Page 28

28

Valg

Finans Januar 2015

fald de meldinger, der nu kommer fra bestyrelsen. Finansforbundets formand stiller derfor op for at sikre sig indflydelse på de nye planer og sikre sig, at Jørgen Huno Rasmussens kovending ikke bare er valgflæsk: ”I begyndelsen var det nødvendigt at tale lidt højt for at få TryghedsGruppens bestyrelse til at indse, at når man har et kundeejet selskab, så skal bestyrelsen altså arbejde for, at kunderne får noget ud af deres ejerskab. Og man skal i hvert fald ikke arbejde imod det. Da det så lykkedes at få dem til at lytte, er det mit klare indtryk, at det hjælper på forståelsen, når vi fortæller, at vi er cirka 20.000 medlemmer, der mener, at TryghedsGruppen er til for at give værdi til medlemmerne og ikke omvendt”, siger Kent Petersen. Godt en tredjedel af Finansforbundets cirka 50.000 medlemmer har enten deres arbejdsmarkedspension i Nordea Liv & Pension, eller de er stadig kunder i Tryg. Finansforbundet har for nylig lavet en gruppeaftale med Alka Forsikring. Det skyldtes netop, at Tryg pressede priserne op, så gruppeordningen ikke længere var konkurrencedygtig. Mens det ser ud til, at TryghedsGruppen nu arbejder konstruktivt for en bonusmodel til Tryg-kunderne, så er der stadig behov for at holde bestyrelsen på sporet af en løsning på Nordea-delen, som skaber værdi for pensionskunderne, mener Kent Petersen. ”Det er lidt dunkel tale, det, vi hører fra bestyrelsen. Når det drejer sig om Nordea-medlemmernes formueandel, er det, som om bestyrelsen trækker i kapitalfondshabitten og mørklægger sine planer. Det er en uklog tilgang til at varetage sit bestyrelseshverv i et kundeejet selskab, og derfor håber jeg at blive valgt til repræsentantskabet, så jeg kan påvirke de endelige modeller og kaste lys på processen”, siger han.

Pligt og ansvar En anden kandidat, der repræsenterer medlemmer, som har gruppeaftaler med Tryg, er Arne Kurdahl, der som direktør i Pharmadanmark organiserer akademikere inden for lægemiddelområdet. Han er desuden medlem af bestyrelsen i den forsikringsforening, som står for gruppeaftalerne med Tryg, som både dækker 3.000 Pharma-medlemmers privatforsikringer og cirka 215 danske apotekeres erhvervsforsikringer. Han mener, at de mange medlemmer skal høres: ”Der er ingen tvivl om, at når Tryg giver et højt overskud, så skyldes det, at priserne er presset højt op i forhold til skadeserstatninger, dæknings procenter og andre vilkår. Det er vores opfattelse, at når nu TryghedsGruppen repræsenterer medlemmerne og dermed forsikringskunderne, så er det jo væsentligt at forholde sig til medlemmernes interesser ikke bare i TryghedsGruppen, men også i Tryg. Der er det en fordel, at man har et bagland og repræsenterer en stor gruppe af forsikringstagere. Dermed taler man med en stemme, der har en organisatorisk tilknytning, og som favner mange af TryghedsGruppens medlemmer”, siger Arne Kurdahl, der genopstiller til repræsentantskabet. En af de nye kandidater er den tidligere formand for Ingeniørforeningen, IDA, Lars Bytoft. Ud over sin tid som formand fra 2004 til 2010 var han også efterfølgende bestyrelsesformand for IDA Forsikring, som administrerer ingeniørernes gruppeforsikringsordning med Tryg. I dag er han bestyrelsesformand i ingeniørernes pensionskasse, ISP, med en balance på 16 milliarder kroner Han vil bruge sine konkrete erfaringer fra området og sin opbakning blandt ingeniørerne til at skabe ordentlige og rimelige rammer i TryghedsGruppen til gavn for alle kunderne: ”Noget af det, ingeniører lægger vægt på, er ordentlighed og ikke mindst retfærdighed. Når man så erfarer, at de forsikringer, de får igennem gruppeordningen med Tryg, faktisk kunne være endnu billigere, så er det ikke i orden. Så der, hvor vi i TryghedsGruppen kan lave nogle forsvarlige tiltag, som kommer medlemmerne til gode i form af billigere præmier, der synes jeg faktisk, vi har en pligt til at gøre det. Jeg vil næsten sige, at det må være tæt på at være ansvarspådragende ikke at gøre det”, siger Lars Bytoft, der til daglig er partner i Albæk Byggerådgivning. ¢

Profile for Finansforbundet

Magasinet Finans nr. 1/2015  

Læs blandt andet om kvinder i ledelse, hvordan forstyrrelser på arbejdspladsen skaber kreativitet og Skjern Banks efteruddannelsesprojekt, d...

Magasinet Finans nr. 1/2015  

Læs blandt andet om kvinder i ledelse, hvordan forstyrrelser på arbejdspladsen skaber kreativitet og Skjern Banks efteruddannelsesprojekt, d...