Page 48

REVUE 25. NOVEMBER

SKET SIDEN SIDST MAGASINET SER TILBAGE PÅ STORE OG SMÅ NYHEDER FRA VESTKYSTEN DE FORGANGNE MÅNEDER.

1. JANUAR

30. JANUAR

HYBRIDFÆRGE I KANALEN

VÅGEHVAL STRANDER VED AGGER

EKSPORT AF SNEGLE FRA LEMVIG

En ny og miljøvenlig færge skal sejle mellem Thyborøn og Agger. Færgeselskabet har besluttet, at en hybridfærge til 42,3 mio. skal afløse den 40 år gamle færge 'Kanalen'. ”En hybridfærge er lidt dyrere i indkøb, men giver til gengæld en billigere drift, og vigtigst - så er det en robust og fremtidssikret løsning som løbende kan tilpasses nye teknologier omkring batterier og opladning. Derudover ønsker selskabet også at understøtte de to ejerkommuners stærke profiler indenfor grøn omstilling og bæredygtig energi", siger borgmester Erik Flyvholm, der er formand for Thyborøn–Agger Færgefart. Den nye færge ventes at blive taget i drift i foråret 2018.

Det rådne kadaver af en vågehval er skyllet i land ved høfde 89 på Agger Tange. Den rådne hval bliver skåret i af hvalforsker, før det ildelugtende kadaver fjernes.

Konksnegle fra Nordsøen er en ny eksportvare fra vestkysten. Det mener virksomheden Nordisk Krabbe Kompagni i Lemvig, der har taget sneglene med ved siden af den eksisterende produktion af taskekrabber. "Taskekrabber fiskes i perioden fra maj til december, mens det er nu her om vinteren, at det er sæson for konksnegle. Derfor supplerer de hinanden godt, og vi kan producere skaldyr hele året rundt på virksomheden", siger Lasse Kristensen fra Nordisk Krabbe Kompagni.

2. JANUAR JULETRÆER BESKYTTER KLITTEN Cirka 1000 brugte juletræer bliver lagt ud i klitterne på Årgab Strand ved Hvide Sande for at medvirke til kystbeskyttelsen. Træerne er indsamlet på genbrugsstationer og af idrætsforeninger på Klitten.

17. JANUAR 15. DECEMBER HVALUNGE PÅ 240 KILO Det sjældne fund af en næbhval på Ferring Strand i november viste sig at være en ung han på 240 kilo, der sandsynligvis stadig diede hos sin mor. "Dagen før den blev fundet, blev der observeret en lille flok hvaler tæt på kysten, så den er måske blevet væk fra sin flok, har været syg eller den har fået forvildet sig ind på for lavt vand", siger hvalekspert Carl Kinze. Eksperterne på Statens Naturhistoriske Museum har også afgjort, at den strandede hval er af den relativt almindelige art Sowerby Næbhval.

15. DECEMBER

26. DECEMBER STORM I ORKANSTYRKE I THORSMINDE Med vindstød i klokkeklar orkanstyrke - 38,1 m/s - og en middelvind på 28 m/s er Thorsminde igen det sted på vestkysten, hvor julestormen Urd banker hårdest på. Dagen efter erklæres der stormflod fra Thyborøn Kanal og nordpå til Blokhus - men ikke i Thyborøn by. Havbadet i Vorupør på Thys vestkyst er igen-igen fuldstændig sandet til oven på stormen og må flytte en vinterbader-festival, der dog får 200 deltagere.

48

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 01 | APRIL 2017

En guldsjakal, der minder af udseende om en lille, spinkel ulv, bliver ved en fejl skudt under en rævejagt ved Thorsminde. Guldsjakalen er i lighed med ulven ny i den danske natur, men er noget mindre. Den har en stor busket hale og vejer normalt 7-15 kilo, hvilket er noget mere end en ræv.

NR. NISSUM ER ÅRETS LANDSBY

KLUMPFISK SOLGT I HVIDE SANDE

24. JANUAR

Fiskeriet og landbruget på vestkysten har fået en ny stemme på Christiansborg, idet Orla Østerby fra Bækmarksbro med sin indtræden i Folketinget blandt andet er blevet konservativ ordfører på fiskeri- og landbrugsområdet. Den erfarne byrådspolitiker fra Lemvig Kommune erstatter i folketingsalen sin partiformand Søren Pape, der er udpeget som justitsminister.

GULDSJAKAL SKUDT I THORSMINDE

9. FEBRUAR

Noget så sjældent som en klumpfisk kommer under hammeren på fiskeauktionen i Hvide Sande. Den 12 kilo tunge krabat blev købt for 70 kroner kiloet af den lokale fiskeeksportør Jens Nicolai Vejlgaard, der solgte fisken videre til Aarhus. Her skal den udstilles - og ikke spises, da den ifølge fiskeeksportøren er uspiselig.

VESTJYDE FÅR PLADS I FOLKETINGET

6. FEBRUAR

LYSTFISKERE FÅR TO BROER VED SLUSE Hvide Sande Sportsfisker Center får 406.000 kr. fra kommunens vækstmidler til etablering af to flydende pontonbroer ved nordsiden af afvandingsslusen i Hvide Sande. Projektet ses som en videreudvikling og forbedring af det nyetablerede sportsfiskercenter. Konkret etableres der en bro nordvest for slusen på 75 meter og en bro på nordøstsiden på 45 meter. Pontonbroerne skal højne sikkerheden og tilgængeligheden for lokale og gæstende lystfiskere, der i dag står på en skråning af glatte sten langs vandkanten.

Nr. Nissum udpeges som årets landsby i Region Midtjylland. "Nørre Nissum har formået at trodse en række svære grundvilkår og skabe en landsby og et lokalområde i en rigtig god udvikling. Både på uddannelsesområdet, hvor blandt andet seminariet oplever stigning i antal studerende, men også helt generelt, hvor en stor indsats for at udvikle attraktive og bæredygtige rammer har sikret stigende indbyggertal gennem flere år", siger formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling, Poul Erik Christensen.

OVERSVØMMELSER I LEMVIG SÆRUDSTILLING 2017

28. JANUAR KENDT TØJHANDLER STOPPER Efter 58 år med tøjhandel på vestkysten stopper Bent Kærgaard i forretningen BK Hertz i Ringkøbing, hvor han i sin tid begyndte som 16-årig. Undervejs har han også drevet butik i Ulfborg, ligesom han i 17 år var indehaver af det landskendte Damernes Magasin i Lemvig.

Entré: 25 kr. Børn og unge under 18 år gratis. Lemvig Museum Vestergade 44 . 7620 Lemvig Tlf: 97820025 . lemvigmuseum.dk 

Magasinet Vestkysten 0117  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet Vestkysten 0117  

Historier om livet langs vestkysten