__MAIN_TEXT__

Page 45

INGRID GOSSÉ (1985) er masterstudent ved AHO.

DAISUKE KOSUGI (1984) er Bachelorstudent i billedkunst ved Kunstakademiet i Oslo. Innehar en Bachelor i jus og samfunnsvitenskap fra Rikkyo universitet, Tokyo.

INA HAGEN (1989) er Bachelorstudent i billedkunst ved Kunstakademiet i Oslo, med tidligere Årsenhet i Psykologi fra Universitetet i Oslo.

SARA SØLBERG (1983) master i billedkunst fra Kunstakademiet i Oslo. Student ved Forfatterstudiet i Tromsø.

Symzonia

Tomheten som verdi Det midlertidige tomrommet er et biprodukt av byutviklingsprosesser, men i vurderingen av hva som er verdifullt det tas ikke nødvendigvis hensyn til tomhet som en tilstand. Langs gaten der du står strekker det seg en mur, den framstår som en fasade, men uten et bygg; det er bare en halvetasje over gateplan og taket består av en park. Den har en lang rad av vinduer, noen er knust, men det er vanskelig å se hva som er på innsiden. Hvis du stopper og lytter, høres lyden av vann som drypper. Et svakt ekko forplanter seg og gir en fornemmelse av en uventet størrelse. Et kaldt drag treffer ansiktet når du lener deg mot en av de knuste rutene. Når øynene dine tilpasser seg mørket, avsløres et underjordisk landskap av bassenger, søyler og gangbroer. Trapper leder ned til oversvømte bassenger. Rust og andre kjemiske reaksjoner preger overflatene, fra veggene og taket henger dryppstensformasjoner.

I en tid hvor alle områder er “oppdaget” finnes ingen eierløse rom I Symzonia; Voyage of Discovery (1820) av John Cleves Symmes, beskrives teorien om en hul jord med en underverdenen som kan nås gjennom åpninger ved polene. Med denne forestillingen ble jorden ytterligere ukjent, men samtidig noe som kunne oppdages. En oppdagelse, alltid etterfulgt av kartlegging, navngivning og regulering, begynner med oppdagelsesferden som er åpen for alle som søker det ukjente. I dag er verden “oppdaget” og kart er ikke lenger markert med Terra Incognita, “ukjente og uoppdagede” områder. Men steder kan fortsatt “forsvinne”: i byen oppstår nye Terra Incognita. Renseanlegget ved Akershus festning har stått ubrukt siden driften opphørte i 1979. Siden den gang har det “forsvunnet” for oss. I 2011 ble det bestemt at det i fremtiden skal romme Norges største kino og utbyggingen skulle etter planen starte sommeren 2012.

Motstående side: Symzonia: planlagt kulturarrangement i renseanlegget 21.-24. juni 2012 med 9 inviterte deltakere. Plakatdesign: Mikkel Cappelen

+45

Profile for KOTE

KOTE #4 - Allmennhetens rom  

Hvordan påvirker eierskap, makt og utforming vår adferd i det offentlige rom?

KOTE #4 - Allmennhetens rom  

Hvordan påvirker eierskap, makt og utforming vår adferd i det offentlige rom?

Advertisement