Page 18

18

arbejdspladsen

Finans Januar 2015

Sælgeren og psykologen de første gang tog plads på skolebænken. ”Når alle har lært det samme, så kommer der et meget større sammenhold omkring arbejdet. Der er mange, der minder hinanden om forskellige ting, vi lærte. Det ville have været anderledes, hvis det var én eller to, der havde været af sted”. Ud over at have fået en mere veluddannet medarbejderstab har uddannelserne også haft den sidegevinst, at banken får 50 opgavebesvarelser, der kan blive en del af bankens egen idébank, som kan give inspiration til fremtidige tiltag i Skjern Bank. ”Det var da også en motiverende faktor, både at Skjern Bank var casen i vores opgaver, og at banken måske vil bruge ens opgave til noget i fremtiden. Så giver man den lidt ekstra”, siger Per Fjord.

”Vi har haft det sjovt på en helt anden måde, end vi plejer”

Stor opbakning Uddannelsen for privatrådgivere var oprindeligt opdelt i to niveauer, en basispakke og en større pakke afsluttende med udarbejdelse af en rapport og eksamen. Forventningen var, at de fleste ville tage basispakken, der var et kortere forPer Fjord, løb, hvor man ikke på pensionsrådgiver samme måde kom i dybden med tingene. ”Men alle valgte den store pakke, og ikke nok med det, så var det også alle medarbejdere, der skrev sig op til uddannelsen. Det havde vi ikke forventet, men det var fantastisk, at samtlige 50 privatrådgivere skrev sig op. Vi havde nok forventet, at omkring halvdelen ville tilmelde sig”, siger Carsten Allerslev, der personligt har været rundt i alle fem afdelinger af banken for at fortælle om uddannelsen og opfordret medarbejderne til at tilmelde sig. Det har ifølge medarbejderne været en vigtig faktor i deres motivation til at deltage. ”Folk syntes hurtigt, at det lød rigtig spændende. Der har lige fra starten været en god stemning omkring det, og jeg var i hvert fald ikke i tvivl om, at jeg skulle med”, siger Per Fjord. Skjern Bank har selv opstillet kravene til uddannelsen og deltaget aktivt i tilrettelæggelsen af hele forløbet, og uddannelsen er i sin udforming også anderledes end mange af de forløb, man som bankarbejder typisk kommer igennem. De to undervisere kommer med en baggrund inden for henholdsvis salg og erhvervspsykologi, og da begge i forvejen har et indgående kendskab til banken, havde de begge en stor baggrundsviden for undervisningen. ¢

Erhvervspsykolog Lars Steen Hansen fra Momentum Erhvervspsykologi og Kim Gildsig fra konsulentfirmaet Hald & Lie har stået for Skjern Banks store uddannelsessatsning, og valget faldt på de to, da de begge har et stort kendskab til banken og ydermere supplerer hinanden godt både personligt og professionelt. Det har ligeledes været et meget vigtigt punkt i valget af netop de to, at de også arbejder med andet end finanssektoren. Baggrunden for den beslutning var, at jo mere man er låst fast i en bestemt branchetankegang, jo sværere er det at tænke ud af boksen og se de nye muligheder. Der blev blandt andet gjort meget ud af, hvordan man som rådgiver kan lære sine kunder bedst muligt at kende og klæde sig bedst muligt på til hvert enkelt møde. ”Vi lavede blandt andet adfærdsprofiler, hvor man lærer mange ting om menneskers personlighed og adfærd. Det kan være en stor hjælp i en rådgivning, at man ikke fremlægger tingene på en måde, som kunden slet ikke kan identificere sig med. Hvis man ikke læser kunden rigtigt, så bliver samarbejdet lidt sværere”, siger Jan Sølbeck. En af de ting, der nævnes, er, at der i større grad skal tænkes i helheder for kunden, end man mange gange ender med at gøre. At kunne se, hvad der vil være en god forretning eller et godt produkt for kunden, selvom denne ikke selv efterspørger det, skal gøre kunderne mere tilfredse. ”Mange kunder har ikke ret meget indsigt for eksempel i deres pension, men derfor kan de sagtens være interesserede i gode råd eller produkter. At de ikke efterspørger noget, kan sagtens være, fordi de ikke ved, hvad de kan efterspørge. Der er det min opgave at tænke i helhed og give kunden den bedst mulige service, så længe det er bedst for kunden og for banken. Ligesom man forventer, at en håndværker tænker i helheder, skal man også kunne forvente det af sin bank”, siger Per Fjord. Hele uddannelsesforløbet har været i støbeskeen i næsten et år, og de første medarbejdere startede deres uddannelse i august. Da det hele var overstået før jul, havde Skjern Bank brugt i alt 480 kursusdage på nogle få måneder. Men det har været det hele værd, mener Carsten Allerslev. ”Skjern Bank klarer sig allerede rigtig godt, men som bank er vi jo grundlæggende ikke anderledes end alle andre banker, så vi skal hele tiden blive endnu bedre til de ting, vi i forvejen er gode til, og det er jeg sikker på, at uddannelsen hjælper os til”. ¢

Profile for Finansforbundet

Magasinet Finans nr. 1/2015  

Læs blandt andet om kvinder i ledelse, hvordan forstyrrelser på arbejdspladsen skaber kreativitet og Skjern Banks efteruddannelsesprojekt, d...

Magasinet Finans nr. 1/2015  

Læs blandt andet om kvinder i ledelse, hvordan forstyrrelser på arbejdspladsen skaber kreativitet og Skjern Banks efteruddannelsesprojekt, d...