Page 22

HAVNEN ER JERES Nyt projekt skal være med til at give den utilnærmelige Kalvebod Brygge tilbage til københavnerne.

D

et er ikke pokkers let sådan at

”umenneskelige­ dimensioner” og ”ensidigt

en bølge der skvulper ud i havnebassinet.

være Kalvebod Brygge. Lige siden

fokus på erhverv”. Men nu ser der ud til at

Samtidig betyder udvidelsen at man rent

opførelsen af de mange kontor­

ske noget – Kalvebod Bølge er sva­ret på de

faktisk får mulighed for at komme ud af

mange års eder og forbandelser.

bygningernes skygge – ud i solen.

bygninger i midten af 90erne har den kilo­ meterlange brygge, lige over for folkeli­

”Københavnerne og arkitekturkritikere

ge og solrige Islands Brygge, været vildt

KAJAK OG KAFFE

har længe, og med rette, kritiseret Kalvebod

udskældt. Og i Magasinet KBH er den en

For at gøre området lidt mere indbydende,

Brygge for at være alt for lukket og afskåret

selvskreven klassiker når vi beder byens

udvider man simpelthen havnefronten på

i forhold til resten af byen. Med den ”nye”

kendisser vælge steder der flopper i hoved­

strækningen fra Hotel Marriott til Nykredits

brygge åbner vi op mod resten af  byen,

staden: ”Ordinær arkitektur”, ”grædemur”,

hovedsæde. Det nye byrum får form som

skaber let adgang til vandet og gør ende­

22

Januar 2009

Profile for Magasinet KBH

http://www.magasinetkbh.dk/sites/default/files/arkiv/KBH39_internet  

http://www.magasinetkbh.dk/sites/default/files/arkiv/KBH39_internet.pdf

http://www.magasinetkbh.dk/sites/default/files/arkiv/KBH39_internet  

http://www.magasinetkbh.dk/sites/default/files/arkiv/KBH39_internet.pdf

Advertisement