Medlemsblad for Kreds Øst nr. 2/2016

Page 1

M E D L E M S B L A D F O R K R E D S Ø S T / E N F I NA N S K R E D S I F I NA N S F O R BU N D E T / JUNI

2 016

Rugekasse for Fintech Lige nu er der omkring 35 iværksættere tilknyttet Copenhagen FinTech Hub hos Finansforbundet, der åbnede for godt otte måneder siden. Men planen er, at den skal vokse til omkring 90 pladser LÆS SIDE 2-4

PÅ VEJ MOD EN NY OVERENSKOMST / 6

VI SKAL VÆRE FLERE MEDLEMMER / 8

FYSISK ELLER DIGITALT BLAD? / 12


2

FINTECH

De lettede

Af journalistElisabeth Teisen

R E

K N

A

Michael Juul Rugaard og Kristian T. Sørensen forlod Nets for at starte egen kommunikations- og rådgivningsvirksomhed inden for fintech. Sammen med cirka 30 andre iværksættere har de base i Copenhagen Fintech Hub hos Finansforbundet

Det er en broget flok, der har slået sig ned i Copenhagen Fintech Hub hos Finansforbundet. Blandt nogle af de første var Michael Juul Rugaard og Kristian T. Sørensen. Begge udbrydere fra Nets med drømme om at lave deres eget. De skiller sig lidt ud fra resten af flokken på efterhånden 30 mere eller mindre nørdede - men alle super entusiastiske - iværksættere, der har fundet et ”hjemsted” i Finansforbundets lokaler. Michael Juul Rugaards og Kristian T. Sørensens speciale er kommunikation om og rådgivning i fintech. De fleste andre indbyggere i ”hubben” håber at skabe konkrete produkter eller services, der kan skaleres – på sigt gerne til hele planeten, forstås. Michael var ham, der indtil 1. september 2015, som medlem af det eksterne

presseteam i Nets, når det gik helt galt, forklarede journalisterne årsagen til nedbrud i Dankortet og NemID. Han undskyldte og fortalte, at alle ressourcer var sat ind på hurtigst muligt at løse problemet. Men han redigerede også magasiner om moderne betalingsløsninger og anden finansiel infrastruktur. I den funktion arbejdede han ofte sammen med

Kristian, der kunne forklare de mere tekniske aspekter bag mobile betalingsløsninger, og hvad der ellers rørte sig i den fagre nye verden. Michael skønnede, at de kunne udgøre et godt makkerpar i en nichevirksomhed, der i hans optik ville opfylde et behov blandt banker og teknologivirksomheder, der dels havde brug for rådgivning om strategi og dels havde brug for at kommunikere og markedsføre deres teknologiske løsninger.

Ydelser bliver mere fragmenterede ”Det hænger jo sammen med, at den finansielle sektor bevæger sig mere og mere over til at levere services, og at ydelserne er mere fragmenterede og komponentbaserede end tidligere. Hvor de

Jeg kan kun opfordre alle, der går rundt med en god idé og en drøm om at blive iværksætter, til at kaste sig ud i det. Lige som Finansforbundet har omfavnet den nye verden, kunne mange af medlemmerne også gøre det” Michael Juul Rugaard, partner i Norfico


FINTECH

gamle datacentraler ydede ”fullservice”, er kunderne nu vant til at downloade lige præcis de apps, de bedst kan lide. Kunderne vælger specialiserede services, der bedst dækker deres behov. De vil have fleksible og skræddersyede løsninger. Og de løsninger har en masse mindre spillere sat sig for at skabe og sælge. Derfor har de behov for nogle, der dels fatter, hvad de beskæftiger sig med, og dels er i stand til at markedsføre og kommunikere”, siger Kristian. Hvor virksomheder før kom med A til Zløsninger, er der nu nogle, der leverer A, og andre, der byder ind på V, X, Y eller Z. Michael og Kristian har fundet deres niche. De har forsøgt at finde frem til andre bureauer i verden, der beskæftiger sig med det samme, og selvom deres kontaktflade er stor og netværket bredt, har de indtil videre kun fundet omkring 10 tilsvarende konsulent- og kommunikationsvirksomheder på verdensplan. ”Det viser sig da også, at der er mange udenlandske virksomheder, der er interesserede i det, vi kan. Først havde vi troet, at vores marked ville være Norden. Men interessen er meget bredere. Det er svært for virksomhederne at finde

”Det er jo nogle fantastiske rammer Finansforbundet tilbyder os, og det er noget, vores internationale kontakter finder helt unikt”, siger Kristian T. Sørensen (th.) og Michael Juul Rugaard.

kommunikationsbureauer, der med det samme forstår de tekniske finesser ved nye løsninger og kan koble til en overordnet, strategisk plan”, siger Michael.

Cool og sejt at arbejde med fintech Selvom det tager tid at løbe en ny virksomhed i gang, går det bedre end de to i deres vildeste fantasi havde drømt om, og de har da også fået en investor med på projektet. ”Men først og fremmest er det sjovt, siger Kristian. ”Ja, det er sjovt at skabe sit eget og have ansvaret for det hele, og jeg kan kun opfordre alle, der går rundt med en god idé og en drøm om at blive iværksætter, til at kaste sig ud i det. Lige som Finansforbundet har omfavnet den nye verden, kunne mange af medlemmerne også gøre det. Fintech er et enormt spændende område med et kolossalt potentiale, og der er stor interesse for, hvad vi laver”, siger Michael. ”Tidligere stoppede snakken hurtigt,

hvis man til middagsselskabet fortalte, at man var ansat i en bank”, siger Kristian, der i omkring 10 år havde ansvaret for Nykredits digitale løsninger. ”Det kunne højst afføde lidt brok over høje gebyrer. Men nu er det cool og sejt. Og hvor den traditionelle banksektor er nødlidende, i hvert fald når det handler om nye job, har der aldrig været mere gang i hele fintech-området”. ”Så kast jer ud i det”, lyder rådet fra de to. ”Det værste, der kan ske, er, at det efter et par år viser sig, at det ikke går. Så er det ikke værre, end at man kan søge tilbage igen, men med ny viden og nye erfaringer i bagagen”. Og i Copenhagen Fintech Hub er det tilsyneladende endnu sjovere. Her sidder man sammen med en masse unge mennesker, der med ildhu arbejder for deres ideer, folk som man kan sparre med, og som kan hjælpe én over knaster i vejen. Vurderingen er, at de vækster hurtigere, fordi de sidder sammen. ”Det er jo nogle fantastiske rammer Finansforbundet tilbyder os, og det er noget, vores internationale kontakter finder helt unikt. Ingen andre steder har de oplevet noget tilsvarende. Det er simpelt hen en super god historie”, siger Kristian. ••

3


4

FINTECH

35 personer fordelt på 20 omkring 20 forskellige selskaber er rykket ind i Finansforbundets fintech-miljø.

Finansforbundets rugekasse for fintech og hvordan man kan bruge teknologierne til smartere adgange til lån, forsikringer, handel og finansiel rådgivning. Men firmaerne er løse i fugerne. Det er ikke for fastholdere. Nogle slår sig sammen på tværs. Andre splitter op. Og hver gang tager de nye navne. Det er den fase, de er i. ”De nye beboere har skabt kreativ forstyrrelse på godt og ondt. De arbejder lidt anderledes. De har andre rytmer, og de har en anden type energi. Men det fine er, at Finansforbundet med satsningen har placeret sig som en central aktør i en

sektor der vokser relativt hurtigt”, fortæller Simon Schou, konsulent i Finansforbundet og ankermand på kontakten til og dialogen med fintech-iværksætterne. Samtidig fortæller Simon, at der er ved at komme en række helt konkrete samarbejder i stand, der er til gavn for alle Finansforbundets medlemmer her og nu. Flere af fintech-pionererne har været ude på virksomheder, hvor de fortæller om de nye tendenser, ligesom de har været oplægsholdere på FOKUSarrangementer. Finansforbundet bliver i stigende grad associeret med fintech og forbundet har placeret sig centralt i noget, der vokser. På sigt arbejdes der på en ny konstruktion af fintech hubben, så Finansforbundet bliver en partner blandt flere, som så lejer stedet af Finansforbundet. De potentielle partnere, der nu er med ved forhandlingsbordet, er Københavns Kommune, CFIR, Finansrådet og så Finansforbundet.

Foto: Christoffer Regild

Lige nu er der omkring 35 iværksættere tilknyttet Copenhagen Fintech Hub hos Finansforbundet, der åbnede for godt otte måneder siden. Men planen er, at den skal vokse til omkring 90 pladser. For øjeblikket sidder iværksætterne i midlertidige lokaler supporteret af Finansforbundet, men der arbejdes nu på at renovere lokalerne, ligesom der arbejdes på at lave en særskilt organisation, Copenhagen Fintech Hub, der skal stå for supportfunktionerne. De nye pladser skal indrettes i de lokaler, som tidligere blev brugt af Forsikringsforbundet, og planen er, at de skal stå færdige omkring 1. september. De 35 individer repræsenterer omkring 20 selskaber. Enten enkeltmands eller to-tre-mandsselskaber. Der er navne som Cocoa Invest, Chainalysis, CrediWire, Norfico, Northholders, og de beskæftiger sig med alle aspekter inden for de nyeste teknologier. Det være sig blockchain, bitcoin eller Big Data,


MEDLEMSMØDER EFTERÅRET 2016 Nyt perspektiv på dit arbejdsliv og privatliv Kreds Øst, Kreds Vest og Assurandør Kredsen har inviteret Peter Mygind og Peter Qvortrup Geisling til at tale om nærvær og relationer, og hvordan vi kan vinde meget ved at anerkende hinanden. De ni møder er for-

delt over hele landet, hvor du kan møde en af de to spændende og underholdende herrer. Tag dine kolleger under armen, og nyd en aften med ny inspiration og noget godt at spise.

DATO OG STED: 3. oktober: Radisson Blu, Scandinavia, København, Peter Mygind 11. oktober: Randers Regnskov, Peter Mygind 24. oktober: Scandic Aalborg, Peter Mygind 26. oktober: Hotel Kirstine, Næstved, Peter Mygind 31. oktober: Odense Congress Center, Peter Mygind 2. november: Hotel Schaumburg, Holstebro, Peter Qvortrup Geisling 9. november: Hotel Koldingfjord, Peter Qvortrup Geisling 16. november: Den Gamle Avlsgaard, Ribe, Peter Mygind 23. november: Scandic Roskilde, Peter Mygind

PROGRAM: Vi begynder kl. 17.30 med spisning, men du er velkommen allerede fra kl. 16.30, hvor vi serverer kaffe og snacks. Kl. 18.30: Oplæg fra Kreds Øst eller Kreds Vest med efterfølgende dialog Kl. 19.00: Foredrag med enten Peter Mygind eller Peter Qvortrup Geisling Kl. 20.00: Tak for i dag – og coffee to go. Tilmeld dig via din kreds’ hjemmeside. (Tilmelding er åben fra 15. juni).


6

TILLIDSMANDSSEMINAR

Af næstformand Niels Ellegaard

På vej mod en ny overenskomst Tillidsmænd fra Kreds Øst-arbejdspladser debatterede kodeks for god forhandling og krav til næste overenskomst, der skal træde i kraft 1. april 2017

Hvad er god forhandling? Dagen fortsatte under kyndig ledelse af chefforhandler Marianne Kjær, Finansforbundet. De seneste overenskomster har indeholdt flere og flere elementer, der kan

og i nogle tilfælde skal forhandles decentralt – det vil sige mellem ledelsen og den faglige repræsentant/tillidsmand på den enkelte virksomhed. Her står tillidsmanden mange gange i et dilemma og specielt i de virksomheder, hvor der kun er en tillidsmand, idet det for mange er nyt og måske også lidt skræmmende at skulle forhandle aftaler for ens kolleger. For at stå stærkere drøftedes hvilke elementer der blandt andet kan indgå i et kodeks for ”God forhandling”. Der kom mange gode og brugbare forslag til dette. Dagen sluttede af med en drøftelse af hovedtemaerne for den kommende overenskomstforhandling og hvilke krav vi kunne stille fra Kreds Øst. Drøftelserne tog udgangspunkt i de krav, vi allerede har modtaget fra jer medlemmer og tillidsmænd. Tak til de, der har indsendt krav til os i kredsen. Kredsbestyrelsen fortsætter nu arbejdet med at bearbejde, prioritere og beskrive de krav, vi vil videregive til Finansforbundet til den videre proces frem mod OK2017, der skal træde i kraft 1. april 2017. Kredsbestyrelsen takker de tilstedeværende tillidsmænd for gode input og for en god og inspirerende dag.

Foto: Briddi Escherich

40 tillidsmænd mødte op på Sørup Herregaard til Kreds Østs tillidsmandsseminar den 11. og 12. maj. Temaet for dag 1 var en miniaftale-konference. Dagen startede med et inspirerende indlæg fra Finansforbundets formand, Kent Petersen, der redegjorde for ”rigets tilstand” set i perspektivet ”Fremtidens overenskomst”. Betyder den igangværende udvikling i branchen, at den nuværende overenskomststruktur med forholdsvis megen detailregulering kan overleve på længere sigt og samtidig rumme de arbejdsvilkår og –betingelser, som medarbejderen skal agere inden for? Den meget traditionelle ”bankmedarbejder” er en medlemsgruppe, der bliver mindre og mindre i de kommende år, bl.a. set i lyset af digitaliseringen, fusioner/sammenlægninger af institutter m.v. Det betyder, at vi som Finansforbund skal kunne rumme og tilbyde overenskomster til nye medlemsgrupper i de kommende år, og da der kun forhandles overenskomst hvert andet eller tredje år, er vi nødt til at påbegynde denne proces nu. Herefter var der en del debat med Kent Petersen.


TILLIDSMANDSSEMINAR

De langtidsfriske bevarer roen og troen Trivselseksperten Henrik Krogh fortalte om de karaktertræk, der kendetegner langtidsfriske medarbejdere, mens arbejdsmiljøkonsulent Lis Hejlersen Carl fortalte om arbejdet med social kapital på tillidsmandsseminarets dag to Af Birgitte Abildgaard, kredsbestyrelsen

Torsdag den 12. maj – dag 2 på Kreds Østs tillidsmandsseminar på Sørup Herregaard - var sat af til at tale om trivsel. Dagen blev indledt med en vitaminindsprøjtning i form af et foredrag af forfatter, foredragsholder og trivselsekspert Henrik Krogh. Henrik arbejder med at skabe langtidsfriske medarbejdere og med at sikre, at de langtidsfriske medarbejdere også er langtidsholdbare. Han fortalte blandt meget andet, at især to karaktertræk ses hos langtidsfriske medarbejdere. Disse karaktertræk er: # 1: De bevarer roen # 2: De bevarer troen Under det at bevare roen ligger blandt andet, at de er gode til at tage den værste opgave først. Så er den væk, og resten af dagen kan bruges på opgaver, der er lettere, sjovere og mere givende. Med hensyn til at bevare troen handler det om at fokusere på det bedste, der kan ske – i modsætning til at frygte det værste.

40 tillidsmænd debatterede overenskomst og trivsel i naturskønne omgivelser.

Endvidere fortalte Henrik Krogh om ”effort and reward” teorien, der går ud på, at vi som mennesker kan tåle virkeligt meget, hvis vi oplever en sammenhæng mellem indsats og udbytte. Så hans råd var at arbejde med at holde øje med den positive overraskelse – altså hvornår der sker noget, der var bedre end vi havde frygtet. Og dernæst at holde fokus på, hvad der giver lys i en mørk tid. Henrik Krogh giver det gode råd, at virksomheder bør fokusere på de langtidsfriske medarbejdere – altså dem, der 2 år i træk har færre end 5 sygedage. Tage en samtale med dem om, hvad de gør rigtigt, og hvad virksomheden kan gøre for at hjælpe dem til at fastholde deres langtidsholdbarhed. Efter dette meget inspirerende indlæg fortalte arbejdsmiljøkonsulent fra Finansforbundet Lis Hejlesen Carl om, hvordan vi kan arbejde med social kapital ude på virksomhederne. Endelig var der et oplæg, hvor tillidsmændene hørte om et praktisk eksempel på arbejdet med trivsel fra Sparekassen Sjælland. Skulle du være blevet inspireret til, hvordan I i jeres virksomhed kunne arbejde mere med trivsel, så tag fat i din lokale tillidsmand. Kreds Øst støtter op omkring tiltag i forhold til trivsel lokalt.

7


8

GENERALFORSAMLING

Af journalist Carsten Jørgensen

Vi skal være flere medlemmer Krakkede banker og mange afskedigelser de senere år kan aflæses på medlemstallet i Kreds Øst, hvor der nu er 6.180 aktive medlemmer. På kredsgeneralforsamlingen fredag den 8. april appellerede formand Pia Beck Stæhr til, at de cirka 200 fremmødte gjorde reklame for Finansforbundets gratis tre måneders medlemskab over for de kolleger, der ikke er medlem i dag

​ inanskrisen har ramt hårdere i Kreds F Øst end i forbundets øvrige kredse. En række bankkrak og mange fyringsrunder har fået medlemstallet til at dykke fra omkring 8.000 i 2008 til blot 7.091 herved indgangen til 2016. I sin del af den mundtlige beretning på Kreds Østs generalforsamling på SAS Radisson Blu i København fredag den 8. april kom kredsformand Pia Beck Stæhr ind på behovet for, at der skulle hverves flere medlemmer. ”Lige nu er det muligt at få et introduktionsmedlemskab i Finansforbundet i tre måneder uden kontingent. Gå hjem på jeres arbejdsplads og fortæl det til de kolleger, der ikke er medlem i dag. Det er en god mulighed for tvivlerne til at prøve et medlemskab”, sagde Pia Beck Stæhr til de cirka 200 tilhørere. For nylig har Nationalbankens Faglige Personaleforening meldt sig ind i Finansforbundet, og det kan betyde, at 2-300 medarbejdere der fra melder sig ind i forbundet. Kredsbestyrelsen tæller

i dag ni medlemmer, men ifølge vedtægterne kan der sidde 15. Derfor reklamerede Pia Beck Stæhr også for, at interesserede kan melde sig. ”Finanskrisen har fået nogle til at tro, at det er et ’no go’ at sidde i kredsbestyrelsen i forhold til ens karrieremuligheder. Det passer ikke. I dag er vi ikke så mange, som vi kan være, men vi er et godt team, der repræsenterer mange forskellige virksomheder, og som har masser af indflydelse på det, der sker i forbundet”, sagde hun.

15 virksomheder uden tillidsmand Næstformand Niels Ellegaard kom i sit indlæg ind på de forestående overenskomstforhandlinger, som kulminerer i de første måneder af 2017 og opfordrede til, at man husker at aflevere sine ønsker til næste overenskomst til sin tillidsmand senest 18. april. Han berørte også tillidsmandsvalget, der blev gennemført i slutningen af 2015. ”Før valget havde vi 161 tillidsmænd i

kredsens virksomheder, nu er tallet faldet en smule til 156, men det stiger formentlig med et par stykker, fordi alle ikke er blevet registreret endnu. Desværre har vi 15 virksomheder uden en tillidsmand i dag, og det er 15 for mange. Hvis du arbejder et af de steder, så gå hjem og opfordr dine kolleger til, at I får valgt en”, sagde Niels Ellegaard. Kredsens anden næstformand Lauritz Ehlers brugte sin del af beretningen til at fortælle om to af de politiske ansvarsområder, kredsen arbejder med i Finansforbundet. Vækst og Innovation beskæftiger sig med de store omvæltninger, der sker i sektoren – den øgede digitalisering og udviklingen af fintech-virksomheder, som forbundet selv har involveret sig i ved at huse fintech-iværksættere. Det andet område Kommunikation, Dialog og Branding har sat gang i arbejdet med at formulere Finansforbundets kernefortælling – som i kort form går ud på at forklare hvem Finansforbundet er, •• og hvad det står for.


GENERALFORSAMLING

Foto: Lisbeth Holten

”Finanskrisen har fået nogle til at tro, at det er et ’no go’ at sidde i kredsbestyrelsen i forhold til ens karrieremuligheder. Det passer ikke”, sagde kredsformand Pia Beck Stæhr i sin beretning.

9


10

GENERALFORSAMLING

Tre gaver til medlemmerne Kredsbestyrelsesmedlem Birgitte Abildgaard delte tre gaver ud til medlemmerne i sin del af beretningen – i form af en præsentation af tre hjemmesider, som man med fordel kan benytte, hvis man ønsker sig et godt arbejdsliv. På Stilkrav.dk kan man få gode tips til, hvordan man øger kvaliteten af sin MUS-samtale. Worklifeinvestment.dk er et karriereunivers, hvor man kan tage tests, der hjælper én til at blive afklaret om, man har det rigtige job eller hvordan man kan udvikle sine kompetencer hen mod drømmejobbet. Det er også muligt gratis at få en karrieresamtale med en af forbundets dygtige konsulenter. Endelig gemmer hjemmesiden Finanskompetencepulje.dk på en guldgrube af gratis muligheder for at tage en efteruddannelse eller et kursus, der kan styrke den enkeltes værdi på arbejdsmarkedet. Lige nu er der 16 forskellige uddannelser – blandt andet engelsk, projektledelse, samfundsøkonomi og digital kommunikation. René Paludan fra kredsbestyrelsen brugte sin taletid på at reklamere for kredsens initiativer inden for trivsel og arbejdsglæde. Blandt andet har man taget initiativ til, at tillidsmændene i virk-

somhederne kan få en konsulent ud og hjælpe med at kigge på de værktøjer man har til at styrke trivslen og arbejdsglæden. Den sidste del af kredsens mundtlige beretning stod kredsbestyrelsesmedlem Kenneth Samuelsen for. Han refererede til en tankevækkende undersøgelse af Generation Z’s (de 18-25 årige) forhold til banker, som antropologen Nicolai Mendgaard-Larsen fra konsulentfirmaet Made har gennemført. Blandt konklusionerne er, at unge både vil have digital tilgængelighed men også personlig rådgivning i banken, og at de ikke nødvendigvis behøver at blive rådgivet af en jævnaldrende trainee i banken men gerne af en erfaren rådgiver, som tilhører samme generation som deres forældre.

Debat om kredsbladet Kredsbestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt, og der var genvalg til kredsformand Pia Beck Stæhr og samtlige fem kredsbestyrelsesmedlemmer, der var på valg: Lauritz Ehlers, Kenneth Samuelsen, Niels Ellegaard, Pia Holm Jensen og Kim Frederiksen. Der var genvalg til revisor Henrik Theill og nyvalg af Michael Samuelsen som revisor og nyvalg af Dan Roland Hansen som re-

visorsuppleant. Torben Kjær Kristensen fra DNB Danmark, der ikke selv var til stede, havde foreslået generalforsamlingen, at medlemsbladet Kreds Øst overgår til at være et internetmedie, og at papirudgaven udgår. Forslaget medførte en del debat. Til bankoaftenerne først på året havde kredsbestyrelsen gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor dette emne også indgik, og her havde 85 procent af de knap 400 besvarelser sagt ja til at nedlægge papirudgaven af bladet, der i dag udkommer fire gange om året. Flere af deltagerne i generalforsamlingen meddelte, at de nu havde skiftet holdning og ønskede at bevare bladet som papirudgave, selvom de til bankoaftenerne havde sagt ja til et elektronisk blad. Udgangen på debatten blev, at kredsbestyrelsen frem til næste års generalforsamling skal undersøge muligheden for at etablere en digital version af medlemsbladet til erstatning af papirudgaven, således at generalforsamlingen kan stemme om, hvorvidt papirudgaven af medlemsbladet skal nedlægges med udgangen af 2017.


Søg om gratis uddannelse gennem Finanskompetencepuljen Er du ansat i en finansiel virksomhed, der har overenskomst med FA, så har du nu mulighed for at søge om uddannelse, der kan højne dit kompetenceniveau. Kompetenceudvikling er vigtig, så både du og din virksomhed er godt rustet til fremtidens finansielle sektor. Løbende kompetenceudvikling er afgørende for, at du kan bevare eller øge dine muligheder i fremtidens finanssektor. På www.finanskompetencepulje.dk kan du se de kompetenceudviklende fag, som du kan søge om at deltage i. Der vil løbende komme flere og nye fag. Læs mere på www.finanskompetencepulje.dk


12

TROMPET

Af Lauritz Ehlers, kredsbestyrelsemedlem

Digitalt eller fysisk blad? Kredsbestyrelsen vil inddrage medlemmerne i beslutningen om fremtidens medlemsblad Som omtalt andet sted i bladet blev der på kredsens generalforsamling stillet forslag om at gøre bladet digitalt. Det endte med en beslutning om, at bestyrelsen skal undersøge mulighederne frem til næste generalforsamling. Det går vi nu i gang med via inddragelse af jer som læsere af bladet. Vi vil i en periode offentliggøre bladet elektronisk ca. 3 uger før det fysiske blad udsendes, således at I har mulighed for at læse det elektronisk eller afvente, at det fysiske blad udkommer.

For at kunne overgå til et elektronisk blad alene er det en nødvendighed, at vi har jeres email-adresser, og dette opfylder vi ikke i øjeblikket. Vi vil derfor gerne opfordre alle medlemmer, der ikke p.t. har registreret en mailadresse på deres profil under ”Mit medlem” om at gøre dette. Fordelen ved at du registrerer en mailadresse er også, at kredsen kan sende beskeder til dig om medlemsmøder, kurser og lignende. Når muligheden for at læse bladet elektronisk, før det udkommer har været tilgængelig i et stykke tid, vil vi spørge jer, om I foretrækker en papirudgave af bladet eller en digital version, som leveres i en email. For god ordens skyld skal vi lige gentage resultatet af den spørgeskemaunder-

søgelse, vi foretog til vores bankospil. Den viste at cirka 85 procent af dem der svarede, sagde ja til en elektronisk udgave. Men som det blev påpeget på generalforsamlingen var svar fra 400 medlemmer ud af godt 7.000 ikke repræsentativt. Vi regner med at spørge jer i vores julenummer, som udkommer i slutningen af november.

Ny overenskomst i Grønland Så er der indgået aftale med Grønlands Erhverv om en for-

Vi har endvidere aftalt, at adgangen til at få overarbejdsbe-

nyelse af overenskomsten for de bankansatte i Grønland.

taling for deltidsansatte først indtræder efter 7½ time – mod

Der er indgået en 3-årig aftale for perioden 1. april 2016 – 31.

tidligere 6. (en forringelse, der ifølge de tillidsvalgte ikke vil

marts 2019. Der er opnået enighed om følgende lønstigninger:

få nogen praktisk betydning, da der stort set ikke forekom-

mer overarbejde)

Pr. 1. juli 2016 1,95 % Pr. 1. juli 2017 1,9 %

Overenskomsten blev stemt hjem med 92 procent af stem-

Pr. 1. juli 2018 1,9 %

merne for. Forhandlingerne foregik i en god og konstruktiv tone.

Herudover har de ansatte, der er på seniordeltid nu fået ret til forholdsmæssig optjening af retten til feriefrirejser, der er

Fra Finansforbundet deltog Marianne Kjær og Mette Bond,

lavet en mere tidssvarende aftale vedrørende flekstid, ad-

fra Bank Nordik deltog Pia Holm Jensen og fra Grønlands-

gangen til at aftale ulønnet orlov er udvidet til at dække or-

banken deltog Allan Damsgaard.

lov i forbindelse med alvorlig sygdom, og uddannelsesbidraget er hævet fra 600 kroner til 800 kroner årligt.


13

Spørgehjørnet

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg bliver syg op til min ferie

Hvordan forholder jeg mig, hvis jeg bliver syg i min ferie

Sygdom er en såkaldt feriehindring. Hvis du er syg, når ferien begynder, har du ikke pligt til at begynde ferien. Du har pligt til hurtigst muligt at underrette din arbejdsgiver om sygdommen, som hindrer dig i at holde den planlagte ferie. Hvis du skal begynde ferie mandag og har sidste arbejdsdag fredag – og bliver syg i weekenden eller natten til mandag – kan du vælge ikke at begynde din ferie på grund af sygdom. Fra arbejdstids ophør fredag og til mandag morgen bærer din arbejdsgiver altså risikoen for, at du bliver syg og ikke kan begynde din ferie. Så må du holde den på et senere tidspunkt. Når din sygdom er overstået, har du pligt til at raskmelde dig og ret til at holde resten af den planlagte ferie.

Du har mulighed for at få erstatningsferie, når du har været syg i mere end 5 dage under ferie i løbet af ferieåret. De første 5 dages sygdom er for egen regning, forstået således, at disse 5 dage anses som afholdte feriedage, selvom man har været syg. De 5 dage behøver ikke at være i sammenhæng eller under samme ferie. Man regner dagene over hele ferieåret, så alle sygedage under ferier afholdt i et ferieår (fra 1. maj til 30. april det efterfølgende år) regnes med i opgørelsen. Der er ikke krav om, at sygdommen kræver egentlig lægehandling, før man kan få erstatningsferie. Det vil sige, at man behøver ikke at være sengeliggende eller være i febervildelse for at kunne sygemelde sig og få ret til erstatningsferie. Kravet er, at man ikke ville kunne møde på arbejde, hvis man ikke havde ferie. Hvis man bliver syg under ferie, skal man have lægelig dokumentation for sygdommen – for eksempel i form af en lægeerklæring (også kaldet friattest), journaludskrift fra hospital eller andet, der indeholder en lægelig vurdering. Det gælder også, selvom man befinder sig i udlandet. Udgifter til lægelig dokumentation er for egen regning.

?

?

Det er vigtigt, at man sygemelder sig fra 1. sygedag, da de 5 dage først regnes fra den dag, man har sygemeldt sig. Ligesom hvis man bliver syg inden en ferie, skal man også ved sygdom opstået under ferie som udgangspunkt møde på arbejde igen, når man bliver rask. Også selvom man stadig har ferie. Der er imidlertid ikke noget i vejen for, at man vælger at fortsætte sin ferie i forlængelse af raskmeldingen. Det skal man så bare huske at meddele sin arbejdsgiver, at man gør, samtidig med at man raskmelder sig. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hvis man ikke har optjent 25 feriedage, nedsættes de 5 dage forholdsmæssigt.


14

KORT NYT Meddelser fra kredsen og forbundet | læserbreve | nyheder | etc

Generalforsamling i Finans/SDC-klubben

TILLYKKE TIL FÆRDIGUDDANNEDE TILLIDSMÆND

Af næstformand Niels Ellegaard

Det er et stykke tid siden vi har fået bragt en Den 27. april afholdtes generalforsamling i Finans/ SDC-klubben i Ballerup.

oversigt over færdiguddannede tillidsmænd

Formand Bettina Lau fremlagde den mundtlige beretning, som i år var et

hvilket vi beklager.

supplement til den skriftlige beretning, som var udsendt til medlemmerne forud for generalforsamlingen.

Hermed et forsinket tillykke med uddannelsen til:

Bettina berørte mange emner som hvervning, medlemsarrangementer, synlighed, klubbestyrelsen, tillidsmænd – med opfordring til at nye tillidsmænd

Bent Ole Petersen, Santander Consumer Bank

melder sig ”under fanerne”, diverse omstruktureringer i virksomheden m.v.

André Ryden, Nets

Det helt overskyggende emne i såvel beretningen som i den efterfølgende

Tina Jeanett Binau, Sparekassen Fyn

debat var overgangen fra virksomhedsoverenskomsten til standardoverens-

Kim Nicolai Hansen, DLR Kredit

komsten i 2014, som desværre ikke blev gennemført gnidningsfrit, idet der

Jesper Baunsgaard, Lån & Spar Bank

efterfølgende har været mange ændringer af medarbejdernes ansættelses-

Betina Ahlmann, Sparekassen Sjælland

vilkår – desværre mest forringelser. Det er endt med en del sager i arbejds-

Niels Egede Olsen, Ekspres Bank

retten, som desværre for de flestes vedkommende er faldet ud til virksom-

Klaus Therkildsen, Grønlandsbanken

hedens fordel. Disse sager har fyldt meget og gør det fortsat. Det bevirker

Lene Fuursted, BIL Bank Danmark

også, at det er svært at forhandle lokalaftaler på plads.

Gitte Hou, Handelsbanken Finans

Der var kortere indlæg fra Pia Beck Stæhr og Niels Ellegaard fra Kreds Østs

Gert Fjord Olesen, Handelsbanken

bestyrelse. Der var genvalg over hele linjen – så Bettina Lau er fortsat for-

Nina Druedal Andersen, Handelsbanken

mand for foreningen.

Louise H. Kristensen, Handelsbanken

Efter generalforsamlingen var der et foredrag af Erik Løgstrup om emnet ”Hjernen som Power Tool”, inden der sluttedes af med lidt spisning m.v.

NÆRVÆR, SAMVÆR OG TRIVSEL

Kreds Øst’s fantastiske sekretær er gået på pension

Af Birgitte Abildgaard Igen i år inviterer Kreds Øst sammen med Kreds Vest og Assurandør Kredsen til medlemsmøder. Vi har i år indgået samarbejde med 2 foredragsholdere, nemlig skuespilleren Peter Mygind og TV doktoren Peter Qvortrup Geisling. Begge vil fortælle om nærvær, samvær og trivsel i alle livets forhold. Om relationer mellem mennesker og hvordan ligegyldighed er det værste, vi som mennesker kan blive mødt med. På side 5 i bladet her kan du se, hvor og hvornår medlemsmøderne holdes. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer til disse spændende aftener.

Efter mange års tro tjeneste, er Jette Petersen kommet til en ny livsfase og har takket af, som vores uundværlige kredssekretær- og blæksprutte. Jette har altid været hende der kunne løse ALT - stort som småt og har haft et meget stort service-gen for Kreds Østs bestyrelse, tillidsmænd og medlemmer. Jette kan trække sig velfortjent tilbage og få meget mere tid til sine interesser: Aktive rejser, lokalhistorie arkiver og ikke mindst at nyde sin have, som hun holder meget af. Vi kommer til at savne Jette!

Kreds Øst har fået ny administrator Velkommen til Briddi Escherich, som er startet hvor Jette Petersen slap og skal hjælpe Kreds Øst’s bestyrelse i det daglige, med at få hjulene til køre og sørge for alle de praktiske ting, der er for bestyrelsen, tillidsmændene og henvendelser fra medlemmer. Tag godt i mod Briddi.


15

HAR DU LÆST DIT BLAD? Konkurrencen kræver blot, at du har orienteret dig i bladets artikler for at kunne svare.

For at deltage i quizzen skal du gå ind på Spørgsmål:

www.kredsoest.dk og indtaste dine svar.

1. Hvor mange fremmødte var der cirka til Kreds Østs general-

Har du spørgsmål til, hvordan du indtas-

forsamling den 8. april?

ter dine svar, så ring evt. til Briddi Esche-

a. ca. 100

rich, Finansforbundet, tlf. 32 96 13 57 for

b. ca. 150

at få hjælp.

c. ca. 200

Vi trækker lod om tre supergavekort til www.gavekortet.dk. Vinderne får direkte

2. Hvilken virksomhed lettede Michael Juul

besked og skal selv indberette gevinsten

Rugaard og Kristian T. Sørensen anker fra?

til skat.

a. Nets b. BEC

Vinderne af et Supergavekort på kr. 200

c. SDC

fra Kreds Øst’s marts-blad er følgende:

3. Hvor stor en lønstigning har medlem-

Lis Lund Sørensen, Sparekassen

merne på Grønland udsigt til 1. juli 2016?

Sjælland

a. 1,50 procent

Ellen Koefoed, Kreds Øst

b. 1,75 procent

Helle Hansen, Oikos

c. 1,95 procent 4. Hvilket emne holdt Henrik Krogh oplæg om på tillidsmandsseminaret den 12. maj? a. Fremtidens overenskomst b. Kodeks om god forhandling c. Langtidsfriske medarbejdere

Udgiver: Kreds Øst Applebys Plads 5 1411 København K Telefon 32 96 46 00 Telefax 32 96 12 25 E-mail: kredsoest@finansforbundet.dk Hjemmeside: www.kredsoest.dk (ISSN nr. 1902-0015)

Redaktion: Lauritz Ehlers (ansv.) Kenneth Samuelsen Birgitte Abildgaard Kommunikation, Finansforbundet

Design: Katrine Kruckow, Finansforbundet

Udgives af Kreds Øst - en finanskreds i Finans­forbundet. “Vi sikrer den menneskelige kapital”

Tryk: Buwi Grafisk ApS Forsidefoto: Christoffer Regild


16

LEDER

Vil vi have guld eller grønne skove?

I skrivende stund er overenskomstkravs-indsamlingen godt i gang. I medlemmer, har haft mulighed for, at komme med nogle ønsker til overenskomsten og være med til at præge, hvad der kommer til forhandlingsbordet, når tid er... OG ja, det er først om et år, i 2017 at den nye overenskomst træder i kraft og vi ser, om de ønsker I har haft, er bragt til torvs og også om de er blevet indfriet. Hvad er så værd at få med? De fleste af os så jo nok gerne Pia Beck Stæhr lidt på lønnen men dertil kommer der alle livsfase-ønskerne. Kredsformand Er man ung, har lønnen nok den allerstørste betydning, når man skal etablere sig og bygge rede og erhverver sig en større gæld, som der skal betales af på. Så er der alle årene, hvor familien er stiftet og barnets sygedage - fleksibilitet til aflevering og afhentning i daginstitution, have mulighed for fri til opstart af børnehave, skole mv. er vigtige. Når man så kommer i den mere gråhårede alder, er senior frihed, fleksibilitet og pension af væsentlig større betydning og tiden til egen tid, vægtes højt. Så er der også noget af det, der er til gavn for os alle, uanset alder, og det er uddannelse, afbøde foranstaltninger ved afskedigelse, ferie - omsorgsdage, overarbejdsbetaling, m.v. ALT dette skal vejes og vurderes, så vi rammer de forskellige behov så godt som muligt, og så alle føler, at overenskomsten har noget godt med til den enkelte. Men der er lang vej, inden vi når i mål. For på den anden side af forhandlingsbordet sidder der en modpart, som har en anden dagsorden og er meget mere sparsommelige, når goderne skal fordeles. Der skal lægges arm, de gode argumenter skal pudses af, og derudover skal der bruges en regnemaskine, som kan regne med de helt små decimaler, når hvert krav skal prissættes, vejes og vurderes. Så kære medlemmer, vejen er belagt med hårdt arbejde, hvor flid, slid og knofedt bliver taget i brug. Ene og alene for at passe på vores vilkår og vores danske aftalemodel, som jo er helt unik; At arbejdsgiver og arbejdstager i fælleskab skal finde sammen om at indgå overenskomst. Nu står sommeren for døren, og vi kan snart smide arbejdsopgaverne fra os og nyde, at en hverdag der oftest foregår i et højt tempo, kan gå et par gear ned, så vi kan få luftet ud i hovederne og ladet batterierne godt op. Rigtig god sommer til jer alle.

” Der skal lægges arm, de gode argumenter skal pudses af, og derudover skal der bruges en regnemaskine, som kan regne med de helt små decimaler”


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.