Page 13

MATHILDE MUNK FRA VEDERSØ HAR SIN DEBUTROMAN LIGE PÅ TRAPPERNE: EN FORTÆLLING OM SKUESPIL OG ROLLER, BÅDE DE BEVIDSTE OG UBEVIDSTE. SELV HAR HUN SPILLET FLERE ROLLER GENNEM LIVET, BLANDT ANDET SOM 'STILLE PIGE,' OG I MANGE SAMMENHÆNGE KLISTRER ROLLEN SOM DIGTERPRÆSTEN KAJ MUNKS BARNEBARN STADIG TIL HENDES SKULDRE. SKUESPILLEREN "Lyset skar ham i øjnene. Det var blændende og syntetisk. Det var varmt derinde, og han kunne mærke, at hans maske af makeup langsomt var ved at smelte. Der var sikkert taget højde for det, så det føltes meget mere voldsomt og gennemgribende, end det egentligt var. Billeder af den smeltende maske passerede for hans indre blik. Det var helt symbolsk. Han havde båret så mange masker og anstrengt sig så meget for at få dem til at passe og være så autentiske som muligt, at det ikke var helt til at huske, hvordan der faktisk så ud inde bag dem alle sammen. Hvordan mon det egentlige ansigt var? Det var da en mærkelig tanke at få i denne situation". Michael Anderson, som vi møder her i citatet, er irsk skuespiller og hovedpersonen i Mathilde Munks

debutroman ’En skuespillers bekendelser’. Han er lidt af en drømmer, men han er også ambitiøs. Han vil gerne opnå fortjent anerkendelse, som han forklarer sin lærer i barndommen. Michael hører til dem, der opnår at få lige præcis det, de tror, de helst vil have. Han bliver en berømt og feteret skuespiller. Han modtager en Oscar. Men han er fyldt af en tomhed, en ensomhed. Udbrændthed til tider. Det er opslidende med rollerne. Altid at finde en maske, der kan passe. Alle kender ham. Men ingen kender ham. Måske er han helt forsvundet bag alle maskerne?

MASKEBALLET Identitet og roller er et af nøgletemaerne i debutromanen. Temaer, der optager forfatterinden meget, og som må siges at være noget almenmenneskeligt.

"Jeg synes, det er så interessant med de roller, vi alle påtager os ind imellem. Både bevidst og ubevidst. I skuespilverdenen er det jo virkelig et udtalt fænomen og meget konkret at gå ind og ud af roller. Jeg har læst en del interviews gennem tiden med kendte skuespillere, som reflekterer over det her med at blive kendt og genkendt for en rolle. At alle forholder sig til én for noget, man i virkeligheden ikke er. Det, synes jeg, er interessant", fortæller Mathilde Munk. En aften faldt hun tilfældigvis over Oscar-uddelingen i tv. Et frygteligt arrangement ifølge forfatteren. Men det blev alligevel det skub, der skulle til. Bagefter gav hun sig i kast med skrive romanen, der fik alle tanker om skuespillerrefleksioner, identitet og roller ned på papir. "Jeg tror på, at vi har en fast kerne af identitet. Noget gudsgivent fast. Selvfølgelig udvikler vi os. Mathilde anno 1984 er naturligvis ikke den samme som Mathilde af i dag. Men grundlæggende har vi denne kerne. Michael i bogen oplever også ind imellem, at noget puster til denne kerne. At noget kalder på personen Michael, den ’rigtige’ Michael. Det tror jeg, vi alle oplever ind imellem". Ifølge Mathilde Munk påtager vi os roller i forskellige situationer. For eksempel efter hvad vi tror, dem, vi er sammen med, forventer af os. Men det er ikke alle, der er lige gode til at udholde at være i

TEKST: KAMILLA HUSTED BENDTSEN. FOTO: HENRIK VINTHER KROGH. BOGILLUSTRATION: PEDER SVENDSEN

THYBORØN HAVN MIDT- OG VESTJYLLANDS STØRSTE FISKERI- OG GODSHAVN

– Fra 10. oktober 2015

Ny godskaj i 2016

En udstilling om besættelsen i Holstebro Holstebro Museum · www.holstebro-museum.dk

T H Y B O R Ø N H AV N

THYBORØN HAVN Tankskibsvej 4 DK-7680 Thyborøn

Tlf.: +45 9690 0310 Mail: adm@thyboronport.dk Web: www.thyboronport.dk

Vestkystens bedste besejlingsforhold Basehavn for offshore installation og service � Råstofcenter for Jyske Rev

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 03 | SEPTEMBER 2016

13

Magasinet Vestkysten  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten  

Historier om livet langs vestkysten