__MAIN_TEXT__
Profile for KOTE

KOTE #3 - Presentasjon  

En presentasjon har gjerne to formål; å informere og/eller og overtale. Er det det som blir sett, eller det som ikke blir sett som er det vi...

KOTE #3 - Presentasjon  

En presentasjon har gjerne to formål; å informere og/eller og overtale. Er det det som blir sett, eller det som ikke blir sett som er det vi...

Advertisement