__MAIN_TEXT__

Page 36

TEKST: ERIK POULSEN . FOTO: HENRIK VINTHER KROGH

NYE REGLER FOR VALG AF MENIGHEDSRÅD TILPASSER NÆSTE ÅR FOLKEKIRKEN TIL EN VIRKELIGHED, HVOR DER KUN YDERST SJÆLDENT ER KAMPVALG OM POSTERNE. I LEMVIG PROVSTI KAN DE NYE MENIGHEDSRÅD BLANDT ANDET VÆRE MED TIL AT ÅBNE KIRKERNE FOR TURISTER. Hvis man har nogle idéer til, hvad sognekirken skal bruges til, så er det værd at notere sig nogle vigtige datoer i det kommende år. 2020 er nemlig valgår til de lokale menighedsråd. Og valgprocessen går som noget nyt allerede i gang til foråret.

ling, hvor man afholder valget af nyt menighedsråd. Kattelemmen i forhold til et menighedsrådsvalg er, at man med nogle dages frist efter valgforsamlingen kan vælge at opstille en alternativ liste, og dermed udløse et valg i november”, forklarer Ole Rasmussen.

”Man har haft menighedsrådsvalg i over 100 år. Men efterhånden er det blevet sådan, at det demokratiske valg i langt de fleste af de 2000 sogne har ændret sig til at være opstilling af kun én liste – og at der dermed kun er valghandling i cirka 100 sogne. Sådan er det også på Lemvigegnen. I konsekvens af den udvikling har man valgt at lave nye regler og i stedet tale om valgforsamlinger”, siger provst Ole Rasmussen, Lemvig Provsti.

KIRKESTÆRK EGN De nye valgregler skal ifølge provsten være med til at synliggøre menighedsrådets arbejde i god tid før valget. Blandt andet fordi Folkekirken som andre foreninger oplever, at kandidaterne ikke nødvendigvis står i kø for at gøre et stykke frivilligt arbejde.

Han understreger, at der stadigt er mulighed for at holde valg, men at de forudgående møder fremover er tilpasset en virkelighed, hvor valget af nyt menighedsråd reelt afgøres før selve valget, der traditionelt har været i november. Man tager derfor næste forår fat på at forberede valget af nyt menighedsråd for de kommende fire år.

”Det sjove er, at det ikke nødvendigvis er i de små sogne, at det er svært at finde folk til menighedsrådet. Der har man jo en god konsensus om, at ’vi skal have dét her til at køre’. Og så hjælper man hinanden med at finde ud af, hvem der skal sidde i idrætsforeningens bestyrelse, menighedsrådet og borgerforeningen. Men det afhænger selvfølgelig også meget af, hvor meget menighedsrådsarbejdet fylder; uanset om det er et lille eller stort sted”, siger provsten.

”Den 12. maj eller ugen omkring den dato, hvis den samme præst har flere menighedsråd, skal der være et offentligt orienteringsmøde, hvor menighedsrådet orienterer om sit arbejde, kommende opgaver og menighedsrådsvalget. Og den 15. september – eller ugen deromkring – vil der så være en valgforsam-

Han kom til Lemvig Provsti i december 2016 fra en stilling som flyverpræst og sognepræst ved Gjellerup Kirke i Herning. Udover at være Lemvigegnens provst er han også sognepræst i Bøvling, Flynder, Møborg og Nees. Følelsen er klart at være landet på en egn, hvor kirkelivet storblomstrer:

36

MAGASINET VESTKYSTEN | NR. 4 | NOVEMBER 2019

”Med et udtryk fra atomindustrien oplever jeg, at der er en fantastisk baggrundsstråling. Forstået på den måde, at en tidligere tids kirke og kristendom stadigvæk skinner igennem i samfundslivet. Og når jeg snakker med folk, så oplever jeg, at uanset holdning til kirken så har alle en respekt for, at kirken er noget værd og har noget at byde på. Det er meget værdifuldt og giver en god stemning omkring menighedsrådsarbejdet”.

TURISTER PÅ KIRKEBÆNKENE Det opleves i kirkens frivillige bidrag til sociale initiativer og kulturlivet i form af for eksempel sorggrupper, vågekoner, KFUM’s sociale arbejde, genbrugsbutikker, ældreklubber og spejderaktiviteter. Opbakningen til Folkekirken på Lemvigegnen skal også aflæses på kirkebænkene. I hvert fald når antallet af kirkegængere opgøres relativt i forhold til antallet af indbyggere. ”En fyldt kirke er ikke nødvendigvis udtryk for en stærk opbakning, hvis der bor mange i sognet, mens ti i en kirke i et lille sogn kan være forholdsvis mange i forhold til menighedens størrelse. Men hvis der kun sidder ti på kirkebænkene, er der jo plads til flere, der kan opleve et godt fællesskab, et godt budskab og en ro i gudstjenesten”, siger Ole Rasmussen.

Profile for Henrik Vinther Krogh

Magasinet VESTKYSTEN 04.19  

Historier om livet langs vestkysten

Magasinet VESTKYSTEN 04.19  

Historier om livet langs vestkysten