNGSKRAFTENS STYRKEMÅLINGER HER PÅ VESTKYSTEN HAR BEGEJSTRINGEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB ALDRIG VÆRET HJERTELIG, MEN DOG FORNUFTBETONET. SÅ MON IKKE, AT VI STILLE OG ROLIGT FINDER UD AF AT DELTAGE I FOLKEAFSTEMNINGEN OM RETSFORBEHOLDENE DEN 3. DECEMBER. Det er ret kedelig politiker-snak om jura og EU-aftaler, og i sidste ende kommer det som sædvanligt til at handle om, hvor meget vores lille halvø med omkringliggende øer i det nordlige Europa vil være en fuldt integreret del af EU-klubben. Mere spændende er i hvert fald den lokale fusions-afstemning, som borgerne i Holstebro og Struer Kommuner deltager i samme dag. Bliver det to gange ja til giftemålet, bliver storkommunen Holstebro endnu større, og et af de store spørgsmål op til folkeafstemningen har da også været, om sammenhængskraften kan række fra Thorsminde til Thyholm i en sådan mega-kommune. Ikke mindst når landsbyer

som Sdr. Nissum og Staby allerede oplever, at der er langt til Holstebro, og når en tidligere rådhusby som Ulfborg først og fremmest ser tre pengeinstitutter forlade byen på én gang, når udviklingstendenserne måles. Lemvig Kommune deltager ikke direkte i fusionsspillet. Lemvigegnen har altid haft vand på to sider og Klosterheden i ryggen, men hvis Holstebro og Struer nedbryder kommunegrænsen mellem sig, vil Lemvig ligge som en selvstændig fjerdedel af en stor familiepizza. Det vil uvægerligt ændre på styrkeforholdet mellem kommunerne i det nordvestjyske, men om det er godt eller skidt for borgerne afhænger meget af evnen til at skabe fællesskab. Uanset om man er stor eller lille. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der valgkamp i luften op til Venstres opstilling af en ny borgmesterkandidat den 1. februar. Her er sammenhængskraften i landets største kommune – målt med den geografiske målestok - også et tema. Afstemningen i det store parti, som traditionelt har haft borgmesterposten, vil vise, om der er en kandidat, der kan samle stemmer fra hele kommunen. Eller om det igen bliver den del af kommunen, hvor man er bedst til at stå sammen om den lokale kandidat, der vinder.

God fornøjelse med Magasinet Vi kommer igen op til påske

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 04 | NOVEMBER 2015

3

Magasinet Vestkysten 0415  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0415  

Historier om livet langs vestkysten